دانلود تحقیق مهندسی منابع طبیعی با عنوان تشکیل خاکدانه (powerpoint)

در این تحقیق به بررسی هوموس، بارانهای اسیدی، خاکهای شور و قلیا و درجه بندی آنها، فعالیت بیولوژی خاک، عناصر مختلف در خاک و... می پردازیم. می توانید این تحقیق رشته منابع طبیعی را به صورت فایل powerpoint دانلود نمایید.
قیمت : 725,000 ریال
شناسه محصول : 2010560
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 105
نوع فایل های ضمیمه : power point
حجم فایل : 549 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق مهندسی منابع طبیعی با عنوان تشکیل خاکدانه (powerpoint)

چکیده

در این تحقیق به بررسی هوموس، بارانهای اسیدی، خاکهای شور و قلیا و درجه بندی آنها، فعالیت بیولوژی خاک، عناصر مختلف در خاک و... می پردازیم می توانید این تحقیق رشته منابع طبیعی را به صورت فایل powerpoint  دانلود نمایید.

مقدمه

ایجاد خاکدانه مستلزم دو مکانیسم است.

الف: نزدیک شدن ذرات و ایجاد دسته.

ب: حفظ دستجات ایجاد شده به کمک یکسری از نیروها.

 ریشه گیاهان در خاک و رشد آنها ذرات را بهم نزدیک می کند.

 جذب آب توسط گیاه و منقبض شدن آنها.

 وجود جانوران ، خشک شدن ، یخبندان.

ثبات خاک

مقاومت خاک در مقابل گسیختگی و تغییر شکل را ثبات می نامند.

ثبات در سه حالت مختلف رطوبتی بحث می شود:

الف: حالت خیس

ب: حالت مرطوب

ج: حالت خشک

اثر بافت خاک

هر چقدر بافت خاک در حد متوسطی باشد فعالیت بیولوژیکی بیشتر است مثلا خاکهای سبک شنی بعلت فقر مواد غذایی و خاکهای رسی سنگین بعلت عدم تهویه مناسب دارای فعالیت کم بیولوژیکی هستند. بهترین میزان رس موجود در خاک برای این فعالیت 21تا26 درصد میباشد. میکروارگانیسمها علاوه بر میزان رس مناسب به ساختمان مناسب خاک برای فعالیت خود نیاز دارند زیرا اکثر این موجودات در سطح خاکدانه ها فعالیت میکنند که اهمیت ساختمان را مشخص میسازد. هر چقدر حجم خاکدانه ها افزایش پیدا کند فعالیت میکروارگانیسم کاهش می یابد همچنین با عملیات غیر اصولی کشاورزی هر چقدر ساختمان خاک از بین رود این فعالیت کاهش خواهد یافت در عوض با انجام عملیات زراعی درست این فعالیت بالا خواهد رفت بطوریکه چند روز پس از شخم صحیح تعداد باکتریها 20 تا 30 برابر و تعداد قارچها دوتا سه برابر میشود.


Keywords: خاکدانه هوموس بارانهای اسیدی خاکهای شور و قلیا و درجه بندی آنها فعالیت بیولوژی خاک عناصر
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links