مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

3.1–10.6 GHz ultra-wideband LNA design using dual-resonant broadband matching technique
طراحی LNA فوق پهن باند 3.1–10.6 GHz با استفاده از تکنیک تطبیق پهن باند دو تشدیدی
Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments
حسابرسی امنیت زیرساختار و داده در محیط های محاسبات ابری
Supply chain management with market economics
مدیریت زنجیره تامین بوسیله اقتصادهای بازار
Distributed strain and temperature sensing over 50 km of SMF with 1 m spatial resolution employing BOTDA and optical pulse coding
A hybrid NFC–Bluetooth secure protocol for Credit Transfer among mobile phones
Understanding the genesis of green supply chain management: lessons from leading Brazilian companies
بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز: برگرفته از راهنمایی های شرکت های برزیلی
Improving on LEACH Protocol of Wireless Sensor Networks Using Fuzzy Logic
بهبود پروتکل LEACH در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از منطق فازی
Empirical Modeling of a Solar-Powered Energy Harvesting Wireless Sensor Node for Time-Slotted Operation
مدل سازی تجربی گره حسگر بی سیم برداشت انرژی مبتنی بر تغذیه خورشیدی برای عملیات شکاف زمانی
A New Data Mining Based Hybrid Network Intrusion Detection Model
تشخیص نفوذ در شبکه های هیبریدی(ترکیبی)، مبتنی بر تکنیک داده کاوی
Comparison of Workflow Scheduling Algorithms in Cloud Computing
مقایسه الگوریتمهای زمانبندی در رایانش ابری
Evolution of wireless sensor networks towards the Internet of Things: A survey
سیرتکاملی شبکه های حسگر بی سیم دررابطه با اینترنت اشیا
The Impact of Website Information Convenience On E-commerce Success Of Companies
اثر در دسترس بودن اطلاعات وب سایت بر روی موفقیت تجارت الکترونیک شرکت ها
Resource Allocation Techniques in Cloud computing-Research Challenges for Applications
تکنیک های تخصیص منبع در سرویس های محاسبات ابری-چالش های پژوهشی برای اپلیکیشن ها
Foundations of Social Media Marketing
بنیان های بازاریابی رسانه های اجتماعی
Research Trends in Wireless Body Area Networks: From On-Body to Body-to-Body Cooperation
شبکه های حسگر بدنی بی سیم: از مشارکت بر روی بدن، تا مشارکت بدن به بدن
A survey of fuzzy decision tree classifier
مروری بردسته بندی درخت تصمیم فازی
A Novel Cluster-based Energy Efficient Routing in Wireless Sensor Networks
یک مسیریابی با مصرف انرژی بهینه مبتنی بر گروه بندی در شبکه های حسگر بیسیم
Energy efficient fault tolerant clustering and routing algorithms for wireless sensor networks
الگوریتم های مسیر یابی و خوشه بندی تحمل پذیر شکست انرژی بهره ور برای شبکه های حسگر بی سیم
Online fuzzy based decision support system for human resource performance appraisal
سیستم پشتیبانی از تصمیم مبتنی بر فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی
A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory
چارچوب مدیریت زنجیره تامین پایدار: حرکت به سوی نظریه جدید
Wireless Sensor Networking in the Internet of Things and Cloud Computing Era
شبکه‌ی حس‌گر بی‌سیم در اینترنت اشیاء و عصر رایانش ابری
Enhancing Security for Storage Services in Cloud Computing
افزایش امنیت خدمات ذخیره سازی در رایانش ابری
Data Classification for achieving Security in cloud computing
دسته‌بندی داده‌ها به منظور حصول امنیت در رایانش ابری
Green marketing' functions in building corporate image in the retail setting☆
تاثیرات بازاریابی سبز در ایجاد وجهه شرکت در کسب وکارهای خرده فروشی
Review on Network Security and Cryptography
مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری
Labour Productivity and Possibilities of its Extension by Knowledge Management Aspects
بهره وری نیروی کار و امکان توسعه آن با استفاده از روشهای مدیریت دانش
Adaptive Opportunistic Routing Protocol for Energy Harvesting Wireless Sensor Networks
پروتکل مسیریابی تطبیقی فرصت طلب برای شبکه های حسگر بی سیم حاصل از انرژی
What's new about cloud computing security
چه اخبار جدیدی در مورد امنیت رایانش ابری وجود دارد؟

Skip Navigation Links