دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان ارائه راهكارهای لازم جهت كاهش موانع پياده سازی بودجه بندی عملياتی در بانک (فایل word)

سوال اصلي در اين تحقيق اين است كه آيا عوامل مديريتی بر مشكلات پياده سازﻯ بودجه ريزی عملياتی تاثير معنادار دارد؟ و كداميك از عوامل مديريتی بر پياده سازی بودجه ريزی عملياتی تاثير معنادار دارند؟ می توانید این پروژه رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,700,000 ریال
شناسه محصول : 2010524
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1399
تعداد صفحات فارسي : 100
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 491 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان ارائه راهكارهای لازم جهت كاهش موانع پياده سازی بودجه بندی عملياتی در بانک (فایل word)

چکیده

سوال اصلي در اين تحقيق اين است كه آيا عوامل مديريتی بر مشكلات پياده سازﻯ بودجه ريزی عملياتی تاثير معنادار دارد؟ و كداميك از عوامل مديريتی بر پياده سازی بودجه ريزی عملياتی تاثير معنادار دارند؟ می توانید این پروژه رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانک را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

بيان مسئله

در كشور ما بررسي برخي شاخص هاي بودجه اي كه نشاندهنده عدم توفيق مديران مالي دولت در دستيابي به اهداف خود و هم چنين بي انضباطي هاي مالي موجب گرديد كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را بر آن دارد كه اصلاح نظام بودجه ريزي را كشور از سال 1380 در دستور كار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پياده سازي بودجه ريزي عملياتي براساس قيمت تمام شده بعنوان جايگزين بودجه ريزي سنتي در ايران آغاز كند. با اين وجود به رغم اين تاكيدات و تلاشهاي صورت گرفته آنچه كه در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغيير طبقه بندي اقلام درآمدي و هزينه اي خلاصه شد. با توجه به مطالبي كه بيان گرديد مي توان دريافت كه ضرورت توجه به موانع پياده سازي  بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. و در اين تحقيق به همين موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکكه توسط مديران و معاونین تهیه مي گردد به صورت موردي بررسي گرديده و سعي گرديده تا مهمترين عواملي كه مربوط به مشكلات پياده سازي بودجه ريزي عملياتي مي باشند مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند و همچنين راه كارهايي جهت كاهش موانع ارائه گردد. بنابراين سوال اصلي در اين تحقيق اين است كه آيا عوامل مديريتي بر مشكلات پياده سازﻯ بودجه ريزي عملياتي تاثير معنادار دارد؟ و كداميك از عوامل مديريتي بر پياده سازي بودجه ريزي عملياتي تاثير معنادار دارند؟ و همچنين اين تحقيق درصدد است كه اثبات نمايد هر يك از عوامل محيطي، انساني، و فرآيندي چه ميزان تاثير داشته و آيا عدم وجود هر كدام مانع اجراي موثر بودجه ريزي عملياتي دربانک مي گردد؟

فهرست مطالب

فصل اول کليات تحقيق         1

1-1-مقدمه           2

1-2- بيان مسئله:   2

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق:          3

1-4-اهداف تحقيق: 4

1-5- فرضيه هاي تحقيق:      5

1-6- متغيرهاي تحقيق:        5

1-7- روش تحقيق: 5

1-8- ابزار گردآوري داده هاي تحقيق:  6

1-9- جامعه آماري و نمونه گيري:       6

1-10- روش تجزيه و تحليل داده ها:     6

1-11- قلمرو تحقيق:           7

1-12- تعاريف عملياتي واژه ها:         7

1-13- محدوديتهاي تحقيق     10

1-14- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 10

فصل دوم پيشينه تحقيق         12

2-1-مقدمه           13

2-2-  بودجه بندی وانواع روشهای بودجه بندی    13

2-2-1-  تعاریف بودجه:       13

2-2-2- مقاصد بودجه بندي : 14

2-2-3- وظايف بودجه بندي : 15

2-2-4- روشهاي بودجه بندي :           16

2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی       20

2-2-6-تفاوت بين بودجه برنامه اي و عملياتي      21

2-2-7-معايب و مزاياي روشهاي فوق   21

2-3-عوامل بودجه بندی:      22

2-3-1-  عوامل محیطی       22

2-3-2 عوامل فنی و فرآیندی 26

2-3-3-عوامل انسانی          32

2-4- مبانی نظری بودجه عملياتي  :     36

2-4-1-طرز تنظيم بودجه عملياتي       36

گرچه براي تنظيم بودجه عملياتي ، از فنون و روش هاي خاصي استفاده نمي گردد، ولی معمولاً برا ي تنظيم بودجه عملياتي از روش قيمت تمام شده استفاده مي شود.     36

2-4-2- چرا بودجه بندي عملياتي        38

2-4-3- بازدهي بودجه بندي عملياتي    39

2-4-4- تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی 40

2-4-4-1-کانادا     40

2-4-4-2- انگلیس  43

2-4-4-3- آمریکا   44

2-4-4-4- ایرلند    48

2-4-4-5- هلند      50

2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی      51

2-4-6- بودجه بندی عملیاتی در بنگاه های فدرال  51

2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملکرد در کالیفرنیا  53

2-4-9- تحقیقات انجام شده در ایران و خارج       54

2-5- نتايج و جمع‌بندي         61

فصل سوم روش تحقيق         65

3-1- مقدمه          66

3-2-روش تحقيق   66

3-3- اهداف تحقيق 66

3-4- فرضيه های تحقیق       67

3-5- متغيرهاي تحقيق         67

3-6-جامعه آماري  68

3-7- نمونه گیری   68

3-8- روش گردآوري اطلاعات           71

3-9- روايي          72

3-10-پايايي         73

3-11- روش آزمون فرضيه هاي تحقيق 74

3-12- خلاصه و جمع بندی   77

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها       78

4-2- نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه     79

تحلیل آمار توصیفی 84

فصل پنجم نتایج و پيشنهادها   94

5-1- نتیجه گیری   94

2-5 مقایسه نتایج:   96

3-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی        98

منابع ومآخذ:         99

 


Keywords: بودجه بندی عملياتی بانک
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان ارائه راهكارهای لازم جهت كاهش موانع پياده سازی بودجه بندی عملياتی در بانک (فایل word)