دانلود بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350)

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاري انسانی تفکیک می شود.
قیمت : 695,000 ریال
شناسه محصول : 2003238
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 120
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350)

چکیده

 بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350)

در ادامه می توانید چکیده و فهرست مطالب پایان نامه رشته اقتصاد با عنوان بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) " را ملاحظه فرمایید. پایان نامه بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) 120 صفحه و به فرمت Word می باشد.

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاري انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاري انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاري انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات

مقدمه

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق       

1-2 ضرورت انجام تحقیق          

1-3 فرضیه  های تحقیق          

1-4 اهداف تحقیق        

1-5 روش انجام تحقیق  

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات         

فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن     

2-2 بررسي نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت 

2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم        

2-2-2 مكتب فیزیوکراسی        

2-2-3 مکتب کلاسیک 

الف- آدام اسمیت       

ب- ژان باتیست سه    

ج- توماس رابرت مالتوس         

د- دیوید ریکاردو           

هـ- جان استوارت میل 

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی      

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)

الف- فردریک باستیا     

ب- شارل دونوایه        

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک         

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم        

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)       

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم        

2-2-7 مكتب کینزیسم  

2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)

فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق

 3-1 از دیدگاه نظری     

3-2 از دیدگاه تجربی     

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها   

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران    

فصل چهارم – ساختار مدل

4-1 مقدمه      

4-2 ساختار مدل         

4-3 تبیین مدل 

فصل پنجم – تخمين الگو و تفسير اقتصادي نتايج 

5-1 مقدمه      

5-2 سری  های زمانی غیرساکن        

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده       

5-4 الگوی تصحیح خطا           

5-5 منابع آماری          

5-6 نتایج تخمين الگو   

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج       

فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتيجه گيري    

ارائه پيشنهادات         

پیوست  ها:

داده‌‌های آماری          

نتایج کامپیوتری           

جدول‌های آماری          

فهرست منابع
Keywords: پایان نامه رشته اقتصاد رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]