دانلود پایان نامه حقوق با عنوان اصول دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی (فایل word)

چه اصولی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد توجه است؟ اصول دادرسی کیفری از منظر قانون اساسی کدامند؟ آیا این اصول با معیارهای بین المللی مطابقت دارد؟ بررسی و تبیین آثار دادرسی عادلانه که در احیائ عدالت ، انصاف و جلب عدالت عمومی به نهاد قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی موثر است، از اهداف کاربردی این تحقیق می باشد. می توانید این پروژه رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,985,000 ریال
شناسه محصول : 2010498
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1397
تعداد صفحات فارسي : 120
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حقوق با عنوان اصول دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی (فایل word)

چکیده

یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری که نقطه آغازین تبلور اصول بنادین دادرسی کیفری است، مرحله تحقیقات مقدماتی است . در این مرخله است که اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری از یک سوء، در چارچوب اصول و قواعد ناظر به پاسداشت حقوق و آزادی های فردی بزهکار و بزه دیده و از سوی دیگر ، در چهار چوب اصول و قواعد مربوط به حمایت از نظم و امنیت افراد جامعه قابلیت اجرا و اعمال می‌یابد. بدین جهت اصول دادرسی کیفری در این مرحله از اهمیت بسزای برخوردار است . مبانی این اصول را می‌توان در رویکردهای متفاوتی از جمله حقوقی ، اخلاقی ، فلسفی و اجتماعی بررسی کرد. تأمین و تضمین این اصول اصلی از به واسطه شناخت رابطه این اصول امکان پذیر خواهد بود. اجرای عدالت قضایی در اصول دادرسی کیفری یکی از آرمان‌های مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه اديان الهي، مكاتب مختلف، انديشمندان و مصلحان اجتماعي بوده است. يكي از لوازم و پيش شرط‌هاي اساسي اجراي عدالت، شناسايي و مقابله با عواملي است كه در فرايند عدالت قضايي اخلال ايجاد مي‌كنند. بدین ترتیب در این نوشتار اصول دادرسی کیفری در محله تحقیقات و دادرسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و همچنین جرایم علیه در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مد نظر گرفته می‌شود. می توانید این پروژه رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

اصول بنیادین در هر نظام جقوقی ، که در دل ساختارهای حقوقی آن نظام جای گرفته‌اند، زیرساخت‌ها و پایه‌های هر نظام حقوقی را می‌سازند. برای شناخت اصول حقوقی باید به ویژگی‌های آن، یعنی عمومیت ، استقرار ، داشتن ارزش‌های اجتماعی و انعطاف پذیری اصل توجه کرد.بدین ترتیب اصول بنیادین دادرسی ، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادین دارند که وجود آن‌ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن‌ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می‌گردد. اصول بنیادین هر نظام حقوقی ، جای گرفته در دل ساختارهای حقوقی خود، شاکله اصلی آن نظام را تشکیل می‌دهد. هر نظام حقوقی با اجزاء و ساختارهای حقوقی خاص خود،مبتنی بر اصول و قواعدی است که به طور مستقیم از مبانی حقوق سرچشمه می‌گیرند. عقل ، اخلاق ، مذهب و پایه‌های تمدن یک قوم از نیروهای سازنده حقوق هستند و همان گونه که تغییر در این نیروها در یک جامعه به کندی صورت می‌پذید ، اصول برخاسته از آن‌ها نیز از دگرگونی و تحول مداوم مصون هستند . اصول ، پایه‌های هر ساختار حقوقی را شکل داده و نمایان‌گر ارزش‌های حاکم بر هر نظام حقوقی است. نوشتار حاضر تلاشی است ،هر چند ناچیز،در جهت کمک به درک هرچه بهتر اين ظرفيت و قابليت  نظام حقوقي و اصول دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقداتی و دادرسی نقشی ولو اندک را در این زمینه ایفا کند.

ضرورت تحقیق

ازآنجائیکه محقق ازکارکنان تشکیلات قصائی بوده واکثرمشکلات این افراد را که سرو کارشان به دستگاه قضایی می افتاد مشاهده نموده هر چند محاکم قضائی واحد هایی تحت عناوین ،ارشاد و معاضدت قضائی،حمایت از زنان وکودکان بزه دیده،حمایت ازایثارگران جنگ تحمیلی دایرکرده اند و سعی بر این داشته به نوعی حمایت های قضایی را درجهت تامین نیازهای حقوقی واجدین شرایط ارائه دهد،اما عملاً خدمات شایسته ای در این مورد انجام نداده اند.از این رو این پژوهش در صدد تحقیق در این مورد است.

سازماندهی تحقیق

فصل اول : کلیات پژوهش

فصل دوم :ادبیات پژوهش

فصل سوم : اصول کلی دادرسی در مرحله مقدماتی

فصل چهارم:بررسی عدالت قضایی در دادسری

 دروهله اول عدالت قضایی مورد ارزیابی واقع شده و در بخش دوم این فصل جرایم علیه عدالت قضایی بررسی شده است.

فصل پنجم:اصول دادرسی در نظام حقوقی ایران

فصل ششم: نتیجه گیری

فهرست مطالب

چکیده     12

مقدمه     13

فصل 1: فصل اول: کلیات پژوهش       15

الف- بیان مسئله     16

ب‌-        مرور ادبیات تحقیق 19

ج – جنبه جدید بودن موضوع 22

د‌-          اهداف تحقیق         23

هدف کلی 23

اهداف علمی         23

اهداف جزئی         23

ح‌-         اهداف کاربردی     24

و‌-         سؤالات و فرضیه‌های تحقیق  24

سوال اصلی:         24

سؤالات فرعی:      24

فرضیات  25

فرضیه اصلی        25

فرضیه های فرعی  25

ذ‌-          ضرورت تحقیق     25

ر‌-         متغیر های تحقیق:   26

ز‌-         روش تحقیق         26

ه- روش گردآوری داده‌ها       26

ن‌-         سازماندهی تحقیق   27

مبحث اول : مفاهیم اولیه       27

گفتار اول : تعریف عناصر    27

بند اول : حقوق دفاعی متهم    27

بند دوم : تحقیقات مقدماتی     28

گفتار دوم :دادرسی  29

بند اول :انواع اعاده دادرسی   29

بند دوم : چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی       29

بند سوم :مرجع اعاده دادرسی 30

بند چهارم :مهلت درخواست اعاده دادرسی          31

بند پنجم :تمدید مهلت            31

بندششم :جهات درخواست اعاده دادرسی 32

فصل 2: فصل دوم: ادبیات پژوهش       35

مبحث اول : تعریف تحقیقات مقدماتی    35

گفتار اول ویژگی های تحقیات مقدماتی   36

بند اول : سریع‌بودن 36

بند دوم : غیر‌علنی‌بودن        37

بند سوم : کتبی‌بودن 37

بند چهارم : غیر‌ترافعی‌بودن   37

گفتار دوم : مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی   38

گفتار سوم شروع به تحقیقات مقدماتی    39

گفتار چهارم : جمع‌آوری دلایل 40

بند اول : تحقیق از شاکی       40

بند دوم : تحقیق از شاهد        40

بند سوم : تحقیق از متهم        40

بند چهارم : قرارهای نهایی    41

بند پنجم : قرار منع تعقیب     41

بند ششم: قرارموقوفی تعقیب   42

بند هفتم : قرار مجرمیت       42

فصل 3: فصل سوم : اصول کلی دادرسی در مرحله مقدماتی 43

مبحث اول : مقدمه  44

گفتار اول :تعریف دادرسی عادلانه       45

گفتار دوم اصول دادرسی عادلانه         45

بند اول : اصل برائت           45

بند دوم : حق داشتن وکیل      48

بند سوم : اصل علنی بودن دادگاه          51

بند چهارم : اصل تفهیم اتهام به متهم      52

بند پنجم: اصل عدم شکنجه    54

بند ششم : استقلال و بیطرفی دادگاه       55

بند هفتم : ممنوعیت سلب خودسرانهی آزادی        57

بند هشتم : حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه 58

بند نهم : حق سکوت متهم      60

فصل 4: فصل چهارم :بررسی عدالت قضایی در دادسری    62

مبحث اول :مقدمه   63

گفتار اول :جرايم عليه تحقيقات مقدماتي  63

