Skip Navigation Links

حقوق مالی-اقتصادی

هدف از دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی، آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررات و سیاست های مالی و اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای پاسخگوئی به نیازهای علمی و اجرائی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاه های مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور با روش های علمی می باشد. همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره پذیرش دانشجو از دیگر کشورها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود. بنابراین به طور کلی می توان گفت که دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق مالی-اقتصادی با اهداف زیر طراحی و تدوین شده است:

- تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی مالی-اقتصادی کشور به ویژه در سنگر قوه قضائیه و همچنین آماده نمودن نیروهای توانمند برای حضور در عرصه بین الملل در ارتباط با مسائل مختلف حقوقی مالی-اقتصادی

- آشنائی دانشجویان با قواعد و مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حقوق مالی-اقتصادی سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی مالی و اقتصادی، عهدنامه ها و اسناد بین المللی مرتبط


تعداد بازدید : 6434


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید