مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Optimal Supply and Threshold Scaling for Subthreshold CMOS Circuits
مقیاس گذاری تغذیه و آستانه بهینه در مدارهای زیرآستانه CMOS
The Research and Development of Completed GM(1,1) Model Toolbox Using Matlab
تحقیق و توسعه جعبه ابزار تکمیل شده ی مدل (GM(1,1 با استفاده از نرم افزار مطلب
Use of an Interline Power Flow Controller Model for Power Flow Analysis
استفاده از یک مدل کنترل کننده پخش بار درون خطی برای تحلیل پخش بار
Point Estimate Schemes to Solve the Probabilistic Power Flow
روش های تخمین نقطه جهت حل پخش بار احتمالی
Simulation and implementation of a 300 watt, cascade gama-LC resonant converter
شبیه سازی و پیاده سازی یک مبدل رزونانسی گاما-LC سری 300 واتی
Automatic Voltage Regulator (AVR) Design with Chaotic Particle Swarm Optimization
طراحی تنظیم‌کننده ولتاژ خودکار (AVR) با استفاده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات بی‌نظم
Sufficient and Necessary Condition of Admissibility for Fractional-order Singular System
بررسی شرط کافی و لازم مقبولیت در سیستم های سینگولار مرتبه کسری
Detection of Partial Saturation and Waveform Compensation of Current Transformers
تشخیص اشباع جزئی و جبران سازی شکل موج ترانسفورمرهای جریان
A steganographic method combining LSB substitution and PVD in a block
یک مدل پنهان نگاری حاصل از ترکیب روش جایگزینی LSB و روش PVD
BACKSTEPPING METHOD FOR A SINGLE-LINK FLEXIBLE-JOINT MANIPULATOR USING GENETIC ALGORITHM
A novel performance study for linear induction motors considering end effects
مطالعه ی نوین عملکرد موتورهای القایی خطی بادرنظرگرفتن اثرات انتها
Dynamic reliability networks with self-healing units
شبکه‌های قابلیت اطمینان دینامیکی با واحدهای خودترمیم
Unit Commitment Solution Methodology Using Genetic Algorithm
روش حل مسئلۀ مشارکت واحدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Single electron transistor: applications & problems
ترانزیستور تک الکترونی: کاربردها و مشکلات
ELEMENTS OF A POWER SYSTEMS RISK ANALYSIS AND RELIABILITY STUDY
مولفه های به دست آمده از تجزیه و تحلیل ریسک در سیستم های برق و مطالعه اعتبار آن
Wind Turbine Operation in Power Systems and Grid Connection Requirements
عملکرد توربین بادی در سیستم توان و ملزومات اتصال شبکه

Skip Navigation Links