دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان ارائه الگویی برای مکانیابی دفن پسماند شهری (فایل word)

چگونه پارامترهای محلی و ژئومورفولوژیکی در انتخاب محل مناسب به منظور دفن پسماند شهری نقش اساسی را ایفا کرده است؟ در پژوهش حاضر سعی شده است تا با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف اکولوژیک بهترین محل به منظور دفن بهداشتی زباله ها مشخص گردد تا کمترین آسیب به محیط زندگی وارد گردد. می توانید این پروژه رشته مدیریت صنعتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,105,000 ریال
شناسه محصول : 2010549
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 130
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 6 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان ارائه الگویی برای مکانیابی دفن پسماند شهری (فایل word)

چکیده

در اجتماعات کنونی اداره نمودن مواد زائد جامد یکی از عمده ترین نگرانی های انسان است. افزایش حجم زباله ها و تنوع و گوناگونی زباله ها بر پیچیدگی چگونگی جمع آوری و دفع زباله ها افزوده است. دفع زباله ها اگر به صورت صحیح و بهداشتی انجام نشود باعث آلودگی آب، خاک و هوا و ... خواهد شد. طبق گزارشات شهرداری شهر رینه، جمعیت ثابت شهر رینه طبق آخرین سرشماری که در سال 1395 انجام شده است، 982 است که این میزان جمعیت در 4  ماه از سال به حدود 3000 تا 4000 نفر می رسد و به طور میانگین میزان زباله ی تولیدی شهر رینه 3 تا 3.5 تن در روز است.

در شهر رینه به منظور نابودی زباله های جامد شهری، از روش دفن و سوزاندن استفاده می شود، بنابراین انتخاب امحا مناسب به منظور دفن بهداشتی زباله ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف اکولوژیک بهترین محل به منظور دفن بهداشتی زباله ها مشخص گردد تا کمترین آسیب به محیط زندگی وارد گردد. بدین منظور با استفاده از انجام تحلیل های محلی در محیط ArcGIS، محل دفن پسماندهای شهری مشخص گردید. برای این منظور داده های رقومی مورد نیاز جمع آوری گردید و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، معیارها ارزش گذاری شدند و سپس به محیط ArcGIS برده شدند و محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری مشخص گردید.

می توانید این پروژه رشته مدیریت صنعتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

ضرورت تحقيق

هدف از طراحی و اجرای اداره نمودن پسماند های شهری رفع مشکل شهر و در نهایت کمک به سلامت و بهداشت شهروندان است در حال حاضر دفع پسماندها عمده ترین رفع دفع در بسیاری از کشورها می باشد. کاربرد این روش ، به ویژه در اشکال تلنبار در مقایسه با دیگر گزینه ها، به دلیل ارزان بودن و ساده ترین چگونگی اداره نمودن ، موجب گردیده که بدون برنامه ریزی های اصولی، دفع پسماندها اغلب در محل های غیر آماده و کنترل نشده صورت گیرد و این پسماندها به دلیل تجزیه ناپذیر بودن و یا تجزیه طولانی مدت باعث مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا(تولید گاز متان) ، آلودگی منابع آب زیرزمینی(با تولید شیرآبه) ،ایجاد مناظر نامناسب شهری و ....شده اند که از جمله آسیب های دفع غیراصولی پسماندها می باشد. اگرچه اخیرا روشهای جدیدی برای دفع مواد زائد جامد شهری ایجاد شده است ولی به نظر می رسد که هنوز هم در خیلی از مناطق شهری بهترین روش دفع مواد زائد جامد شهری، دفن بهداشتی است.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق         1

