دانلود تحقیق مدیریت با عنوان فراموشی سازمانی (فایل word)

دراین مقاله سعی براین است که یک تعریف کلی از فراموشی سازمانی ارائه شود و برانواع آن و ضرورت وجود آن تاکید شود. می توانید این تحقیق رشته مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 450,000 ریال
شناسه محصول : 2010525
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 20
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 70 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق مدیریت با عنوان فراموشی سازمانی (فایل word)

چکیده

در عصرجید که اثر انفجار اطلاعات است ما در سازمانها با موضوعی با عنوان فر اموشی سازمانی آگاهانه روبرو هستیم .فراموشی سازمانی را میتوان شرط اصلی انطباق با تغییرات محیطی ،ارتقای یادگیری سازمانی وافزایش عملکرد سازمانی داتست. فراموشی سازمانی توانایی حذف دانش منسوخ وناکارآمد است  وبخش مهمی از پویایی دانش درسازمانهامحسوب می شود .توجه به فراموشی سازمانی می تواند در یادگیری سازمانی هم تاثیر گذارباشد. دراین مقاله سعی براین است که یک تعریف کلی از فراموشی سازمانی ارائه شود و برانواع آن وضرورت وجود آن تاکید شود. می توانید این تحقیق رشته مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

از زمانی که هدبرگ(1981)بیش از دودهه قبل مقاله اش را تحت عنوان "چگونه سازمان یادمی گیرد وفراموش می کنند "منتشرکرد،تحقیقات دررابطه با یادگیری  سازمانی وسازمان های یادگیرنده رشد پیدا کرد وتعاریف یادگیری سازمانی نیز توسعه یافت. هولان وفیلیپس معتقدند که قراموشی قبل ،در فاصله وبعد از فرایند یادگیری رخ می دهد.وتاثیر مهمی برفرایندهای یادگیری در سازمان دارد. به طورکلی مدیریت دانش  به دنبال  خلق فرایندهایی است که هم یادگیری انچه لازم است را تضمین نماید هم یادگیری واجتناب از آنچه که مهم نیست رادرنظر می گیرد(مشبکی،بستام،یادگاری1391)فراموشی سازمانی هدفمند اشاره دارد به اقداماتی که سازمان انجام می دهدتافراموشی داده های غیرلازم را تسهیل کند واز نابودی داده های مفید جلوگیری نماید .ای اقدامات در سه حوضه صورت می گیرد برنامه ریزی ،اجرا،ارزیابی  صورت می پذیرددر مورد فراموشی تصادفی ذکر این نکته لازم است مهمترین موضوعی که سازمان رابه سمت فراموشی سوق می دهدناتوانی در کسب وانتشار یادگیری  است.عدم بکارگیری دانش حاصل از یادگیری،ناتوانی در کدگذاری ومستندسازی دانش ونداشتن انگیزه ی لازم برای تسهیم آن،مهم ترین عوامل فراموشی دانش در سازمانها هستند.

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه     1

دانش سازماني، مديريت دانش، يادگيري و فراموشي سازماني 2

تعاریف فراموشی سازمانی     4

جدول 1: تعاریف مختلفی از فراموشی سازمانی.[1]           5

فراموشی فردی و سازمانی    7

فرآیند فراموشی سازمانی       8

تغییر تدریجی        8

تغییر یکباره          9

مدل هولان و فيليپس 9

شكل 1. حالت هاي فراموشي سازماني در مدل هولان و فيليپس          10

(Holan and Philips 2004)                10

جدول2: حالت های فراموشی سازمانی   11

شکل 2: رابطه نوع فراموشی با رقابت پذیری      12

نتیجه گیری:         16

منابع:     17

 

 

 

 

 


Keywords: فراموشی سازمانی دانش سازمانی مديريت دانش يادگيری
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links