دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از ديدگاه حسابرسان شاغل (فایل word)

سوال اصلي این تحقیق حسابداری اين است كه "آيا استقرار سيستم كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده سازمان از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي موفق است يا خير؟ و اجزاي استاندارد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي تا چه ميزان رعايت شده ودر اثر بخشي حسابرسي صورتهاي مالي موثر بوده است؟"می توانید این تحقیق رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 820,000 ریال
شناسه محصول : 2010139
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 109
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 452 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از ديدگاه حسابرسان شاغل (فایل word)

چکیده

صورتهاي مالي به عنوان مهمترين مجموعه اطلاعات مالي محسوب ميشود. اما مسئله مهم ترديد درمورد قابليت اتكاي اطلاعات مزبور ميباشدكه متاثر از تضاد منافع و مسايل ديگري از قبيل عدم دسترسي مستقيم استفاده كنندگان، پيچيدگي رويدادهاي اقتصادي و فرايند تهيه اطلاعات و آمار زيانبارو گمراه كننده موجب تقاضا براي خدمات حسابرسي مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزيابي كيفيت اطلاعات براي استفاده كنندگان است و از طرفي وظيفه سنگين اظهار نظر و پاسخ گويي به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .چرا كه حسابرسان بهتر از ديگران باحسن شهرت، قابليت حرفه‌اي و سياستهاي عملياتي خود ميتوانند از عهده اين پاسخ گويي وريسك برايند. لذا استقرار سيستم كنترل كيفيت مناسب توسط موسسات حسابرسي جهت بهبود حسابرسي و اثربخشي هر چه بيشتر صورتهاي مالي كه پاسخ گويي نیازهاي مطرح شده باشد اجتناب ناپذير است. در اين ميان سوال اصلي اين است كه "آيا استقرارسيستم كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده سازمان از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي موفق است يا خير؟ و اجزاي استاندارد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي تا چه ميزان رعايت شده ودر اثر بخشي حسابرسي صورتهاي مالي موثر بوده است؟" روش جمع اوري اطلاعات تحقيق بصورت كتابخانه‌اي و ميداني است. از كتاب ومقالات و اينتر نت براي مباحث تئوريك و از پرسشنامه براي آزمون فرضيه‌ها‌ي تحقيق استفاده شده است هم چنين روش آزمون فرضيه‌هاي تحقيق آزمونهاي ميانگين، آلفاي كرونباخ، آزمونهاي همبستگي و رگرسيون با استفاده از نرم افزار spssمي باشد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه كليه اجزاي كنترل كيفيت مطرح شده در استاندارد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبي رعايت مي‌شود و اين اجزا داراي ارتباط مستقيم (مثبت) با كيفيت حسابرسي صورت‌هاي مالي مي‌باشد بطوريكه با افزايش رعايت سياست‌ها وروشهايي اجزاي كنترل كيفيت اثر بخشي حسابرسي صورتهاي مالي به ميزان بالايي افزايش مي‌يابد.لذابا توجه به اينكه واحد كنترل كيفيت مسئولیت استقرار و اجراي استاندارد كنترل كيفيت را بعهده دارد پس بر اجراي اثر بخش حسابرسي صورتهاي مالي به میزان بالایی اثر دارد. می توانید این تحقیق رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

بهبود کیفیت ضامن بقا و پیشرفت است این موضوع، به خصوص در سیستمهای رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد بخوبی آشکار و انکار ناپذیر است، چرا که مشتری و مصرف کننده همواره طالب بهترین کیفیت هستند. به عبارتی بی توجه‌ای به کیفیت و ارتقای آن، هر فعالیتی را به سمت توقف و اضمحلال پیش خواهد برد. اشاعه فرهنگ نظارت‌پذیری، همواره سبب ارتقای سطح کیفیت کارها می شود. از طرفی اشاعه این فرهنگ محیط را همواره در حالت احساس مسئولیت نگه می دارد و وجود وحضور سازمان نظارتی مانند سازمان حسابرسی با چنین مشخصه‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وصنعتی قطعاً فرهنگ حساب‌خواهی و حسابدهی را که لازمه سلامت اقتصاد و صنعت در هر کشوری است، ترویج خواهد یافت.

بیان مسئله

گسترش روز افزون واحدهاي اقتصادي، توسعه فناوري اطلاعات و وجود تضاد منافع، نيازهاي نظارتي را بوجود آورده است و از طرفي مسئله جهاني شدن  اقتصاد و تبادل اطلاعات شرايطي را ايجاد نموده كه حرفه حسابرسي به تدريج تلاش كند تا از قافله عقب نماند. و همگام با تغيرات فناوري در راستاي نيازهاي جامعه حركت كند در اين محيط استفاده كنندگان به اطلاعات مالي در باره وضعيت واحدهاي اقتصادي نياز دارند. صورتهاي مالي به عنوان مهمترين مجموعه اطلاعات مالي محسوب ميشود. اما مسئله مهم ترديد درمورد قابليت اتكاي اطلاعات مزبور ميباشدكه متاثر از تضاد منافع و مسايل ديگري از قبيل عدم دسترسي مستقيم استفاده كنندگان، پيچيدگي رويدادهاي اقتصادي و فرايند تهيه اطلاعات و آمار زيانبارو گمراه كننده موجب تقاضا براي خدمات حسابرسي مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزيابي كيفيت اطلاعات براي استفاده كنندگان است و از طرفي وظيفه سنگين اظهار نظر و پاسخ گويي به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .چرا كه حسابرسان بهتر از ديگران باحسن شهرت، قابليت حرفه‌اي و سياستهاي عملياتي خود ميتوانند از عهده اين پاسخ گويي وريسك برايند. لذا استقرار سيستم كنترل كيفيت مناسب توسط موسسات حسابرسي جهت بهبود حسابرسي و اثربخشي هر چه بيشتر صورتهاي مالي كه پاسخ گويي نیازهاي مطرح شده باشد اجتناب ناپذير است (عزيزي، مجموعه مقالات ش60)

اطلاعات منعكس در صورتهاي مالي زماني براي استفاده كنندگان مفيد و موثر است كه از ويژگيهاي كيفي لازم برخوردار باشد. يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي، قابليت اتكاست. استفاده كنندگان از صورتهاي مالي هنگامي مي‌توانند به صورتهاي مالي اتكا كنند كه شخص، مستقل، ذيصلاح و بيطرفی نسبت به ميزان اعتبار اين اطلاعات، نظر حرفه‌اي ارائه كرده باشد.

با توحه به اينكه سازمان بزرگترين موسسه حسابرسي كشور مي‌باشد وتعداد شركت‌هاي كه به وسيله سازمان مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند به بيش از 2000 شركت مي‌رسد (سايت سازمان حسابرسي) .لذا استقرار سيستم كنترل كيفيت مناسب توسط سازمان حسابرسي جهت بهبود حسابرسي و اثربخشي هر چه بيشتر صورتهاي مالي كه پاسخ گويي نیازهاي مطرح شده باشد، اجتناب ناپذير است .باتوجه به اين نيازها واينكه حسابرسان شاغل در سازمان ديدگاههاي مختلفي در خصوص واحد (سیستم) كنترل كيفيت دارند و تاثيرات آن بر نحوه انجام حسابرسي و كيفيت واثربخشي صورت‌هاي مالي، ناشي از اين ديدگاه و عكس العمل حسابرسان شاغل در سازمان مي‌باشد بررسي ميزان تاثير مورد سنجش قرار خواهد گرفت

در اين ميان سوال اصلي اين است كه "آيا استقرار سيستم كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده سازمان از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي موفق است يا خير؟ و اجزاي استاندارد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي تا چه ميزان رعايت شده ودر اثر بخشي حسابرسي صورتهاي مالي موثر بوده است؟"

روش تحقيق

تحقیق حاضر از لحاظ میزان وضوح و مشخص بودن سوال تحقیق یک مطالعه رسمی  می باشد نه اکتشافی ، همچنین از نظر جمع آوری داده‌ها از نوع مطالعات ارتباطی  است و نه مشاهدتی  زیرا در فرایند جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده می نمائیم. مطالعه حاضر یک مطالعه پس رویدادی می باشد زیرا اطلاعات تاریخی را جهت تحقیق مورد استفاده قرار می دهد. از لحاظ هدف بررسی و تحقیق نیز یک مطالعه تو صیفی می باشد و نه علی، بدین دلیل بدنبال توصیف ارتباط بین چند متغیر است و نه علت تغییر یک متغیر، در همین حال به سبب اینکه اطلاعات از محیط کار (سازمان حسابرسی) کسب شده است، بررسی حاضر، یک بررسی میدانی می باشد و نه آزمایشگاهی و نه از نوع مدل سازی. این تحقیق از لحاظ محدوده مورد مطالعه نیز یک مطالعه آماری از نوع مطالعه کیفی می‌باشد.

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: سازمان حسابرسی به عنوان بزرگترین موسسه حسابرسی کشور محسوب می شود که ارائه کننده خدمات اطمینان بخش از جمله حسابرسی صورت‌های مالی می باشد. لذا سازمان برای کسب اطمینان معقول از اینکه الزامات استاندارد‌های حرفه ای، قانونی و مقرراتی رعایت شود و گزارشها مناسب شرایط موجود صادر گردد، باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی و برقرار کند. سیستم کنترل کیفیت، سیاست‌های طراحی شده برای دستیابی به اهداف مقرر در موضوع فوق و روشهای لازم برای اجرای آن سیاست‌ها و نظارت بر رعایت آن را در بر می گیرد. (كميته تدوين استانداردهاي حسابرس، 1388)

قلمرو مکانی: محدوده مورد نظر این تحقیق سازمان حسابرسی می باشد و شامل پرسش از حسابرسان، حسابرسان ارشد، سرپرستان و سرپرستان ارشد شاغل در سازمان است .

فهرست مطالب

چكيده     1

فصل اول            3

1-1- مقدمه          4

1-2- بیان مسئله    4

1-3- ضرروت انجام تحقيق  6

1-4- اهداف تحقيق 8

1-4-1- اهداف آرماني         8

1-4-2- اهداف كلي            8

1-4-3- اهداف ويژه و كاربردي         9

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق       9

1-6- روش تحقيق  10

1-7- قلمرو تحقیق  10

1-7-1- قلمرو موضوعی     11

1-7-2- قلمرو مکانی          11

1-7-3- قلمرو زمانی          11

1-8- تعاریف اصطلاحات و مفاهيم      11

فصل دوم 13

2-1- مقدمه          14

2-2- تاريخچه حسابرسي در ایران       14

2-3- كيفيت در حرفه حسابرسي         18

2-4- كيفيت: تصوير خرد، تصوير كلان           19

2-5- کنترل کیفیت کار حسابرسی       19

2-5-1- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی            20

2-5-2- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی            21

2-6-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی         22

2-6-1- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت   23

2-6-2-  سیستم کنترل کیفیت‌ 24

2-7- حسابداری     25

2-8- حسابرسی     25

2-9- گزارشگری مالی        25

2-10- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی         26

2-11- رابطه حسابداری و حسابرسی   26

2-12- نقش حسابرسی         27

2-13- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی            27

2-14- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری        28

2-14-1- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود.     28

2-14-2-  ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. 28

2-15- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی            28

2-15-1-  تضاد منافع         29

2-15-2- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت  29

2-15-3-  پیچیدگی            29

2-15-4-  عدم دسترسی مستقیم          31

2-16-  سابقه انجام تحقیقات  31

2-16-1- تحقیقات داخلی      31

2-16-2- تحقیقات خارجی    32

فصل سوم            41

3-1- مقدمه          42

3-2- روش تحقيق  42

3-3- گروه‌هاي استفاده كننده از خدمات حسابرسي 44

3-4- استاندارد کنترل کيفيت 1           45

3-4-1- كليات       45

3-4-2- اجزاي سيستم كنترل كيفيت (همان ماخذ) 45

3-4-3- مسئوليتهاي مديريت درباره كيفيت در درون مؤسسه (همان ماخذ)       46

3-4-4- الزامات اخلاقي (همان ماخذ)   47

3-4-5- استقلال (همان ماخذ)            48

3-4-6-  پذيرش یا ادامه كار (همان ماخذ)          50

3-4-7- منابع انساني (همان ماخذ)       53

3-4-8- تعيين گروه كاري (همان ماخذ)            54

3-4-9- اجراي كار (همان ماخذ)         55

3-4-10- مشاوره (همان ماخذ)           57

3-4-11- اختلاف نظر (همان ماخذ)    58

3-14-12-  بررسي كنترل كيفيت كار  58

3-4-13- نظارت (همان ماخذ)           59

3-5- ابزار اندازه گيري       62

3-6- جامعه و نمونه (در رابطه با توزيع پرسشنامه)         63

3-7- جمعآوري اطلاعات     63

3-8- تهيه پرسشنامه           64

3-9- قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه  64

3-10- اعتبار (روايي) پرسشنامه        65

3-11- روش توزيع پرسشنامه           65

3-12- معايب پرسشنامه       65

3-13- تجزيه و تحليل اطلاعات         66

فصل چهارم          67

4-1- مقدمه          68

4-2- توصيف نمونه           68

4-3- روش تجزيه و تحليل داده‌ها        69

4-4- متغيرهاي مورد مطالعه            70

4-5- آمار توصيفي 71

4-6- آمار استنباطي            75

4-6-1- آزمون تحليل عاملي  75

4-7- آزمونهاي همبستگي     77

4-8- آزمونهاي رگرسيون    81

4-8-1-  آزمونهاي رگرسيون خطي ساده           81

4-8-2- آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره        85

4-8-2-1- آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره (روش همزمان)         85

فصل پنجم            87

5-1- مقدمه          88

5-2- خلاصه تحقیق           88

5-3- پيشنهادات مبتني بر نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق           90

5-4- پيشنهادات براي تحقيقات آتي      94

5-5- خلاصه فصل پنجم      95

فهرست منابع و مآخذ           96

پیوست‌ها 100

چكيده انگليسي:      108

فهرست جداول

جدول شماره (4-1) : توزيع فراواني مطلق و نسبي جامعه آماري بر حسب جنس           70

جدول شماره (4-2) : توزيع فراواني مطلق و نسبي جامعه آماري بر حسب سن 70

جدول شماره (4-3): توزيع فراواني مطلق و نسبي جامعه آماري بر حسب رشته اصلي تحصيلي     70

جدول شماره (4-4): توزيع فراواني مطلق و نسبي جامعه آماري بر حسب مدرك تحصيلي            71

جدول شماره (4-5): توزيع فراواني مطلق و نسبي جامعه آماري بر حسب سابقه كاري    71

جدول شماره (4-6): آمار توصيفي متغيرهاي مستقل تحقيق 71

جدول شماره (4-7): آمار توصيفي هر يك از اجزاي سيستم كنترل كيفيت به تفكيك جنسيت            72

جدول شماره (4-8): آمار توصيفي هر يك از اجزاي سيستم كنترل كيفيت به تفكيك مدرك تحصيلي  73

جدول شماره (4-9): آمار توصيفي هر يك از اجزاي سيستم كنترل كيفيت به تفكيك سابقه كاري       74

جدول شماره (4-10): جدول تحليل عاملي (شناسايي عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي)   75

جدول شماره (4-11) : همبستگي بين كيفيت حسابرسي و مسوليت‌هاي مديريت 77

جدول شماره (4-12): همبستگي بين كيفيت و الزامات اخلاقي          77

جدول شماره (4-13): همبستگي بين كيفيت و پذيرش و ادامه كار     77

جدول شماره (4-14): همبستگي بين كنترل كيفيت و منابع انساني     78

جدول شماره (4-15): همبستگي بين كيفيت و اجراي كار   78

جدول شماره (4-16): همبستگي بين كيفيت و نظارت       79

جدول شماره (4-17): جدول همبستگي بين كليه اجزاي كنترل كيفيت با هم و با كيفيت حسابرسي صورت‌هاي مالي (ماتريس همبستگي)     79

جدول شماره (4-18): جدول مربوط به رگرسيون خطي (مسئوليت‌هاي مديريت)           81

جدول شماره  (4-19): جدول مربوط به رگرسيون خطي (الزامات اخلاقي)      81

جدول شماره (4-20): جدول مربوط به رگرسيون خطي (پذيرش وادامه كار)   82

جدول شماره (4-21): جدول مربوط به رگرسيون خطي (منابع انساني)          82

جدول شماره (4-22): جدول مربوط به رگرسيون خطي (اجراي كار)            83

جدول شماره (4-23): جدول مربوط به رگرسيون خطي (نظارت)    83

جدول شماره (4-24): جدول مربوط به همبستگي، ميانگين و انحراف معيارها  84

جدول شماره (4-25): جدول مربوط به رگرسيون خطي چندمتغيره   85

 

 

 

 

Keywords: سازمان حسابرسي استاندارد كنترل كيفيت مسئوليت‌هاي مديريت الزامات اخلاقي پذيرش وادامه كار مناب
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از ديدگاه حسابرسان شاغل (فایل word)