مقالات ترجمه شده باستان شناسی (صفحه 1)

Archaeoseismology: methodological issues and procedure pdf
باستان زلزله شناسی: مشکلات و رویکردهای روش word
Archaeogeophysics–archaeological prospection – A mini review pdf
ژئوفیزیک باستان‌شناسی-پی‌جویی باستان‌شناسی-مرور کوتاه word
Burials of Raqefet Cave in the Context of the Late Natufian pdf
تدفین غار راقفت در زمینه اواخر ناتوفیان word
Natufian Settlement in Wadi Al-Hammeh pdf
سکونتگاه ناتوفی در وادی الحمه word
A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia pdf
تجدید نظر ی در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (Panthera دجله) word
THE ORIGINS OF THE ATHENIAN IONIC CAPITAL pdf
منشا سرستون های آیونی آتنی word
THE MUSEUM'S EXCAVATIONS AT NISHAPUR pdf
حفاری های موزه در نیشابور word

سایر مقالات ترجمه شده باستان شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید