Skip Navigation Links

مهندسی ایمنی صنعتی

 

هزینه هایی را که جامعه در راستای اشغال تخت های بیمارستانی، نقص عضو، معلولیت ها، مرگ های زودرس، از کارافتادگی پیش از موعد، غیبت های ناشی از کار، کم شدن بهره وری تولید، از بین رفتن سرمایه های مادی در اثر حوادثی همچون آتش سوزی، مسمومویت های مزمن در صنایع شیمیایی با توجه به کثرت و تنوع این صنایع می پردازد، یکی از ابعاد ضروری در نیاز به کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی می باشد. هدف از ارائه کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی، حفاظت از نیروهای انسانی درگیر در محیط های کاری، افزونی بهره وری از طریق ایمن سازی و حفاظت از سرمایه های اقتصادی است.


تعداد بازدید : 3101


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید