مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Robust Control for Urban Road Traffic Networks
کنترل مقاوم برای (کنترل) شبکه‌های ترافیک مسیرهای شهری
تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ؛ مطالعه عددی
Performance-based optimization of nonlinear structures subject to stochastic dynamic loading
بهینه سازی مبتنی بر عملکرد سازه های غیرخطی تحت بارگذاری دینامیکی تصادفی
Control of robust design in multiobjective optimization under uncertainties
کنترل طراحی استوار در بهینه سازی با چند تابع هدف در شرایط عدم قطعیت
Structure of Flow in Vertical Slot Fishway
ساختار جریان در راه ماهی با شیار عمودی
Application of Pushover Analysis for the calculation of Behavior Factor for Reinforced Concrete Moment-Resisting Frames
استفاده از تجزیه و تحلیل Pushover برای محاسبه ضریب رفتار برای قاب های خمشی بتن مسلح
Management’s Perception of Key Behavioral Indicators for Construction
درک و ادراک مدیریت، یکی از شاخص های رفتاری کلیدی برای صنعت ساخت و ساز

Skip Navigation Links