مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

Personalized Music Recommendation by Mining Social Media Tags
توصیه ی شخصی موسیقی با استخراج تگ رسانه ی اجتماعی
Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols and Applications
اینترنت اشیاء: مطالعه و بررسی فناوری های توانمندسازی، پروتکل ها و برنامه های کاربردی
Detecting Outlier Measurements Based on Graph Rigidity for Wireless Sensor Network Localization
آشکارسازی اندازه گیری های پرت بر اساس سختی گراف برای تعیین مکان شبکه سنسور بیسیم
Analysis the effect of data mining techniques on database
تحلیل تاثیر تکنیک‌های داده کاوی بر روی پایگاه داده‌ها
The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation
نقش رهبری دانش محور در شیوه های مدیریت دانش و نوآوری
An energy-efficient topology construction algorithm for wireless sensor networks
یک الگوریتم ایجاد توپولوژی انرژی-کارآمد برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
A Secure Authentication and Key Management Scheme for Wireless Sensor Networks
یک روش احراز هویت امن و مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم
Solar-aware clustering in wireless sensor networks
خوشه‌بندی خورشیدی در شبکه‌های حسگر وایرلس
Localization Performance Evaluation of Extended Kalman Filter in Wireless Sensors Network
ارزیابی کارایی فیلتر کالمن توسعه یافته در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
Network Virtualization and Software Defined Networking for Cloud Computing: A Survey
مجازی سازی شبکه با استفاده از رویکرد شبکه نرم افزار محور (SDN) برای رایانش ابری
Dynamic Task Scheduling in Cloud Computing Based on Greedy Strategy
زمان بندی پویای وظایف مبتنی بر استراتژی حریصانه در محاسبات ابری
A big data implementation based on Grid computing
پیاده‌سازی داده بزرگ بر اساس محاسبات گرید
Predictions in Heart Disease Using Techniques of Data Mining
تشخیص بیماری‌های قلبی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی
Business Process Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools
تغییر فرآیند تجارت: یک مطالعه درباره روش شناخت، تکنیک ها و ابزارها
Security and Privacy in Cloud Computing
رویکردی بر امنیت و حریم در رایانش ابری
A Design Framework for Analysis of Connectivity Issues for Vehicular Adhoc Network in a Geographical Information System
چارچوب طراحی تحلیل موضوعات اتصال برای شبکه ادهاک خودرویی در سیستم اطلاع رسانی جغرافیایی
Global perspectives on accounting information systems: mobile and cloud approach
ديدگاه هاي جهاني در سيستم هاي اطلاعات حسابداري : رويكرد تلفن همراه و ابري
Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: Experiencing the power of disruptive innovations
مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0: تجربه قدرت نوآوری های برانداز
Electronic Commerce and Development: Fiscal Implications of Digitized Goods Trading
تجارت الکترونیکی و توسعه: اثرات مالی مبادله ی کالاهای دیجیتالی شده
Adaptation of software engineering to semantic web based system development
بکار گیری مهندسی نرم افزار، در پروسه ی توسعه ی سیستم مبتنی بر وب معنایی
A comparison study of two fuzzy-based systems for selection of actor node in wireless sensor actor networks
دو سیستم مبتنی بر فازی به‌منظور انتخاب گره ی عملگر در شبکه‌های عملگر حسگر بی‌سیم
Maximizing the lifetime of wireless sensor networks with random forwarding
بیشینه سازی طول عمر شبکه های حسگر بی سیم، با استفاده از روش فورواردینگ تصادفی
A Survey on Security Threats and Detection Techniques in Cognitive Radio Networks
بررسی تهدیدهای امنیتی و روشهای شناسایی آنها در شبکه های رادیو شناختی
Detection and Prevention of Sybil Attack in MANET using MAC Address
تشخیص و جلوگیری از حملات Sybil در MANET با استفاده از آدرس MAC

Skip Navigation Links