دانلود تحقیق حسابداری با عنوان روشهای تنظيم بودجه (فایل word)

در این تحقیق رشته حسابداری روش های مختلف تنظیم بودجه مورد بررسی قرار گرفته است. بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزينه . هر يك از اين دو طرف بايد با دقت بسيار و صحت هر چه بيشتر سنجيده شوند، زيرا برآورد ارقامی كه پايه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفيد نيست ، بلكه می تواند زيانبار نيز باشد. می توانید این تحقیق رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 340,000 ریال
شناسه محصول : 2009930
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 30
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 96 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق حسابداری با عنوان روشهای تنظيم بودجه (فایل word)

چکیده

 بودجه چیست؟  درآمد و هزينه . هر يك از اين دو طرف بايد با دقت بسيار و صحت هر چه بيشتر سنجيده شوند ؛ زيرا برآورد ارقامي كه پايه و اساس منطقي نداشته باشد نه تنها مفيد نيست ، بلكه مي تواند زيانبار نيز باشد. چون بودجه نوعي برنامه است و بودجه نويسي نيز نوعي برنامه ريزي ، تا حد امكان بايد اين برنامه را استواري بخشيد ؛ از اين رو براي پيش بيني در درآمدها و برآورد هزينه ها روشهاي مختلفي ابداع شده است كه روز به روز از نظر علمي و فني به اهميت آنها افزوده مي شود. می توانید این تحقیق رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

روشهای برآورد و تنظيم درآمدها

تجزيه و تحليل درآمدها مرحله اي اساسي در بودجه بندي است. حجم بودجه و برنامه هاي دولت بيش از آنكه متاثر از نيازهاي عمومي جامعه باشد ، انعكاس از درآمدها و منابع در دسترس است. روش تهيه و تنظيم درآمد ( پيش بيني درآمد ) ، يعني پيش بيني چگونگي و محل كسب درآمد دولت . پيش بيني درآمدهاي دولت با توجه به اينكه مخارج دولتي در درجه اول ، تابع درآمدها و وضع مالي دولت است امري بسيار فني و دقيق است ؛ هر چند كه بايد در هر مورد با توجه به وضع خاص اقتصادي براي هر يك از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود . پيش بينيها و برآوردهاي دولت صرف نظر از طبقه بندي هاي آنها به چهار روش ارائه مي شود كه عبارتند از : روش سالم ما قبل آخر ، روش حد متوسطه ها ، روش پيش بيني مستقيم و روش سنجيده منظم .

روشهای برآورد هزينه ها

روش تنظيم بودجه متداول: بودجه متداول يا سنتي يعني بودجه اي كه در آن اعتبارات هر سازمان دولتي به تفكيك فصول و موارد هزينه مشخص مي گردد . در اين روش بودجه ريزي ، نوع و ماهيت هزينه ها نشان داده مي شود . ولي مشخص نمي گردد كه هر هزينه براي نيل به كدام هدف و يا براي اجراي كدام برنامه و يا فعاليت خاص انجام شده است .

يكي از علل اصلي استفاده گسترده از روش بودجه ريزي متداول ، سالها قبل از به كار گيري ساير روشهاي بودجه ريزي ، ارتباط نزديك اين روش با حسابداري دولتي و امكان اعمال كنترل بودجه مناسب در آن است ؛ زيرا در طبقه بندي اعتبارات بر حسب فصول و مواد ، براي هر يك از انواع مخارج جاري و سرمايه اعتباري معين تصويب مي شود تا هزينه هاي مربوط به كالا و خدمات خريداري شده در سال اجراي بودجه در محدوده اعتبارات مصوب انجام شوند .

همانطوركه اشاره شد در بودجه متداول بر خلاف بودجه برنامه اي و عملياتي هدفها و وظايف چندان روشن نيست؛ هر چند كه به طور غير مستقيم نوع هزينه مشخص است (مثل حقوق و دستمزد). اين طرز تهيه بودجه خطوط اساسي و روابط برنامه ها و هدفها را نشان نميدهد . مثلا اينكه اعتبار ماده مزبور براي چه عملياتي است، مشخص نيست . آنچه در بودجه متداول اهميت دارد ، عبارت است از سازمان و مواد هزينه . به عبارت ديگر كافي است كه مشخص كنيم بودجه كدام سازمان دولتي يا وزارتخانه اي تهيه مي شود و مواد هزينه آن چيست . بنابراين ، در اين بودجه فقط با دو نوع طبقه بندي سرو كار داريم.

بودجه ريزی افزايشی

اين روش با شيوه تغييرات جزئي در تصميم گيري انطباق دارد . طبق اين روش ، براي تصميم گيري جديد به تصميمهايي كه قبلاً در زمينه مورد نظر گرفته شده مراجعه و با توجه به نيازهاي موجود ، تغييراتي جزئي در آنها داده مي شود . بودجه ريزي افزايشي براي اجتناب از مشكلات ناشي از كار عظيم و پر درد سر بودجه نويسي سالانه ابداع شده است . بدين ترتيب هر سال مجدداً از اول اقدام به كار پيچيده بودجه نويسي نمي شود ؛ بلكه بودجه ريزان با قبول بودجه سال گذشته توجه را روي تغييرات افزايشي متمركز مي كنند . در اين شيوه ، بودجه سال گذشته به عنوان پايه اي براي مصارف جاري فرض شده ، افزايش سالانه اي براي آن در نظر گرفته مي شود كه بستگي به روند تغييرات قيمتها ، تغيير حجم عمليات موجود ، تقبل وظايف جديد از طرف دولت و عواملي از اين قبيل دارد .

فهرست مطالب

·         روشهاي برآورد و تنظيم درآمدها

·         روش سال ما قبل آخر

·         روش حد متوسطه ها

·         روش پيش بيني مستقيم

·         روش سنجيده منظم

·         روشهاي برآورد هزينه ها

·         مراحل تهيه و تنظيم بودجه متداول

·         پيش بيني نيازها براي سال بودجه

·         تبديل نيازهاي پيش بيني شده به ارزش پولي

·         بودجه ريزي افزايشي

·         بودجه برنامه اي

·         بودجه عملياتي

·         مقايسه بودجه برنامه اي و بودجه عملياتي

·         مزاياي اندازه گيري كار

·         روشهاي برآورد هزينه در بودجه عملياتي

·         برآورد هزينه عملياتي

·         نظام بودجه بندي طرح و برنامه

·         بودجه بندي برمبناي صفر

·         بودجه ربزي بر مبناي هدف

 

Keywords: تنظيم بودجه برآورد هزينه برآورد و درآمدها بودجه ريزی افزايشی بودجه برنامه ای
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]