مقالات ترجمه شده مامایی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مامایی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مامایی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Hysteroscopic management of a heterotopic pregnancy following uterine artery embolization: a case report
مدیریت هیستروسکوپی یک بارداری هتروتوپی پس از آمبولیزاسیون شریان رحمی: یک گزارش موردی
Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer
زیست مولکولی عفونت پاپیلوماویروس انسانی و سرطان گردن رحم
Zinc concentrations in human milk and infant serum during the first six months of lactation
غلظت عنصر روی در شیر انسان و سرم نوزاد شیر خوار طی شش ماه نخست از دوران شیردهی
Preterm labor and neonatal sepsis caused by intrauterine Helicobacter cinaedi infection
زایمان زودرس و سپسیس نوزادی ناشی از عفونت داخل رحمی هلیکوباکتر سینادی
The effect of obesity on sperm disorders and male infertility
تأثیر چاقی بر اختلالات اسپرم و ناباروری مردانه
Postpartum hemorrhage is related to the hemoglobin levels at labor: Observational study
خونریزی پس از زایمان با سطح هموگلوبین در هنگام زایمان در ارتباط است : مطالعه عینی
Regimen of ovarian stimulation affects oocyte and therefore embryo quality
رژیم تحریک تخمدان بر کیفیت تخمک و در نتیجه بر کیفیت رویان تاثیر می‌گذارد
A Randomized Trial of Lymphadenectomy in Patients with Advanced Ovarian Neoplasms
کارآزمایی بالینی لنفادنکتومی در بیماران دچار نئوپلاسم‌های تخمدان پیشرفته
Lifestyle factors and reproductive health: taking control of your fertility
تاثیر فاکتورهای سبک زندگی بر سلامت باروری: کنترل قدرت باروری
Quality of Life in Iranian Breast Cancer Survivors and Affecting Factors: A Review Article
کیفیت زندگی بازماندگان سرطان پستان ایرانی و عوامل موثر بر آن: مقاله‌ی مروری
Risk Factors for ‘Small for Gestational Age Babies
عوامل خطر سن حاملگی پایین برروی نوزادان
Insights from an expert group meeting on the definition and measurement of unsafe abortion
بینش هایی منشاء گرفته از جلسه ی گروهی متخصص درباره تعریف و سنجش سقط جنین غیر ایمن
اثر بازتاب شناسی پا بر اضطراب، درد، و نتایج درد زایمان در زنان نخستزا
Pregnancy outcomes among mothers aged 15 years or less
پیامدهای بارداری در مادران با طیف سنی 15 سال و کمتر
تأثیر عوامل هواشناسی بر پیدایش زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه ی آب (غشا)

Skip Navigation Links