مهندسی راه آهن

رشته مهندسی راه آهن

صنعت حمل و نقل از صنایع زیر بنایی هر کشوری محسوب می شود. امروزه با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در این بخش نیاز به تخصصی سازی آن نیز احساس می شود. راه آهن هم که یکی از بخش های اصلی سیستم حمل و نقل هر کشوری است، از این ماجرا مستثنی نیست. به همین منظور رشته های مختلفی در حوزه راه آهن و سیستم ریلی ایجاد شده است. یکی از این رشته ها مهندسی خط و ابنیه راه آهن می باشد. رشته مهندسی راه آهن با مسایلی از جمله کنترل و هماهنگی فعالیت های ریلی، طراحی زیرسازی و روسازی راه آهن، استفاده موثر از وسایط نقلیه ریلی، ماشین آلات، روسازی خط و افزایش کارایی سازمان های حمل و نقل ریلی سر و کار دارد.

در دوره کارشناسی مهندسی راه آهن، تکنولوژی و علوم روش های بهره برداری، شناسایی مسیرهای گوناگون راه آهن و مهارت در بهره گیری از اجزای متشکل راه آهن (انسان، ریل، لوکوموتیو، واگن، ماشین آلات خطی، ساختمان و ابنیه مسیر، تاسیسات، علائم و ارتباطات) به منظور رسیدن به حداکثر کیفیت و کمیت در  خدمات راه آهن ارائه می گردد.
درحال حاضر مهندسی ماشین های ریلی و مهندسی خط و سازه های ریلی تبدیل به رشته شده اند. از آنجایی که این رشته ها زیر مجموعه رشته مهندسی راه آهن می باشند، به عنوان گرایش های رشته مهندسی راه آهن آورده شده اند.


تعداد بازدید : 8786


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید