دانلود پایان نامه برق قدرت با موضوع اثر برخورد صاعقه به خطوط انتقال (فایل word)

صاعقه يكي از عوامل مهم قطع برق در خطوط انتقال و توزيع نيرو مي‌باشد. استفاده از برقگیر در خطوط انتقال به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خطاهای ناشی از اصابت صاعقه و همچنین حذف مطمئن اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه صورت می گیرد در فصل پنجم به بررسی انواع و مشخصات برقگیرها می پردازیم
قیمت : 695,000 ریال
شناسه محصول : 2003379
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات فارسي : 100
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 4 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه برق قدرت با موضوع اثر برخورد صاعقه به خطوط انتقال (فایل word)

چکیده

 

پایان نامه برق قدرت با موضوع اثر برخورد صاعقه به خطوط انتقال

اثر برخورد صاعقه به خطوط انتقال عنوان پایان نامه مهندسی برق قدرت در این قسمت از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) است. این پایان نامه برق قدرت با موضوع اثر برخورد صاعقه به خطوط انتقال در قالب فایل Word برای دانلود ارائه شده است.

صاعقه يكي از عوامل مهم قطع برق در خطوط انتقال و توزيع نيرو مي‌باشد، بررسيهاي انجام شده در كشور آمريكا و كانادا در طول 14 سال بهره‌برداري از حدود 25000  مايل خطوط انتقال نيرو نشان مي دهد كه 26 درصد قطعي‌هاي برق خطوط انتقال 345  كيلو ولت در اثر برخورد صاعقه به وجود آمده است و بررسيهاي مشابه در كشور انگلستان كه آنهم در يك دوره 14 ساله انجام گرفته نشان مي‌دهد كه از حدود 5000  قطعي در خطوط توزيع نيرو تا ولتاژ 33 كيلو ولت ، 47 درصد آنها در اثر صاعقه به وجود آمده‌اند.

تأثير تخلية جوي الكتريكي بر اين خطوط از نظر صدمه موضعي و خسارات ناشي از آن مورد نظر نبوده ، اهميت عمده آن ايجاد اختلال در برق رساني و قطع سراسری شبكه و انرژي مورد نياز مصرف كننده ها مي باشد. هر گونه تخلية جوي  بر هر نقطه از خطوط انتقال انرژي به صورت قوس الكتريكي در فواصل هوايي ايزولاسيون خطوط ظاهر گرديده ، ايزولاسيون پيش‌بيني شدة خطوط را مختل و شبكه را با خاموشي كامل مواجه مي سازد.

چکیده:

با توجه به اينكه امواج گذراي صاعقه باعث پديد آمدن مشكلات عديده‌اي در خطوط انتقال و پست‌هاي فشار قوي شده‌اند، لذا مي‌بايست حفاظت مناسبي از خطوط و پستهاي فشارقوي در برابر اين پديدة طبيعي صورت گيرد. لزوم حفاظت صحيح از سيستمهاي قدرت، مستلزم شناخت كافي از مكانيزم ، ماهيت و عملكرد صاعقه بر روي خطوط انتقال انرژي مي‌باشد. به همين منظور در فصل اول به بررسي مكانيزم صاعقه، شكل موج ، رابطة رياضي و انرژي موجود در صاعقه مي‌پردازيم ، به طوري كه در فصلهاي بعدي از اين شکل موجها و معادلات استفاده خواهيم كرد.

خطوط انتقال انرژي الكتريكي ، متشكل از برجهاي فولادي ، سيمهاي زمين ، هاديهاي فاز واقع در دشتها ، مناطق كوهستاني ، بيابانها ، مزارع كشاورزي و غيره مناسب‌ترين و كوتاهترين وسيله را جهت تخلية جوي بارهاي الكتريكي به زمين تشكيل مي‌دهند. به طوري كه تخليه جوي در مناطق كوهستاني و دشتها به سمت اين خطوط منحرف گشته ، از طريق آنها به زمين تخليه مي‌گردد. تخليه دركلية قسمتها و اجزاي خطوط انتقال انرژي امكان پذير بوده ، در هر قسمت با پديده‌ها و عكس‌العملهاي متفاوت همراه مي‌باشد. در فصل دوم نحوة تخليه جوي الكتريكي بر اجزاي خطوط انتقال انرژي مورد مطالعه قرار مي گيرد.

بررسي خواص الكتريكي خاك ، بسيار مهم و قابل توجه است. تعيين مقاومت مخصوص خاك در تعيين مقاومت زميني كه مورد بررسي مسائل مربوط به ايمني الكتريكي قرار ‌مي‌گيرد، مورد استفاده واقع مي‌شود. در فصل سوم به بررسي عوامل موثر بر هدايت الكتريكي خاك مي‌پردازيم.

با توجه به اهميت امپدانس موجي برجها در كاهش درصد بروز قوسهاي برگشتي ، همچنين تأثير مقاومت زمين طبيعي برجها در ولتاژ تماس بدنه ، لازم است مقاومت طبيعي و امپدانس موجي موجها از مقدار مجاز و قابل قبول تجاوز ننمايد، مقاومت اهمي طبيعي برجها تابع مقاومت مخصوص خاك بوده و برحسب نوع زمين و موقعيت برج در رنج وسيعي تغيير مي‌نمايد. به منظور كاهش  مقاومت زمين طبيعي برجها در زمينهای با مقاومت مخصوص بالا ، سيستم زمين مناسب جهت برج پيش‌بيني شده ، مقاومت زمين طبيعي برج كاهش مي‌يابد. در فصل چهارم ضمن آشنايي با مقاومت‌پاي برج و رفتار آن در برخورد با امواج گذرا ، روشهاي مختلف كم كردن اين مقاومت مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت طرح سيستم زمين برجها در خطوط انتقال انرژي  ارائه مي‌شود.

استفاده از برقگیر در خطوط انتقال به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خطاهای ناشی از اصابت صاعقه و همچنین حذف مطمئن اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه صورت می گیرد در فصل پنجم به بررسی انواع و مشخصات برقگیرها می پردازیم

در اثر برخورد صاعقه به خطوط انتقال يا نزديكي آنها ، ولتاژهاي موجي  با دامنه‌هاي مختلف در نقاط مختلف برج‌ها ، سيمهاي فاز ، سيمهاي زمين و… به وجود مي آيد كه محاسبه آنها حائز اهميت مي باشد. يكي از كاربردهاي مهم اين محاسبات به دست آوردن ولتاژ دو سر زنجيرمقره و مقايسه آن با BIL خط مي‌باشد. بنابر اين در فصل ششم ولتاژهاي القا شده بر روي خطوط انتقال در اثر برخورد مستقيم و غيرمستقيم صاعقه مورد بررسي قرار گرفته است.

 

درپایان به شرح یک حادثه واقعی در سال 1372 در پست منتظرقائم وخسارات ناشی از ان می پردازیم

فهرست مطالب این پایان نامه برق قدرت با موضوع اثر برخورد صاعقه به خطوط انتقال به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

 

فصل اول فیزیک صاعقه و پارامتر های جریان ناشی از ان

فیزیک صاعقه

شاخه های پیشرونده مرحله ای صاعقه

مسیر برگشتی

شاخه پیشرونده تیری شکل

تخلیه بین ابر

تخلیه ای که بار مثبت به زمین می اورد

تخلیه با جریان پیشرونده به سوی بالا

اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین و انرژی موجود در صاعقه رعد

جریان ناشی از اصابت صاعقه

اثر ارتفاع جسم در دامنه جریان

اثر منطق جغرافیایی

شکل موج جریان

معادله ریاضی شکل موج ناشی از صاعقه

فصل دوم تخلیه جوی الکتریکی خطوط انتقال انرژی

تخلیه الکتریکی بر هادی های فاز

تخلیه جوی بر سیم های محافظ

تخلیه جوی مستقیم بر بدنه برجها

تخلیه جوی مستقیم در مجاور پستهای فشارقوی

انتشار موج در طول خطوط انرژی 

فصل سوم هدایت الکتریکی خاک

قابلیت هدایت الکتریکی خاک

اثر نوع خاک

اثر رطوبت موجود در خاک و نمکهای محلول در ان

اثر درجه حرارت

اثر دانه بندی و توزیع ان

اثر عمق

اثر قطر میله

اثر جریانهای پراکنده در زمین 

فصل چهارم طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال

مقدمه

مقاومت پای برج

رفتار مقاومت زمین بر اثر موج گذرا

کم کردن مقاومت پایه برجها به وسیله اتصالات اضافی

نصب میله قائم در زمین

نصب میله افقی در زمین

زمین کردن به صورت کانترپوز

نتایج ازمایشها و تجربیات عملی اتصال زمین

طرح سیستم زمین برجها در خطوط انتقال انرژی

زمین کردن برجها ی خطوط انتقال انرژی  

فصل پنجم برسی عملکرد و  مشخصات برقگیرها

مقدمه

انواع برقگیر

برقگیر میله ای

برقگیر لوله ای

برقگیر سیلیکون کاربید(sic)

برقگیر های نوع اکسید فلزی (MOV)

برقگیر قوس طولانی (LFA)

پارامترهای مهم برای انتخاب برقگیر مناسب جهت حفاظت عایقی  

ماکزیمم ولتاژ کار دائم (MCOV)

ولتاژ نامی (Ur)

اضافه ولتاژ موقتی (TOV)

ضریب اتصال زمین (Ce)

جریان تخلیه نامی

ماکزیمم جریان ضربه قابل تحمل (/us)

انتخاب کلاس برقگیر

حفاظت خارجی پست نظیر ساختمان پست

محاسبه شعاع حفاظت برقگیر

تعیین تعداد هادی های نزولی 

فصل ششم محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال انرژی در اثر اصابت صاعقه

 مقدمه

محاسبات اضافه ولتاژ در برج بر اثر برخورد مستقیم صاعقه

محاسبه ولتاژ در نقطه راس برج

محاسبه ولتاژ روی کراس ارم

محاسبه ولتاژ روی زنجیر مقره  

فصل هفتم برسی حادثه خط منتظرقائم – قزوین

شرح حادثه

علت حادثه

برخورد صاعقه به فاز

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی

متن کامل این این پایان نامه برق قدرت با موضوع اثر برخورد صاعقه به خطوط انتقال را می توانید از همین صفحه دانلود نمایید.

Keywords: اثر برخورد صاعقه به خطوط انتقال
این برای گرایش های: مهندسی برق قدرت، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]