دانلود پایان نامه مدیریت با عنوان طراحی و پياده سازی اوليه مدل هوش تجاری سيستم بانکی برای سپرده های ريالی (فایل word)

هدف از انجام این تحقیق مدیریت طراحي و پياده سازي اوليه مدل هوش تجاري سيستم بانکي براي سپرده هاي ريالي براي يک بانک و همچنین تحليل، طراحي و استخراج شاخص هاي اندازه گيري کارايي سپرده هاي ريالي در سيستم بانکي کشور می باشد. آيا پس از بررسي هاي همه جانبه انجام اين پروژه به لحاظ اقتصادي ارزانتر و به لحاظ کارکرد از قابليت بالاتري نسبت روش هاي سنتي برخوردار است؟ آيا مدل معماري ارائه شده به سادگي قابل الگوبرداري و کپي برداري است؟ آيا معماري ارائه شده براي کاربرد در ساير سامانه هاي بانکي مناسب است؟ می توانید این پروژه مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,280,000 ریال
شناسه محصول : 2010166
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات فارسي : 95
نوع فایل های ضمیمه : w
حجم فایل : 4 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت با عنوان طراحی و پياده سازی اوليه مدل هوش تجاری سيستم بانکی برای سپرده های ريالی (فایل word)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مدیریت طراحي و پياده سازي اوليه مدل هوش تجاري سيستم بانکي براي سپرده هاي ريالي براي يک بانک و همچنین تحليل، طراحي و استخراج شاخص هاي اندازه گيري کارايي سپرده هاي ريالي در سيستم بانکي کشور می باشد. آيا پس از بررسي هاي همه جانبه انجام اين پروژه به لحاظ اقتصادي ارزانتر و به لحاظ کارکرد از قابليت بالاتري نسبت روش هاي سنتي برخوردار است؟ آيا مدل معماري ارائه شده به سادگي قابل الگوبرداري و کپي برداري است؟ آيا معماري ارائه شده براي کاربرد در ساير سامانه هاي بانکي مناسب است؟ می توانید این پروژه مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

اين پروژه تخصصي، طراحي و پياده سازي اوليه مدل هوش تجاري سيستم بانکي براي سپرده هاي ريالي يک بانک را شامل مي¬شود و کارفرماي آن يکي از  بانک هاي کشور خواهد بود. پايگاه داده تحليلي مورد نياز و ساير پيشنيازهاي اطلاعاتي توسط شرکت داده پردازي ايران به عنوان مجري دوره و خروجي يکي ديگر از پروژه¬هاي تخصصي اين کلان پروژه تامين خواهد شد. پروژه داراي پنج مرحله اصلي بوده و در مدت 15 ماه طراحي و پياده سازي خواهد شد. اين پنج مرحله عبارتند از:

1.         بررسي، ارزيابي و مقايسه مدلها و ابزارهاي موجود پيرامون راه-اندازي يک سيستم هوش تجاري

2.         شناخت کامل اصول و مفاهيم سپرده¬هاي ريالي در سيستم بانکي کشور

3.         تحليل، طراحي و استخراج شاخص هاي اندازه گيري کارايي سپرده هاي ريالي

4.         ارائه راهکار و طرح نهائي پياده سازي سيستم هوش تجاري متناسب با سيستم بانکي کشور در سپرده هاي ريالي   

5.         پياده سازي اوليه مدل تحليل شده از هوش تجاري براي سپرده هاي ريالي روي پايگاه داده تحليلي تامين شده از خروجي يک پروژه  تخصصي ديگر از کلان پروژه

