دانلود پایان نامه حقوق با عنوان بررسی جایگاه نظام وظیفه عمومی از منظر قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی (فایل word)

آیا در اسناد بین الملل خدمت وظیفه عمومی به صورت اختیاری یا اجباری است؟ چرا در اسناد و ملل مختلف خدمت وظیفه عمومی جای خود را به ارتش حرفه ای داده است؟ در این پژوهش برآنیم به بررسی قوانین نظام وظیفه در ایران و اسناد بین الملل بپردازیم و روش های سنتی را با روش حرفه ای مقایسه کرده، مزایا و معایب آن ها را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم و همچنین تحلیلی حقوقی خدمت وظیفه عمومی، مبانی حقوقی چنین تکلیف عامی و تدفیق در مفهوم امنیت ملی از مهم ترین مباحثی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می دهیم. می توانید این پروژه رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,165,000 ریال
شناسه محصول : 2010542
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 115
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 198 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حقوق با عنوان بررسی جایگاه نظام وظیفه عمومی از منظر قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی (فایل word)

چکیده

از آنجایی که دفاع و حفظ امنیت در زمره نخستین وظایف حکومت قلمداد می شود، دولت ها برای انجام این وظیفه خطیر از شیوه های گوناگونی در تامین و آموزش نیروی انسانی استفاده می کنند و برقراری نظام وظیفه عمومی، رویه ای مرسوم با سابقه ای دیرینه در این جهت است. البته با توجه به شرایط و مقتضیات کشورهای مختلف، نسخه ای فراگیر در این زمینه برای کلیه کشور ها وجود ندارد ایجاد هر نهادی در دولت ها به پشتوانه مبانی توجیهی استوار می گردد. خدمت وظیفه عمومی نیز از این اصل مستثنی نیست. بررسی این مبانی از آن جهت اهمیت دارد که گروهی بر این عقیده هستند که خدمت وظیفه عمومی با اصول حقوق بشر در تعارض است. اما به نظر می رسدبا توجه به روند های در حال تغییر جهانی و سرعت گرفتن تحولات فرهنگی اجتماعی، تجربیات کشور های مختلف که به روش های متفاوتی قانون نظام وظیفه عمومی را اجرا کرده اند، بتواند به بهبود کیفیت این قوانین و افزایش بازدهی آن ها در ایران کمک کند.از طرفی دیگر از آنجا که خدمت وظیفه عمومی به عنوان تکلیفی عام برای تمام اتباع ذکور کشور، کمتر در معرض نگاه انتقادی و تحلیلی قرار گرفته، لذا همواره در معرض برخوردی سطحی و غیر کارشناسانه بوده است. می توانید این پروژه رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

سربازان در تاریخ همیشه یکی از ارکان های اصلی ارتش و نیرو های نظامی به شمار می رفته اند. به عبارت دیگر می توان گفت که هیچ سپاه یا قشون مقتدری بدون این بازو های اجرایی شکل نگرفته است، اما چگونگی تامین این نیروی انسانی در دوره های گوناگون یکسان نبوده است.

در سال های اخیر، خدمت سربازی هم از نظر اجتماعی و هم از نظر امنیتی و دفاعی، موضوع مهم و مطرحی در سطح جامعه جهانی و نهاد های حکومتی بوده است. از یک سو وضیعت کشورها به لحاظ شرایط امنیت و تهدید ها، نیازمند وجود نیرو های نظامی آماده است و رهنامه ی دفاعی که آن نیز تا حدود زیادی متکی به نیروی انسانی است، اما از طرف دیگر، شرایط اجتماعی و اقتصادی، باعث شده تا جوانان به دنبال حضور سریع تر در جامعه باشند. و تمایل کمتری به سربازی نشان دهند. در چنین فضایی، برخی از کارشناسان نیز معتقدند که سربازان غیر حرفه ای، کارآمدی لازم را در جنگ نداشته باشند هم چنین در شرایط حاضر، نیاز جدی به این همه سرباز وجود ندارد. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند سربازی حتی با شکل کنونی، بخش قابل توجه و ضروری نیرو های مسلح را تامین می کند و باید هم چنان وجود داشته باشد.

