مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Small-Scale Model Test and Three-Dimensional Analysis of Pile-Raft Foundation on Medium-Dense Sand
آزمون مدل کوچک مقیاس و آنالیز سه بعدی پی شمعی گسترده برروی ماسه با تراکم متوسط
Research on Construction Safety Risk Management Based on AHP
تحقیق در مورد مدیریت ریسک ایمنی ساخت و ساز بر اساس AHP
Ranking the sustainability performance of pavements: An intuitionistic fuzzy decision making method
رتبه بندی عملکرد پایداری روسازی ها: روش تصمیم سازی فازی شهودی
A review on the application of natural rubber as asphalt modifier
بررسي مروري کاربرد لاستيک طبيعي به عنوان اصلاح کننده آسفالت
Waste Management Models and Their Applications on Construction Sites
مدل های مدیریت مواد زائد و کاربردهای آن ها در مکان های ساخت و ساز
تاثير مشخصه هاي ترافيك و جاده بر ايمني جاده: مرور و جهت گیري تحقيقات آينده
Project management office a knowledge broker in project-based organisations
دفتر مدیریت پروژه به عنوان متصدی دانش در سازمان های پروژه محور
Management and Planning Under Complexities of Metro Construction
مدیریت و برنامه‌ریزی تحت پیچیدگی‌های ساخت مترو
Waste Management Practices in Construction Sites
شیوه های مدیریت پسماند در سایت های ساخت و ساز
Progressive collapse of structures
تخریب پیش رونده سازه ها

Skip Navigation Links