مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Neural Network Models for Fabric Drape Prediction
مدلهای شبکه عصبی برای پیش بینی خاصیت ریخت پارچه
Improving light fastness of natural dyes on cotton yarn
بهبود ثبات نوری رنگ های طبیعی بر روی نخ پنبه ای
Carding of Tender Wool
کاردینگ الیاف پشم پست (پشم نامرغوب و کم استحکام که شانه نمی شود)
Modelling of the Change in Structure of Woven Fabric under Mechanical Loading
مدل سازی تغییر ساختاری پارچه بافته شده تحت بارگذاری مکانیکی
Enhanced photocatalytic activity of nanohybrids TiO2/CNTs materials
بهبود فعالیت فتوکاتالیستی مواد نانو هیبریدی TiO2/CNTs
Reconstruction of reflectance spectra using weighted principal component analysis
بازسازی بازتاب طیف با استفاده از تحلیل مؤلفه وزنی

Skip Navigation Links