مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات نمایید.

Ultra-Wideband Low-Noise Amplifier
تقویت کننده کم نویز فوق پهن باند
HEMP Filter Design To Meet MIL-STD-188-125 PCI Test Requirements
طراحی فیلتر HEMP برای برآوردن ملزومات تست MIL-STD-188-125 PCI
Fingerprint Image Compression
فشرده سازی تصویر اثر انگشت
Analytical modeling for spectrum handoff decision in cognitive radio networks
Nonlinear Switching in Plasmonic Directional Couplers
سوییچینگ غیرخطی در کوپلرهای جهت دار پلاسمونیکی
Harmonic-Tuned High Efficiency RF Oscillator Using GaN HEMTs
تنظیم هارمونیک اسیلاتور RF با استفاده از ترانزیستورهای گالیم نیترید HEMT
Networks and Devices for the 5G Era
شبکه ها و دستگاه ها برای عصر نسل 5
Arbitrary Microwave Waveform Generation Based on a Tunable Optoelectronic Oscillator
تولید شکل موج مایکروویو دلخواه بر اساس نوسانساز قابل تنظیم الکترونوری
Performance Analysis of Optical Communication System Using Fiber Bragg Grating
تحلیل عملکرد سیستم مخابرات نوری با استفاده از فیبرهای نوری Bragg
LTE Network Planning Based on Game Theory
طراحی شبکه LTE بر اسای تئوری بازی
A 3.1–10.6 GHz Ultra-Wideband CMOS Low Noise Amplifier With Current-Reused Technique
یک تقویت کننده کم نویز CMOS فوق پهن باند 3.1–10.6 GHz با تکنیک استفاده مجدد از جریان
Metamaterial Tunable Filter Design
طراحی فیلتر قابل تنظیم متامتریال
Evolution Towards 5G Multi-tier Cellular Wireless Networks: An Interference Management Perspective
سیر تکاملی شبکه های بی سیم سلولی چندلایه 5G: دورنمایی برای مدیریت تداخل امواج
مروری بر مکانیزم های ذخیره انرژی در اینترنت اشیاء: چشم اندازهای طراحی شبکه بی سیم
Optical filter based on photonic crystal
فيلتر نوري بر اساس بلور فتونی
Using game theory for Radio Resource Management of RRC Layer in LTE-A
استفاده از نظریه ی بازی به منظور مدیریت منابع رادیوییِ لایه ی RRC در LTE-A
Programmable virtual network instantiation in IaaS cloud based on SDN
ایجاد نمونه شبکه ی مجازی برنامه پذیر در ابر IaaS مبتنی بر SDN
Correlation of GPS signal fades due to ionospheric scintillation for aviation applications
همبستگی محو شدن های سیگنال GPS ناشی از درخشش یونسفری برای کاربردهای هوانوردی
A decentralized MAC protocol for opportunistic spectrum access in cognitive wireless networks
پروتکل MAC غیر متمرکز برای دسترسی فرصت طلبانه طیف در شبکه های بی سیم شناختی
Time-Domain Distributed Fiber Sensor With 1 cm Spatial Resolution Based on Brillouin Dynamic Grating
سنسور فیبری با توزیع زمان – دامنه با رزولوشن مکانی 1 cm مبتنی بر توری (گریتینگ) دینامیک بریلوئن
(A Study on achieving Fault Tolerance in Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs
بررسی دستیابی به تحمل پذیری خطای شبکه های سیار ادهاک (MANETها)
ناوبری و موقعیت یابی بدون درز با استفاده از تصاویر مرجع زمینی و داده های چند حسگری
Experimental Low-Terahertz Radar Image Analysis for Automotive Terrain Sensing
تحلیل تجربی تصویر رادار کم تراهرتز برای سنجش زمینه ی خودرویی (موتوری)
انتقال THz تشدید پهن باند در یک ساختار دی‌الکتریک-فلز ترکیبی
Dispatch of Distributed Energy Resources to Provide Energy and Reserve in Smart Grids using a Particle Swarm Optimization Approach
مخابره ی منابع انرژی توزیع شده، به منظور تهیه و رزرو انرژی در شبکه های هوشمند، با استفاده از روش بهینه سازی اجتماع ذرات
Throughput gain of random wireless networks with Physical-layer Network Coding
بهره ی توان عملیاتی شبکه های بی سیم تصادفی با کدگذاری لایه ی فیزیکی شبکه
Optically switchable and tunable terahertz metamaterials through photoconductivity
متامتریال‎های THzِ قابل تنظیم و از لحاظ نوری دارای قابلیت سوئیچ با قابلیت هدایت نور
فیلتر میان‌گذر مرتبه دوم THz به دست آمده با ساختار متامتریالِ تکمیلی چندلایه
Novel Communication Architecture for Multi-Agent Systems in Autonomous Microgrid
یک ساختار مخابراتی جدید برای سیستم های چندعاملی در میکرو شبکه های مستقل
Low-Cost RFID Security Protocols Survey
بررسی پروتکل های امنیتی RFID کم هزینه

Skip Navigation Links