در اين پروژه سعي خواهد شد با ارائه راهکار هوش تجاري بر اساس تحليل شاخص هاي اندازه گيري کارايي سپرده هاي ريالي در سيستم بانکي کشور، پياده سازي مدل اوليه از يک سيستم هوش تجاري مبتني بر اين شاخص-ها  انجام شود و با تاكيد بر نتيجه بكارگيري اين ابزار در عملكرد بانک(جذب منابع و ارائه خدمات به مشتريان)، و كمبود تحقيقات در اين زمينه در كشور براي پژوهش¬هاي بعدي مفيد باشد. پس از پياده سازي سيستم مذکور، تاثير اعمال سيستم روي شاخص هاي اندازه گيري کارايي استخراج شده ارزيابي خواهد شد و در صورت نياز بهينه سازي مجدد روي فاکتورهاي مورد نياز اعمال خواهد شد تا مزيت بهره¬گيري از اين معماري در صنعت بانک نشان داده شود.  در نهايت خروجي پروژه را بايد در قالب يک مدل کاربردي براي يک بانک مشاهده نماييم که شايد با اضافه شدن قابليت¬هايي در طول پروژه امکان ارائه به ساير بانک¬ها و موسسات ميسر شود. همچنين مستنداتي مانند دستورالعمل و پيشنهاد در اين پروژه توليده خواهد شد که شايد بتوان به عنوان مرجع اصلي در اختيار ساير موسسات و بانک ها قرار داده شود. می توانید این پروژه مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.

بيان مساله تحقيق

آمارهاي شهودي نشان مي دهد، روزانه کاربران بسيار زيادي از طريق درگاه¬هاي مختلف بانکي از سرويسهاي متنوع و متعدد بانکي در خال استفاده مي باشند و با توجه به حجم بالاي اطلاعات سيستم هاي بانکي و لزوم تصميمات مديريتي هماهنگ با نيازهاي مشتريان، وجود زير سيستم نمايش اطلاعات با رويکرد مديريتي با استفاده از هوش تجاري بيش از پيش احساس مي شود. در سيستمهاي بانکي مباحثي همچون: مديريت ريسک، کنترل موارد پولشوئي، مديريت سود آوري مشتريان، تحليل اختلاف نقدينگي، حسابداري تحليلي و به ويژه اطلاعات تجميعي سپرده هاي ريالي؛ باعث لزوم ايجاد زير سيستم هوش تجاري مبتني بر اطلاعات خام نگهداري شده در بانک هاي اطلاعاتي مختلف در زير سيستم هاي پايه و تخصصي مي شود.

ضرورت استقرار هوش تجاري در سازمان ها در عصر دانايي و در جامعه اطلاعاتي از ابعاد مختلف قابل بررسي است، از ديدگاه مديريت ارشد استفاده از ابزارهاي هوش تجاري براي تحليل وضعيت جاري سازمان، تعيين اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و کنترل شاخص هاي عملکرد ضروري بنظر ميرسد، از ديدگاه مديريت اجرايي براي اتخاذ تصميمات در فضاهاي عدم اطمينان و ابهام و پيش بيني و تخمين نتايج اتخاذ تصميمات، از ديدگاه مديريت مالي براي رصد کردن و کنترل گزارش هاي مالي و شاخص هاي عملکردي، از ديدگاه مديريت زنجيره تامين براي کنترل و بهبود روابط با تامين کنندگان و شرکاء سازمان، از ديدگاه مديريت ارتباط با مشتريان براي شناسايي، دسته بندي، سياستگذاري و بهبود ارتباط با مشتريان سازمان است. يکي از اهداف اين پروژه تعريف شاخص ها و ابزار هاي مديريتي متناسب با شرايط نظام بانکي کشور در کنار ابزار هوش تجاري است.

ضرورت تحقيق

نتيجه به کارگيري سيستم هوش¬تجاري دانشي است که از اطلاعات حاصل مي¬شود و با بررسي وضعيت گذشته و کنوني و پيش بيني آينده به بانک در تحليل مواردي همچون بالا بردن توان رقابتي بانکها در بازار، تعيين گرايش هاي تجاري بانک، پيش بيني وضعيت بازار، بالا بردن ميزان سوددهي بانک، تنظيم قيمت خدمات به نحو مطلوب، بالا بردن ميزان فروش خدمات، کاهش هزينه ها،  بالا بردن ميزان رضايت مشتري، شناسايي مشتري هاي دائمي و حفظ آنها، تحليل هاي مورد نياز براي تقسيم بندي مشتري، بالا رفتن کارايي بانک در انجام امور داخلي، قابليت زمان بندي امور به صورت دقيق، توانايي استفاده مناسب از منابع اطلاعاتي موجود در بانک، استانداردسازي و ايجاد سازگاري بين ساختارهاي سازمان، توانايي فراهم کردن اطلاعات با کيفيت بالا، ايجاد توانايي اتخاذ تصميم هاي سريع ، تشخيص زودهنگام خطرات و فرصت ها، کمک به ردگيري منشاي اصلي فاکتورهاي حياتي کارآيي و اتخاذ تصميم مناسب و... در شرايط مختلف کمک مي کند.

