مقالات ترجمه شده در زمینه مغزه‌های حفاری - زمین شناسی


لیست مقاله های ترجمه شده زمین شناسی در رابطه با مغزه‌های حفاری در این بخش قابل مشاهده بوده و می توانید مقاله های انگلیسی زمین شناسی با ترجمه فارسی آن در رابطه با مغزه‌های حفاری را در ادامه مشاهده و دانلود فرمایید.
برای مشاهده همه مقالات ترجمه شده زمین شناسی به صورت موضوع بندی شده کلیک کنید
Identifying the nature of lithogeochemical boundaries in drill holes
شناسایی ماهیت مرزهای لیتوژئوشیمیایی در مغزه‌های حفاری
برای یافتن منابع بیشتر در زمینه مغزه‌های حفاری و رشته زمین شناسی از بخش جستجوی پیشرفته استفاده نمایید. یا سایر کلمات کلیدی زمین شناسی را ببینید.

Skip Navigation Links