Skip Navigation Links

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

یکی از اهداف عمده مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیل به استقلال اقتصادی و ایجاد شرایط رشد و توسعه برنامه ریزی شده و درون زای اقتصادی است و رشته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی بدین منظور تدوین شده است. رشته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی همانطور که از نامش پیداست به مطالعه و بررسی تجارب کشورهای پیشرفته در مسیر توسعه یافتگی، بررسی علل توسعه نیافتگی کشور‌های در حال توسعه، ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشرفت کشورهای در حال توسعه در مسیر توسعه یافتگی می پردازد.

دوره کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دو هدف عمده را دنبال می کند:

- انجام پژوهش و ایجاد زمینه لازم در پایه ریزی و گسترش تئوری و سیاست های توسعه اقتصادی و برنامه ریزی متناسب با الگوی اقتصادی مستقل طراحی شده در قانون اساسی به نحوی که بتوانند مسیرهای اصلی حرکت اقتصادی را به سوی استقلال طراحی نماید

- تربیت کارشناسانی که بتوانند ضمن استفاده آگاهانه و مفید از دستاوردهای علوم اقتصادی و برنامه ریزی تکیه اساسی فعالیت های اجرایی خود را بر دستاوردهای تفکر اقتصادی غیر وابسته و مستقل بر اساس مبانی اساسی و قانون اساسی و امکانات و نیازهای ویژه جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پس از خاتمه تحصیل می توانند مسئولیت های طراحی استراتژی و سیاست های اقتصادی و اجتماعی را بر عهده گرفته و با به کارگیری ابزار مناسب برنامه ریزی در جهت اجرای طرح ها فعالیت نمایند. این کارشناسان ارشد برای پر کردن خلا تخصصی موجود در نظام برنامه ریزی کشور می توانند به کار گرقته شوند.


تعداد بازدید : 2929


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید