مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Quantum-dot infrared photodetectors: Status and outlook
آشکارسازهای نقطه کوانتومی مادون قرمز: وضعیت فعلی و دورنما
Islanding Detection for Inverter-Based DG Coupled With Frequency-Dependent Static Loads
تشخیص مود جزیره‌ای در DG ی مبتنی بر اینورتر متصل به بارهای استاتیکی وابسته به فرکانس
FPGA-Based Real Time Digital Image Processing System
سیستم پردازش تصویر دیجیتالی بلادرنگ مبتنی بر FPGA
Voltage control of the grid connected wind plant using energy storage and FACTS devices
A Novel Carrier-Based PWM Method for Vienna Rectifier with a Variable Power
روش PWM مبتنی بر موج حامل جدید برای یکسوکننده وین با ضریب توان متغیر
تاثیر پاسخ طیفی سلول های خورشیدی بر خروجی ماژول، در صورت در سایه بودن سلول ها
Robust Short-Term Scheduling of Integrated Heat and Power Microgrids
برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و دقیق برای ریزشبکه‌های یکپارچه برق و حرارت
Type-2 Fuzzistics for Symmetric Interval Type-2 Fuzzy Sets: Part 1, Forward Problems
فازیوندهای نوع 2 برای مجموعه¬های فازی فاصله متقارن نوع 2: قسمت 1، مشکلات آتی
A novel scheme for current-only directional overcurrent relay
یک طرح جدید برای رله جهتی اضافه جریان فقط حساس به جریان
Power Transformer Protection Using a Multiregion Adaptive Differential Relay
حفاظت ترنسفورماتور قدرت با استفاده از یک رله تفاضلی تطبیقی چند-ناحیه‌ای
Superimposed Adaptive Sequence Current Based Microgrid Protection: A New Technique
حفاظت ریزشبکه مبتنی بر جریان ترتیبی تطبیقی برآیند : یک روش جدید
توزیع بهینۀ توان راکتیو از طریق بهینه سازی اجتماع ذرات با رهبر سالخورده و رقبا
Effects of load modelling on analysis of power system voltage stability
اثرات مدل‌سازی بار بر تحلیل پایداری ولتاژ سیستم قدرت
An Ultralow-Energy ADC for Smart Dust
یک ADC بسیار کم انرژی برای غبار هوشمند
روش کنترل فیلترینگ دستور سیستم‌های غیرخطی با اغتشاش نامعین بر اساس شبکه‌های عصبی
Probabilistic power flow for distribution networks with photovoltaic generators
پخش بار احتمالاتی برای شبکه های توزیع با مولدهای فوتوولتائیک
Smart Grid: Assessment of the past and present in developed and developing countries
شبکه هوشمند: ارزیابی گذشته و حال شبکه هوشمند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
Towards a Self-Healing Electric Grid With Superconducting Fault Current Controllers
درآمدی بر یک شبکه برق خود ترمیم با کنترل کننده های جریان خطای ابر رسانا
Performance evaluation of a rooftop solar photovoltaic power plant in Northern India
ارزیابی عملکرد یک نیروگاه فتوولتائیک در پشت بام در شمال هند
EEG alpha rhythm detection on a portable device
تشخیص ریتم آلفای EEG در یک دستگاه قابل ‌حمل
An Overcurrent Protection Relay Based on Local Measurements
یک رله محافظ اضافه جریان مبتنی بر سنجش های محلی
Compensation of voltage flicker by using facts dev
جبران سازی فلیکر ولتاژ با استفاده از ادوات FACTS
Microstrip-Fed Pattern- and Polarization- Reconfigurable Compact Truncated Monopole Antenna
Threshold Setting for Adaptive Matched Filter and Adaptive Coherence Estimator
تنظیم آستانه فیلترهای تطبیقی و تخمین زن تطبیقی

Skip Navigation Links