گفتار دوم :تحليل حمايت قانوني از رسيدگي عادلانه در تحقيقات مقدماتي            66

گفتار سوم :ضمانت اجراي كيفري رسيدگي عادلانه در تحقيقات مقدماتي 68

بند اول : مصاديق خاص ماده 597:      68

بند دوم : احضار غيرقانوني   71

بند سوم : دستگيري خلاف قانون          71

بند چهارم : توقيف غير قانوني 72

بند پنجم : ورود به منزل وبازرسي خلاف قانون    72

بند ششم : استراق سمع وافشاء سر        73

گفتار چهارم : جرايم عليه حقوق متهم    74

گفتار پنجم: جرايم عليه آزادي 75

بند اول : ارتكاب جرم توسط مقامات يا مأمورين دولتي        75

بند دوم : ارتكاب جرم توسط مقامات قضايي يا مأموران صالح            76

گفتار ششم : جرايم عليه ساير حقوق متهم            77

بند اول : جرايم عليه حقوق اساسي متهم  78

بند دوم: امتناع از دسترسي سريع به مراجع قضايي 78

بند سوم : عدم تفهيم اتهام       78

بندچهارم : عدم پذيرش وكيل متهم در تحقيقات      78

بند پنجم : تحقيقات از متهم در مراجع غيرقضايي   79

بند ششم : تعرض به حرمت و حيثيت نظم           79

بند هفتم : اجبار وشكنجه براي اقرار      79

بند هشتم : جرايم عليه ساير حقوق متهم  80

نتيجه      80

فصل 5: فصل پنجم :اصول دادرسی در نظام حقوقی ایران    81

بخش اول  : اصول عدالت در دادرسی و نظام قضایی ایران  82

بخش اول : اصول مربوط به قاضی      84

مبحث اول : ا استقلال و بی طرفی قاضی           84

گفتار اول اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از استقلال قاضی          84

مبحث دوم : جایگاه استقلال و بی طرفی قاضی در نظام آئین دادرسی ایران و شناخت نقاط ضعف سیستم          86

گفتار اول :آئین دادرسی کیفری            86

گفتار دوم : آئین دادرسی مدنی 88

بند اول آئین مربوط به ادله اثبات دعوی  88

بند دوم سایر تمهیدات:          88

گفتار سوم: سایر قوانین         89

بند اول آئین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین 1379 ه.ش.      89

بند دوم لایحه اصل قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 کمیسیون مشترک مجلس:  89

گفتار چهارم :تعدد قاضی در دادرسی های حقوقی و کیفری   90

بخش دوم - اصول مرتبط با طبیعت دادرسی        92

مبحث اول: تسهیل دسترسی بهوکیل با نهاد مشاوره حقوقی برای اصحاب دعوی   92

گفتار اول امکان مداخلة وکیل در دادرسی های حقوقی و کیفری و بررسی صور آن          92

گفتار دوم اقدامات جانبی در جهت تسهیل دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی       95

گفتار سوم تضمین دخالت مستمر وکیل در تمام مراحل دادرسی           98

مبحث دوم رعایت اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات      98

مبحث سوم دو درجه ای بودن رسیدگی   100

مبحث چهارم : لزوم تشکیل هیأت منصفه در محاکمات کیفری            103

الف-  شرایط اعضای هیئت منصفه      105

ب - نحوة انتخاب هیأت منصفه            105

ج - چگونگی شرکت هیئت منصفه در رأی          106

فصل 6: فصل ششم نتیجه گیری          107

الف - نتیجه‌گیری   108

بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی    111

بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی    111

ب- محدودیت های تحقیق      112

ج- پیشنهادها برای تحقیقات آینده          112

منابع      112

(قوانین، آئین نامه ها و لوایح مورد استفاده)         117

مقالات    118

پایان نامه ها          119

سایت های مورد استفاده        120

 

 

 

 

 


Keywords: اصول دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی دادرسی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links