ضرورت تحقیق

ایجاد هر نهادی در دولت ها به پشتوانه مبانی توجیهی استوار می گردد. خدمت وظیفه عمومی نیز از این اصل مستثنی نیست. بررسی این مبانی از آن جهت اهمیت دارد که گروهی عقیده بر آن دارند که خدمت وظیفه عمومی در ایران با اصول حقوق بشر در تعارض است. تشریح مبانی عمومی خدمت وظیفه عمومی که در تمام جوامع قابلیت استناد دارند و هم چنین مبانی مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظریه ای را تقویت می کند که براساس آن خدمت و وظیفه عمومی هم از منظر مبانی حقوقی و قانونی موجه است و هم در تعارض با اسناد بین المللی حقوق بشر نیست از جمله مبانی عمومی در ایران، می توان به امنیت ملی، تکلیف شهروندی، کاهش هزینه ها و توجیهات اخلاقی اجتماعی اشاره کرد. مبانی خاص نیز در اصول سوم، یک صد و پنجاه و یکم و یکصد و دهم قانون اساسی، مشهود است.

فهرست مطالب

چکیده:    1

مقدمه     2

فصل اول: کلیات و مفاهیم پژوهش        3

1-1: کلیات          7

1-1-1: بیان مساله  7

2-1-1: اهمیت و ضرورت تحقیق        8

3-1-1: اهداف تحقیق          8

4-1-1: اهمیت و ضرورت تحقیق        8

5-1-1: سوالات تحقیق         9

6-1-1: فرضیه های تحقیق    9

7-1-1: پیشینه تحقیق          9

2-1: نظام وظیفه عمومی      11

1-2-1: تعریف و مفهوم سربازی         11

2-2-1: مفهوم سربازی در اسناد بین المل           12

3-1: مفهوم انواع معافیت و کفالت        14

1-3-1: انواع معافیت از سربازی        15

2-3-1: کفالت       16

1-2-3-1: انواع کفالت         17

4-1: اهمیت خدمت سربازی در اسلام   18

1-4-1: اهمیت خدمت سربازی در نهج البلاغه     20

5-1: تقویت حاکمیت قانون با سربازی   21

6-1: تعضیف حاکمیت قانون با سربازی 23

1-6-1: اجرای بخشی قانون   23

2-6-1: نقض حقوق بنیادین سربازان وظیفه        24

3-6-1: بحران مالی و معیشتی           25

4-6-1: تبارگرایی و پارتی بازی         25

7-1: نقش خدمت وظیفه در تامین منابع عمومی و امنیتی     26

1-7-1: جایگاه خدمت وظیفه در ارتقای امنیت ملی 27

8-1: منافع خدمت عمومی     28

1-8-1: آموزش عمومی نظام ضروری در جهت امنیت ملی  28

2-8-1: کاهش احتمال موفقیت کودتاهای نظامی    29

9-1: تاریخچه خدمت سربازی در ایران و اسناد بین الملل    29

1-9-1: تاریخچه سربازی در حقوق ایران           29

1-1-9-1: نظام اجباری و مجلس سربازگیری      30

2-9-1: تاریخچه سربازی در اسناد بین الملل       32

فصل دوم: مبانی شرعی و قانونی خدمت سربازی  33

1-2: سازمان وظیفه عمومی ناجا         33

2-2:جرم انگاری از خدمت سربازی     35

3-2: مبانی خدمت سربازی    36

1-3-2: مبانی قانونی خدمت سربازی    36

1-1-3-2: قانونی بودن خدمت سربازی و امور نظامی        37

2-1-3-2: سلسله مراتبی بودن خدمت سربازی و امور آن    38

2-3-2: مبانی شرعی خدمت سربازی    39

1-2-3-2: نقش بصیرت سرباز در تداوم ارزش های اسلامی 43

فصل سوم: بررسی سیاست گذاری های خدمت سربازی در ایران و اسناد بین الملل           45