روش تحقيق

روش اجراي اين پروژه به اين شرح مي باشد که، ايتدا مطالعات مقدماتي در خصوص انواع معماري ها و ابزارهاي پياده سازي هوش تجاري انجام مي¬شود و تکنولوژي¬هاي مختلف بررسي و با محصولات مشابه مقايسه خواهد شد. به صورت همزمان منابع مربوط به سپرده هاي ريالي و مقررات آن¬ها بررسي خواهد شد. سپس ويژگيهاي سيستم هوش تجاري متناسب با سيستم سپرده¬هاي ريالي نظام بانکي کشور استخراج مي شود. همچنين روش هاي ارزيابي نتيجه اعمال سيستم مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. بررسي سامانه هاي جامع بانکي کشور و انتخاب نمونه، از ديگر اقدامات است که در فاز مطالعات به آن پرداخته مي شود. پس از انجام فاز مطالعاتي و مشخص شدن ساختار پايگاه داده تحليلي که در غالب پروژه يگري از اين کلان پروژه تعريف شده است، سيستم هوش تجاري روي اين سامانه جامع بانکي انتخاب شده راهي واحد شد. پس از طراحي، پياده سازي تعدادي داشبورد مديريتي صورت خواهد پذيرفت. پس از پياده سازي يستم با ورود داده هاي نمونه بانکي، پروژه راه اندازي خواهد شد و خروجي آن مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. اگر نياز باشد اصلاحاتي در طراحي انجام خواهد شد و در نهايت با حصول نتيجه مطلوب، امکان پياده سازي سيستم بروي ساير سامانه هاي بانکي هم بررسي خواهد شد.

جامعه تحقيق

جامعه اماري شامل گروهي از افراد است که در يک يا چند صفت خاص که محقق علاقمند به بررسي آن است، مشترک مي¬باشند.  با توجه به ماهيت مطالعه و مکان انجام مطالعه،  سه نفر از متخصصین هوش تجاری جامعه آماري پژوهش حاصل را تشکيل مي دهند و حجم نمونه هم طبق جدول نمونه گیری مورگان به همین تعداد خواهد بود. زماني که نه از واريانس جامعه و نه از احتمال موفقيت يا ناموفقيت متغير، اطلاعي نداريد و نمي¬شود از فرمول¬هاي آماري براي برآورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول نمونه¬گيري “مورگان ” (جدول تعيين حجم نمونه براي يک جامعه مفروض) استفاده مي¬شود. اين جدول حداکثر تعداد نمونه را مي¬دهد و اگر با فرمول “کوکران ” نيز محاسبه شود، حتماً کمتر از آن بايد باشد. اما در اين پژوهش از جدول “مورگان” براي تعيين حجم نمونه استفاده خواهد شد. علت اين انتخاب آن است که علي¬رغم بزرگتر شدن حجم نمونه و دشوار شدن کار، اين روش استاندارد شده است و از نظر محقق اعتبار اين روش از روش “کوکران” به خاطر اشتباهاتي که ممکن است در به دست آوردن متغيرها و محاسبات آن انجام شود، بيشتر است. 

هوش تجاري چيست؟

هوش تجاري عبارت است از استفاده بهينه از تکنولوژي و ابزارهاي تحليلي فن آوري اطلاعات در راستاي جمع آوري داده و تبديل آن به اطلاعات و پالايش آن به دانش مورد نياز کسب و کار که در نهايت منجر به اتخاذ تصميمات صحيح مديريت آن تجارت شوداين تصميمات بايد دقيق و هوشمندانه اتخاذ شوند و در راستاي اهداف تعريف شده آن تجارت باشد. هچ محصول نرم افزاري به تنهايي نمي تواند ادعاي هوش تجاري داشته باشد، بلکه مجموعه اي از عملکردها و ابزارهاي نوين به استناد پايگاه هاي داده اي موجود در هر کسب و کار مي تواند رويکرد توليد تصميمات مورد نياز هر کسب و کار را فراهم نمايد و در نهايت اين مديران و صاحبان حرف و مشاغلند که با در اختيار داشتن تصوير صحيحي از تجارت خود تصميمات حياتي و هوشمندانه اي اتخاذ مي نمايند. هوش تجاري موجب اتخاذ تصميماتي بايد باشد که منجر به سود دهي بيشتر کسب و کار و ارتقا کيفيت آن تجارت شود. لذا هوش تجاري خود به تنهايي نمي تواند عامل توسعه و پيشرفت کسب کار شود، از اين روست که در صورت عدم درک درست آن براي مديران مي تواند زيان بخش باشد. و بايد فرايند راه اندازي و تعريف آن براي صاحبان مشاغل دقت فراواني صورت پذيرد. تا انتظارات ايشان از ورود هوش تجاري به کسب و کارشان بي جهت افزايش نيابد.

