مقالات ترجمه شده در زمینه آب زیرزمینی - زمین شناسی


لیست مقاله های ترجمه شده زمین شناسی در رابطه با آب زیرزمینی در این بخش قابل مشاهده بوده و می توانید مقاله های انگلیسی زمین شناسی با ترجمه فارسی آن در رابطه با آب زیرزمینی را در ادامه مشاهده و دانلود فرمایید.
برای مشاهده همه مقالات ترجمه شده زمین شناسی به صورت موضوع بندی شده کلیک کنید
Geostatistical Approach to Assessment of Spatial Distribution of Groundwater Quality
روش زمین آماری برای ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی
Spatial Distribution of Groundwater Quality with Geostatistics (Case Study: Yazd-Ardakan Plain
توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه ی موردی: دشت یزد-اردکان)
برای یافتن منابع بیشتر در زمینه آب زیرزمینی و رشته زمین شناسی از بخش جستجوی پیشرفته استفاده نمایید. یا سایر کلمات کلیدی زمین شناسی را ببینید.

Skip Navigation Links