1-1: بيان مسأله     2

1-2: سوالهای تحقيق           2

1-3: فرضيههای پژوهش      3

1-4: اهمیت و ضرورت تحقيق           3

1-5: اهداف تحقيق 4

1- 6: نوع پژوهش از نظر روش         5

1-7: محدودیتهای پژوهش     5

1-8: مراحل اجرایی پژوهش  6

فصل دوم ادبیات و سوابق پژوه            7

2-1: مقدمه          8

2-2: گسترش پایدار 10

3-2: ابعاد گسترش پایدار      11

4-2: گسترش پایدار شهری    12

5-2 : شاخص های گسترش پایدار        13

6-2: اداره نمودن   16

1-6-2: اداره نمودن شهری   16

7-2: انواع پسمـانـدها          18

8-2: پسمـانـد        20

1-8-2: تعـاریف اداره نمـودن پسمـانـد   20

2-8-2: تعریف اداره نمـودن مـواد زائد جامد شهـری          21

9-2: عنـاصر مـوظف در سیستم اداره نمـودن مـواد زائد جامد شهـری  22

10-2 : روشهای دفع           31

1-10-2: بازیـافت  31

2-10-2: کمپوست  32

3-10-2: سوزانـدن 33

4-10-2: دفن بهداشتی         34

11-2: مراقبت های بعد از دفع            37

12-2: تجارت تاریخی دفع مـواد زاید جامد شهـری در جهان و ایـران  38

13-2: معیـارهای تعیین محل دفع پسمـانـد           42

1-13-2: فاصله از شهـر، مراکز جمعیتی           43

2-13-2: گسل      43

3-13-2: آب های سطحی     44

4-13-2: خطوط ارتباطی     44

5-13-2: شیب      44

6-13-2: زمین شنـاسی و خاک شنـاسی 45

7-13-2: کاربری اراضی و پوشش جنگلی         47

8-13-2: منـاطق سیل گیـر    48

14-2: مدل و اهمیت آن در برنـامه ریزی           48

15-2: تعیین محل  49

16-2 : مروری بر مطالعـات پیشین داخلی          50

17-2: مروری بر مطالعـات پیشین خارجی         51

18-2: معیـارها و زیـر معیـارهای استفاده شده      55

19-2: جمع بنـدی   56

فصل سوم روش تحقیق         56

1-3: روش پژوهش 58

: فرآینـد تحلیل سلسله مراتبی ((AHP      59

2-3: مـاتریس وزن دهی در AHP          62

3-3: معرفی شهـر رینه        67

4-3: جغرافیـای طبیعی شهـر رینه       68

1-4-3: وضعیت آب و هوایی 68

2-4-3: تـوپوگـرافی 69

3-4-3: چینه شنـاسی و خاک  69

5-3: جمعیت شهـر رینه       70

6-3: وضعیت منـابع و زمین های تـولید پسمـانـد در شهـر رینه          71

7-3: ارزیـابی وضعیت فعلی روشهای دفع پسمـانـد در شهـر رینه       72

8-3: جمع بنـدی فصل         72

فصل چهارم روش تجزیه و تحلیل        73

1-4: مقدمه          74

4-2: وضعیت آماری خبرگان 74

4-2-1: وضعیت خبرگان از نظر میزان تحصیلات 74

4-2-2 : وضعیت خبرگان از نظر سابقه کار        75

4-3: تعیین اوزان نسبی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی دادهها           76

4-4:  ماتریس سازگار و ناسازگار        77

5-4: الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس مقایسات زوجی    78

1-6-4:  محاسبه نرخ ناسازگاری و اوزان معیارهای اصلی  80

7-4: ارتفاع و شیب 88

8-4: زمین شنـاسی 90

9-4: گسل های منطقه          91

10-4:  هیدرولوژی 93

11-4: خاک شنـاسی            95

12-4: اقلیم شهـر رینه         95

1-12-4: موقعیت جغرافیایی  96

2-12-4:  بارش    96

13-4: کاربری اراضی        98

14-4:  مراکز جمعیتی         99

15-4: راههای دسترسی       100

16-4: تعیین محل منـاسب دفن            103

17-4: جمع بندی   104

فصل پنجم بحث و نتیجه گیـری           105

1-5: مقدمه          106

5-2: یافته های اصلی تحقیق  106

5 -3: نتیجه گیری تحقیق      107

4-5: محدودیت ها   108

5-5: پیشنهادات     108

منـابع و مراجع :    110

 


Keywords: پسماند شهری تحلیل سلسله مراتبی داده ها مکانیابی امحاء
این برای گرایش های: مدیریت صنعتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت صنعتی > محصولات قابل دانلود مدیریت صنعتی > پروژه های آماده مدیریت صنعتی > پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان ارائه الگویی برای مکانیابی دفن پسماند شهری (فایل word)