ادبیات نمایشی

رشته ادبیات نمایشی یکی از رشته های گروه هنر می باشد. رشته ادبیات نمایشی ضمن پرداختن به سنت ها و تاریخ ادبیات نمایشی در ایران و جهان، به اصول و فنون و شیوه های نگارش متون دراماتیک هم می پردازد. ادبیات نمایشی واسطه ادبیات و صحنه نمایش است و رویکردی ادبی- نمایشی دارد. با توجه به ادبیات غنی فارسی، رشته ادبیات نمایشی می تواند رشد بسیار خوبی در کشور ما داشته باشد.

در تمامی جوامع هنر نمایش یکی از شاخصه های تمدن بوده و از طریق آن مفاهیم معنوی و نقدهای اجتماعی منتقل می شود. لذا با توجه به اینکه ادبیات نمایشی از ارکان نمایش محسوب می شوند، وجود دوره کارشناسی ادبیات نمایشی در تمامی سرزمین های در حال پیشرفت و پیشرفته از ضرورت های غیر قابل انکار به شما رمی آید. همچنین با توجه به گسترش رسانه های عمومی در ایران و نیاز شدید مخاطب به محصولات نمایش ایرانی، که با فرهنگ و آیین های ملی و دینی آمیخته باشد، لزوم و اهمیت دوره کارشناسی ادبیات نمایشی آشکار می شود.


تعداد بازدید : 5743


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید