دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)

هدف کلی این پژوهش حسابداری کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد. تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛ تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها. تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.می توانید این پژوهش حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 775,000 ریال
شناسه محصول : 2010107
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات فارسي : 198
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 935 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)

چکیده

رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می¬باشد. بدین منظور داده‌های 109 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با استفاده از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند. نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می¬دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد. می توانید این پژوهش حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت¬هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت¬های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه¬هایی است که منجر به شکل¬گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت¬های کشور¬های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت¬های سهامی چند ملیتی در کشور¬های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه¬های دیگر که هیات‌مدیره¬ها و مدیران را تشکیل می¬دهند سپرده میشود. لذا می¬توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه¬های نمایندگی بیانجامد.

بیان مسئله

حاكميت شركتي در سال‌هاي اخير، نظر عده زيادي را به خود جلب کرده است. علت اين امر توجه به سلامت اقتصادي جامعه و به طور اخص واحدهاي تجاري است، به خصوص اين که افزايش بيش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوايي‌هاي ناشي از کشف آنها در دهه‌هاي اخير نياز به استفاده از سازوکارهاي نظام حاکمیت شرکتی را بيش از پيش ضروري ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت، هیاتمدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم میکند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین میشود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم میکند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثربخشی بیشتری به کار میگیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهاي حاكميت شركتي، راهکارهايي براي تضمين اين مطلب است که علي‌رغم وجود رابطه نمايندگي بين مالک و مدير و تضاد منافع بين آنها، مديريت در پي حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طريق تقويت و بهبود عملکرد مالي شرکت است‌ (شليفر و‌ ويشني ،1997).  سازوكارهاي داخلي حاكميت شركتي در يك شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازماني و رويه‌هاي مورد استفاده توسط شركت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئوليت‌ها بين سهامداران، اعضاي هيات‌مديره، مديران اجرايي و كاركنان شركت است (فلو و همكاران ، 2003). كه در اين بين ساختار مالكيت، ساختار هيات‌‌مديره، اندازه هيات‌‌مديره، وجود مديران غيرموظف در بين اعضاي هيات‌‌مديره، از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده و اثرگذار در بين سازوكارهاي حاكميت شركتي به حساب مي‌آيند (كارسلو و نيل ، 2000؛ كوهن و همكاران ، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می¬دهند. در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است.

اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

1.         درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.

2.         سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.

3.         در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.

روش پژوهش

به دليل اين كه نتايج حاصل از پژوهش مي‌تواند در فرآيند تصميم‌گيري مورد استفاده قرار گيرد، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش‌های کاربردی و نوع پس‌رویدادی است، که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه‌های پژوهش، در گروه پژوهش‌های توصیفی- همبستگی قرار می‌گیرد، زیرا جهت کشف روابط بین متغیرهای پژوهش، از تکنیک‌های رگرسیون و همبستگی استفاده خواهد شد که به این ترتیب، از نظر استدلالی، استدلال استقرایی است. همچنین، از آنجایی که از طریق آزمون داده‌های موجود به نتیجه‌ای خواهیم رسید، پژوهش حاضر در گروه تئوری‌های اثباتی حسابداری قرار خواهد گرفت.

جامعه و نمونه آماری پژوهش

پژوهش علمي با هدف شناخت يك پديده در يك جامعه آماري انجام مي¬شود. به اين دلیل موضوع پژوهش ممكن است متوجه صفات و ويژگي¬ها، كاركردها و متغيرهاي آن باشد يا اين كه روابط بين متغيرها، صفات، كنش و واكنش و عوامل تاثيرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهايي كه حداقل در يك صفت مشترك باشند يك جامعه آماري را مشخص مي¬سازند (خاكي، 1387).

جامعه مطالعاتي پژوهش حاضر در برگيرنده شركت¬هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1387 تا 1392 مي¬باشد. روش نمونه¬گيري در اين پژوهش به صورت حذف سیستماتیک می‌باشد. يعني ابتدا ليستي از كليه شركت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهيه مي¬شود و سپس شركت‌هايي كه شرايط نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر را نداشته باشند حذف مي¬شوند و بقيه شركت¬ها با در نظر گرفتن ويژگي¬هاي زير به عنوان نمونه انتخاب مي¬شوند؛

1)         به منظور رعایت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی، دوره مالی شرکت‌ها منتهی به پایان سال شمسی باشد.

2)         به منظور همگن بودن اطلاعات، فعاليت شرکت‌ها، توليدي باشد و جزء شركت‌هاي واسطه‌گري مالي، سرمايه‌گذاري، نهادهاي پولي، بانكي و هلدينگ نباشند.

3)         اطلاعات مربوط به داده‌های صورت‌های مالی از ابتدای سال مالی 1387 لغایت 1392 در دسترس باشند.

4)         شرکت‌هایی که در سال‌های 1387 تا 1392 تغییر دوره مالی دادند.

5)         نماد معاملاتی شرکت‌ها فعال و سهام آنها طي دوره پژوهش بيش از شش ماه در بورس اوراق بهادار متوقف نشده باشد.

6)         شرکت‌های زیان‌ده در طول دوره پژوهش حذف شوند.

ساختار کلی پژوهش

ساختار پژوهش حاضر به شکل ذیل است:

فصل اول: کلیات پژوهش

در این فصل مقدمه، بیان مسئله، فرضیه¬ها، اهداف پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، روش انجام پژوهش و تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در این فصل ساختار کلی و خلاصه¬ای از فصل اول پژوهش بیان می¬گردد.

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌های مربوط

در این فصل پس از تشریح مختصری در خصوص مباحث حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، به تعریف متغیرهای مربوط به هر کدام پرداخته می‌شود. همچنین در این فصل سوابق خارجی و داخلی انجام شده در این زمینه¬ها مورد بررسی قرار می¬گیرد.

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

در این فصل مقدمه، تدوین فرضیه‌های پژوهش، متدولوژی پژوهش، متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها، مد‌ل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش، روش‌های آماری پژوهش و نرم‌افزارهای مورد استفاده ارائه می‌گردد.

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

این فصل شامل مقدمه، آمار توصیفی و آزمون فرضیه‌های پژوهش است. در این فصل، پردازش داده‌ها، یافته‌های پژوهش و نتایج بیان شده و در مورد کلیه فرضیه‌ها تجزیه و تحلیل کافی صورت می‌گیرد.

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

فصل پایانی پژوهش حاضر شامل تفسیر نتایج پژوهش، خلاصه پژوهش، پیشنهادهای کاربردی پژوهش و پیشنهادهایی جهت پژوهش‌های آتی و محدودیت‌های پژوهش است. در این فصل سعی می‌شود اهم اطلاعات و یافته‌های پژوهش ذکر گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه           2

1-2 بیان مسئله     2

1-3 فرضیهها       4

1-4 اهداف پژوهش            5

1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش     5

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش         5

1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش          6

1-6 روش انجام پژوهش      7

1-6-1 روش پژوهش          7

1-6-2 روش‌های گردآوری اطلاعات   7

1-6-3  قلمرو پژوهش         8

1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش  8

1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش         9

1-8 ساختار کلی پژوهش      10

1-9 خلاصه فصل اول        11

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط

2-1 مقدمه           13

2-2 حاکمیت شرکتی           14

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان         14

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی          15

2-2-3  اهمیت حاکمیت شرکتی          18

2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب         19

2-2-5 مبانی حاکمیت شرکتی            20

2-2-5-1 تئوری نمایندگی    21

2-2-5-2  تئوری ذینفعان     23

2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات        23

2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی 24

2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان          25

2-2-6 اهداف حاکمیت شرکتی           26

2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی          27

2-2-8 طبقهبندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی      27

2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درونسازمانی (رابطه‌ای)          28

2-2-8-2 حاکمیت شركتي  برونسازمانی (محیطی)          29

2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی    31

2-2-9-1 مکانیزم‌های برونسازمانی (محیطی)    31

2-2-9-2 مکانیزم‌های درونسازمانی (محاطی)    31

2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی           33

2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار       33

2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط          34

2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حالگذار  35

2-2-10-4 الگوی نوظهور   35

2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی            36

2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران       38

2-2-13 چارچوب حاكميت  شرکتی     39

2-2-14 رتبهبندی شرکتها    41

2-2-15 ماتریس بینالمللی حاکمیت شرکتی         41

2-2-15-1 پاسخگویی هیاتمدیره         42

2-2-15-2 افشا و کنترلهای داخلی      42

2-2-15-3 حقوق سهامداران 42

2-2-15-4 پاداش   42

2-2-15-5 کنترلهای بازار    43

2-2-15-6 رفتار شرکت      43

2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی          43

2-2-17 معیارهای حاكميت شركتي     44

2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی      44

2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی 45

2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی            46

2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی         48

2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی    49

2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی    51

2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی           53

2-3 رويكردهاي ارزيابي عملكرد        54

2-4 ضریب Q توبین          55

2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن         57

2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q         58

2-4-3 مزایا و معایب Q توبین          61

2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت 62

2-6 پیشینه پژوهش            63

2-6-1 پیشینه خارجی         63

2-6-2 پیشینه داخلی           66

2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش          74

2-8 خلاصه فصل دوم        75

فصل سوم: روششناسی پژوهش

3-1 مقدمه           79

3-2 تدوین فرضیه‌های پژوهش          80

3-3 متدولوژی پژوهش       80

3-3-1 روششناسی پژوهش   81

3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات          81

3-3-3 قلمرو پژوهش          81

3-3-4  جامعه آماری، نمونهگیری و حجم نمونه 82

3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها        83

3-4-1 متغیر وابسته           84

3-4-2 متغیرهای مستقل      85

3-4-3 متغیرهای کنترل       88

3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش          89

3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی       89

3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول 90

3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم  90

3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم 91

3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم           91

3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم 91

3-6  تحلیل توصيفي دادهها   92

3-6-1 آمار توصیفی           92

3-6-2 آمارهاي استنباطي     93

3-7 مدلهای اقتصادسنجی پژوهش       93

3-7-1 ابزار تحلیل داده‌ها     93

3-7-2 تحلیل رگرسیون       94

3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک 95

3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون        99

3-7-2-3  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون         100

3-7-2-4 ضريب تعيين و ضريب تعيين تعدیل شده          102

3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون    102

3-8 خلاصه فصل سوم        103

فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش

4-1 مقدمه           105

4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش     105

4-3 جدول همبستگی بین متغیرها       107

4-4 عامل تورم واریانس (VIF)         109

4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش   111

4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی    113

4-6-1 آزمون چاو (Chow) 113

4-6-2 آزمون هاسمن          114

4-6-3 آزمون همسانی واریانس          115

4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده           116

4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی       116

4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 118

4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 120

4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم 122

4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم          124

4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم            126

4-8 خلاصه فصل چهارم     127

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه           129

5-2 تحلیل و تفسير نتايج آزمون فرضيه‌ها         129

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی       129

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 130

5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 130

5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم 131

5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم          132

5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم            132

5-3 خلاصه نتايج پژوهش    133

5-4 نتیجهگیری    133

5-5 پیشنهادها       134

5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافتههای پژوهش    135

5-5-2 پيشنهادهایی براي پژوهش‌های آتی         136

5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش            137

5-7 خلاصه فصل پنجم       137

منابع و ماخذ

منابع فارسی         139

منابع انگلیسی       146

پیوست‌ها

فهرست جداول

جدول (2-1): تعریف حاکمیت شرکتی.......................................................................................................17

جدول (2-2): ویژگیهاي سیستم‌هاي درون‌سازمانی و برون‌سازمانی.........................................................30

جدول (2-3): سازوکارهای حاكميت شرکتی..............................................................................................39

جدول (2-4): خلاصه پیشینه پژوهش .......................................................................................................70

جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج نمونه............................................................................................83

جدول (3-2): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها.........................................................................92

جدول (4-1): نتایج آمار توصیفی دادههای کمی پژوهش.........................................................................106

جدول (4-2): تحلیل فراوانی داده‌ کیفی پژوهش......................................................................................107

جدول (4-3): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی...................................................................................107

 جدول (4-4): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول..........................................................................108

جدول (4-5): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم...........................................................................108

جدول (4-6): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم..........................................................................108

جدول (4-7): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم.......................................................................109

جدول (4-8): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم.........................................................................109

جدول (4-9): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی.................................................................110

 جدول (4-10): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول.......................................................110

جدول (4-11): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم........................................................110

جدول (4-12): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم.......................................................111

جدول (4-13): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم....................................................111

جدول (4-14): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم......................................................111

جدول (4-15): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها..............................................................................112

جدول (4-16): نتایج آزمون چاو مدل‌های پژوهش..................................................................................113

جدول (4-17): نتایج آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش.............................................................................114

جدول (4-18): نتایج آزمونهای همسانی واریانس..................................................................................115

جدول (4-19): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی......................................................................116

جدول (4-20): نتیجه آزمون مانایی باقیماندههای مدل اصلی...................................................................117

جدول (4-21): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل................................118

جدول (4-22): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل.............................118

جدول (4-23): نتیجه آزمون مانایی باقیماندههای مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل..........................119

جدول (4-24): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل...............................120

جدول (4-25): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل.............................120

جدول (4-26): نتیجه آزمون مانایی باقیماندههای مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل..........................121

جدول (4-27): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل..............................122

جدول (4-28): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل............................122

جدول (4-29): نتیجه آزمون مانایی باقیماندههای مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل.........................123

جدول (4-30): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل...........................124

جدول (4-31): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل.........................124

جدول (4-32): نتیجه آزمون مانایی باقیماندههای مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل......................125

جدول (4-33): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم.............................................................126

جدول (4-34): نتیجه آزمون مانایی باقیماندههای مدل فرعی پنجم..........................................................127

جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها............................................................................................133

فهرست نمودار‌ها

نمودار (2-1): ساختار حاکمیت شرکتی......................................................................................................32

نمودار (2-2): عوامل داخلي و بيروني نظم‌دهنده شركت‌هاي جديد...........................................................40

 

Keywords: کفایت حاکمیت شرکتی درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی عملکرد شرکت شاخص Q توبین
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)