1-3: بررسی سیاست گذاری خدمت سربازی در ایران و سایر ملل      47

1-1-3: بررسی سیاست گذاری خدمت سربازی در ایران     47

2-1-3: صورت بندی سیاست سربازی در ایران   47

3-1-3: اجرای سیاست سربازی در ایران           49

4-1-3: سیاست های آموزشی خدمت سربازی در ارتش       49

4-1-3: نظام وظیفه و جامعه پذیری سیاسی در ایران          52

2-3: تاثیر استراتژی های سیاسی و امنیتی نظام وظیفه در اسناد بین المل           53

3-3: بررسی آموزش های خدمت سربازی در ایران و سایر ملل        55

1-3-3: ماهیت آموزش خدمت اجباری   57

2-3-3: تاثیر گذاری دوره آموزش سربازی بر شاخص های همبستگی اجتماعی  58

3-3-3: تاثیر دوره های آموزش خدمت سربازی بر زندگی جوانان      59

4-3: آسیب های خدمت سربازی بر جوانان         61

1-4-3:کاهش قدرت خود اشتغالی و کارآفرینی جوانان        61

2-4-3:ایجاد اختلال در یک پارچگی نظام آموزش و بازار کار          63

3-4-3:افزایش تحصیلات غیر سودمند و ناکارآمد به دلیل فرار از سربازی        64

5-3: تاثیر منفی خدمت وظیفه عمومی بر عملکرد قضایی و انتظامی کشور        64

1-5-3: اضطراب و افسردگی 65

6-3: الگو های جایگزین سربازی        65

1-6-3: الگو و مدل حاکم کنونی          67

2-6-3: الگوی سربازی حرفه‌ای         67

3-6-3: الگوی سربازی داوطلبی- بسیجی چابک   68

4-6-3: الگوی سربازی علمی تخصصی 68

5-6-3: الگوی خرید خدمت هدفمند       68

6-6-3: الگوی خدمت سربازی یک ساله در دوران صلح     68

7-6-3: الگوی تلفیقی چند جانبه هدفمند  69

8-6-3: طرح جدید مجلس برای خدمت وظیفه      69

7-3: سیر تحول نظام وظیفه به ارتش حرفه ای در اسناد بین الملل       70

1-7-3: تاثیر فناوری نوین در تحول نظام وظیفه   72

2-7-3: استراتژی های امنیتی و سیاسی در دگرگونی نظام وظیفه       73

8-3: نحوه استفاده از ظرفیت سربازان در بلایی طبیعی      75

1-8-3: نقش نیرو های وظیفه عمومی در مدیریت بحران های طبیعی  76

2-8-3: زمینه های اصلی همکاری سربازان وظیفه در بحران           77

فصل چهارم: بررسی اصول حقوقی سربازی در ایران و اسناد بین الملل            78

1-4: آمادگی نیروی انسانی در پرتو قانون اساسی  79

1-1-4: نیرو های مسلح در قانون اساسی            81

3-1-4: آمادگی نیروی انسانی در اسناد بین الملل   82

2-4: مبانی حقوقی و قانونی سربازی در ایران و اسناد بین الملل        83

1-2-4: عمومی بودن قواعد حقوقی      84

2-2-4: ضرروری بودن قواعد حقوقی  85

3-2-4: برخورداری از قواعد حقوقی ضمانت اجرایی        85

3-4: اجرای مقررات نظام وظیفه در اسناد رسمی  87

4-4: تحلیل قوانین و مقررات خدمت سربازی در کشور های مختلف    88

5-4: کودکان سرباز در حقوق بین الملل 94

1-5-4: علت بروز کودک سرباز در ملل مختلف  95

2-5-4: شیوه های مقابله دولت با کودک سرباز     96

6-4: نقض حقوق بنیادین با سربازی وظیفه         98

1-6-4: دیدگاه و نگرش جوانان تحصیل کرده از نقض حقوق شهروندی توسط سربازی اجباری        100

7-4: نقد و بررسی نقض حقوق شهروندی با سربازی اجباری در ایران 101

1-7-4: لزوم حذف خدمت اجباری       103

8-4: شرایط تحصیل همزمان سربازان  104

9-4: شرایط خدمت سربازی افراد متاهل 105

1-9-4: کسری خدمت سربازی، سرباز دارای فرزند          106

10-4: تاثیر خدمت وظیفه عمومی در احتساب سوابق خدمتی 107

نتیجه گیری:         108

پیشنهادات:           109

منابع و ماخذ:        111

 


Keywords: خدمت سربازی اسناد بین المللی حقوق بین الملل قانون اساسی قوانین نظام وظیفه
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links