هوش تجاري با ايجاد يک تصوير صحيح (آنهم در صورت کسب داده هاي درست) و بزرگ از کسب و کار سعي دارد که پاسخ هاي صحيحي به سوالات مطرح شده در آن حوزه مهيا کند. اين تصوير با دراختيار داشتن اطلاعات کافي و دقيق به دست خواهد آمد و بدون آنها ارائه پيشنهاد و راهکار صحيح توسط هوش تجاري ناممکن خواهد بود. ارائه اين راهکار صحيح موجب کوتاهي رسيدن به هدف در تجارت مي شود و سازمان (تجارت مورد نظر) بدون اتلاف وقت بر روي مراکز حساس و نقطه ضعفها و نقاط قوت خود متمرکز ميگردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

·         مقدمه

·         بيان مسئله

·         ضرورت تحقيق

·         اهداف تحقيق

·         فرضيه¬هاي تحقيق

·         روش تحقيق

·         روش نمونه گيري

فصل دوم: پیشینه مطالعاتی

·         مقدمه

·         هوش تجاري چيست؟

·         تعاريف کلي هوش تجاري

·         مفهوم هوش تجاري

·         ابزارهاي توسعه هوش تجاري

·         ارتباط بين پشت صحنه و روي صحنه

·         نکات مهم در انتخاب ابزار هوش تجاري

·         شرکتهاي مطرح ارائه دهنده ابزارهاي هوش تجاري

·         هوش تجاري چطور کار مي کند

·         قابليتهاي راه کار هوش تجاري

·         چه نوع کسب و کاري مي تواد از اين راهکار بهره ببرد

·         چه افرادي در سازمان از پياده سازي اين راهکار بهره خواهند برد؟

·         مراحل پياده سازي پروژه هوش تجاري

·         نصب و راه اندازي محيط سخت افزاري

·         سامانه مديريت پايگاه داده‌ها

·         مرکز داده ها وابسته

·         مرکز داده ها منطقي

·         ضرورت استفاده از هوش تجاري

·         ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﻮﺵ تجاري

·         اهداف اصلي هوش تجاري

·         دلايل شکست پروژه‌هاي هوش تجاري

·         عدم پشتيباني مديريت

·         يكي از اساسي‌ترين گام‌ها

·         شناسايي ضعيف نيازمندي‌ها

·         طراحي ضعيف

·         فقدان آموزش

·         عدم موفقيت در گسترش دادن به وسيله همبسته‌ها

·         استفاده از ابزار غلط

·         پروژه‌هاي عظيم در مقابل گام‌هاي کوچک

·         قائل شدن يک پايان براي پروژه

·         ضرورت استفاده از هوش تجاری

·         اهداف اصلي مديريت هوشمند

·         کیفیت داده های سازمان

·         نقش هوش تجاری در بانک

·         مدیریت ریسک نقدینگی

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

·         مقدمه

·         شرح مسئله

·         متغييرهاي پژوهش

·         روش پژوهش

·         پایایی تحقیق

·         روایی تحقیق

·         جامعه آماري

·         روش تحقيق

Keywords: هوش تجاری سپرده های ريالی بانک سيستم بانکی معماری
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: حسابداری، می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین این در گرایش های: فناوری اطلاعات، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی کامپیوتر و IT > گرایش ها > فناوری اطلاعات > محصولات قابل دانلود فناوری اطلاعات > پروژه های آماده فناوری اطلاعات > پایان نامه مدیریت با عنوان طراحی و پياده سازی اوليه مدل هوش تجاری سيستم بانکی برای سپرده های ريالی (فایل word)