Skip Navigation Links

 

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی در ادامه همین صفحه ارائه شده اند. در لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی می توانید عنوان انگلیسی مقاله علوم اقتصادی، عنوان فارسی مقاله علوم اقتصادی و سایر مشخصات مقاله علوم اقتصادی اعم از ناشر و نویسنده مقاله علوم اقتصادی، حجم و تعداد صفحات فارسی و انگلیسی مقاله علوم اقتصادی را مشاهده نمایید. شما می توانید با کلیک روی "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" اصل مقاله ISI علوم اقتصادی یا اصل مقاله کنفرانسی علوم اقتصادی را به صورت رایگان دانلود نمایید. همچنین در صفحه مربوط به دانلود رایگان مقاله ISI علوم اقتصادی می توانید چکیده انگلیسی مقاله علوم اقتصادی و ترجمه فارسی چکیده مقاله علوم اقتصادی را ملاحظه نمایید. پس از دانلود رایگان مقاله ISI علوم اقتصادی و بررسی چکیده فارسی و چکیده انگلیسی مقاله علوم اقتصادی می توانید اقدام به خرید مقاله ترجمه شده علوم اقتصادی نمایید.

برای خرید مقاله ترجمه شده علوم اقتصادی روی "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. با این کار مقاله ترجمه شده علوم اقتصادی مورد نظر شما به سبد خرید اضافه خواهد شد. پس از تکمیل فرایند پرداخت می توانید مقاله ترجمه شده علوم اقتصادی مورد نظر خود را دانلود نمایید. 

این مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی به صورت تخصصی ترجمه شده و فایل ترجمه فارسی به صورت  Wordتایپ شده است. دانشجویان رشته  علوم اقتصادی می توانند از فایل Word ترجمه مقاله علوم اقتصادی در تحقیقات و پروژه های خود استفاده نمایند.

تعداد بازدید : 10151

Public Libraries – Facilitators of Information Society and eInclusion in Latvia pdf
کتابخانه های عمومی-تسهیل کنندگان جامعه اطلاعاتی و زیرساخت های الکترونیکی در لتونی word
Barriers to internationalisation in SMEs: evidence from Jordan pdf
موانع بین المللی در SME ها: شواهد به دست آمده از اُردن word
Nutritional assessment and antioxidant analysis of 22 date palm (Phoenix dactylifera) varieties growing in Sultanate of Oman pdf
ارزیابی تغذیه ای و آنالیز آنتی اکسیدانی 22 نوع خرما (Phoenix dactylifera) درحال رشد در عمان word
Effective Risk Management Policy choices under Climate Change: An Application to Saskatchewan Crop Sector pdf
Supply-side approaches to the economic valuation of coastal and marine habitat in the Red Sea pdf
روش طرف عرضه برای ارزیابی اقتصادی زیستگاه های ساحلی و دریایی در دریای سرخ word
آنالیز هزینه زیست محیطی و بررسی ارتقاء صنعت چرم مصنوعی word
Credit risk measurement: Developments over the last 20 years pdf
تحولات در اندازه گیری ریسک اعتباری طی 20 سال گذشته word
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques pdf
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی word
Accounting for intellectual capital: on the elusive path from theory to practice pdf
توضیح سرمایه معنوی: در مسیری اغفال کننده از ایده تا عمل word
رابطه بین نقدینگی ، نظارت صنفی و ارزش گذاری شرکت : سندی از روسیه word
Fundamental determinants of the Australian price–earnings multiple pdf
عوامل تعیین کننده بنیادین مضرب قیمت بر درآمد استرالیا word
Cost Control in Consulting Engineering Firms pdf
کنترل هزینه در شرکت های مشاوره مهندسی word
Dynamic multi-criteria evaluation of co-evolution strategies for solving stock trading problems pdf
ارزیابی چند متغیری پویا راهبرد های تکامل مشترک برای حل مشکلات خرید وفروش سهام word
Capital Budgeting Management Practices in Japan pdf
شیوه های مدیریت بودجه بندی سرمایه در ژاپن word
Dominant Owners and Performance of Continental European Firms pdf
مالکان برتر و عملکرد شرکت های اروپایی قاره ای word
Investment-Cash Flow Sensitivity under Changing Information Asymmetry pdf
سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر word
Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection pdf
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتاب ها word
Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing pdf
رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری word
The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case pdf
توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی word
Detecting earnings management with neural networks pdf
تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی word
Fair Value Considerations During The Current Financial Crisis pdf
برسی ارزش منصفانه در طی بحران مالی جاری word
Dividend payouts: Evidence from U.S. bank holding companies in the context of the financial crisis pdf
پرداخت های سود سهام: براساس مدارکی از شرکت های صاحب سهامِ بانکی ایالات متحده در دوره ی بحران مالی word
Combining innovation and sustainability: an educational paradigm for human development on earth pdf
ترکیب نوآوری و پایداری: پارادایم آموزشی برای توسعه ی انسانی word
The Creative Class and Economic Development pdf
طبقه ی خلاق و توسعه ی اقتصادی word
The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective pdf
Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence pdf
Financial development and economic growth in an oil-rich economy: The case of Saudi Arabia pdf
توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در یک اقتصاد نفت محور : مورد عربستان سعودی word

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید