دانلود تحقیق زبان و ادبیات فارسی با عنوان بررسی عناصر داستان (حکایت زن پارسا) در الهی نامه عطار (فایل word)

عطار در مثنوی های خود مطالب دشوار عرفانی را در قالب حکایت و تمثیل گنجانده است . بی شک عطار یکی از بزرگترین سرایندگان روایت های عرفانی است . در این مقاله هنر شخصیت پردازی عطار و همچنین عناصر داستان در الهی نامه بررسی می شود. می توانید این تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 860,000 ریال
شناسه محصول : 2010462
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1396
تعداد صفحات فارسي : 50
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 80 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق زبان و ادبیات فارسی با عنوان بررسی عناصر داستان (حکایت زن پارسا) در الهی نامه عطار (فایل word)

چکیده

عطار شاعر و عارف بزرگ قرن ششم ، صاحب چند مثنوی ارزشمند عرفانی است . عطار در مثنوی های خود مطالب دشوار عرفانی را در قالب حکایت و تمثیل گنجانده است . بی شک عطار یکی از بزرگترین سرایندگان روایت های عرفانی است . در این مقاله هنر شخصیت پردازی عطار و همچنین عناصر داستان در الهی نامه بررسی می شود. می توانید این تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

هنر ، زبان و ادبیان هر ملت میراث گران بهایی است که می بایست در شناخت ، معرفی و حفظ آن کوشید . زبان و ادب فارسی نیز چنین میراثی است که راز ماندگاری ایرانیان را در خود نهفته دارد . همچنان که آیینه وار – گاه به روشنی و گاه رمز گونه – غم و شادی ، شکست و پیروزی ، خروش و خاموشی ، عشق و مرگ و ... مردمان را باز تابانده است . سرنوشت ادبیات ایران با حوادث تاریخی ، سیاسی و اجتماعی در آمیخته و از آن جدا نیست .

عطار ، شاعر قرن ششم و اوایل قرن هفتم قمری ، که در کنار سنایی و مولانا جلال الدین بلخی مثلث عظیم شعر عرفانی ایران را شکل می دهد . ( شفیعی کدکنی ، 1380 : ص 21 )تاثیر عمده در ساختار تفکر عرفانی ایران دارد .عرفان وی که از شریعت آغاز می شود ، طریقت را طی می کند و سپس به شاهراه حقیقت می رسد ، بیانگر همان آموزه هایی است که امروزه روانکاوی و روانشناسی و نیز عرفان در پی اثبات آن است : تعمق در ژرفنای وجود مرده به دست آوردن شناخت عمیق از خویشتن ، و یافتن گم شده در اندرون خود .

عطار نه تنها هرگز لب به مدح پادشاهی و صاحب جاهی نگشوده است ، که پیوسته در آثار خود بر این جماعت خشم گرفته ، آنان را خوار شمرده و از بی عدالتی ها و بی رسمی هایشان پرده برداشته است . این مقاله نگاهی است گذرا بر زندگی عطار ، زمانه او ، آثار ( الهی نامه ) .عطار در الهی نامه و عناصر داستان در الهی نامه عطار .

فهرست مطالب

فصل اول            1

مقدمه     1

چکیده     2

شرح حال عطار     3

آثار عطار :          6

زمانۀ عطار :        9

الهی نامه 11

شگردهای هنری الهی نامه :  18

خلاصه داستان زن پارسا      23

تعریف پیرنگ :     27

ساختار پیرنگ :     27

انواع پیرنگ :       29

پیرنگ بسته ، پیرنگ باز و پیرنگ روشنگر      29

شخصیت : تعریف شخصیت :            30

شیوه های شخصیت پردازی :            30

شخصیت های تمثیلی           30

تعریف تمثیل        30

تفاوت تمثیل با نماد 31

درونمایه یا مضمون            31

انواع درونمایه      32

زاویه دید یا کانون روایت     32

لحن و لحن پردازی :           34

تعریف لحن :        34

نماد و نمادگرایی در داستان   35

تعریف نماد :        35

فصل دوم 37

تحلیل ساختاری داستان :       37

زاویه دید (point  of  view)            37

شخصیت و شخصیت پردازی :          37

شخصیت ها از نظر اهمیت آن ها :      37

شخصیت ها از نظر تحول پذیری :      42

طرح یا پیرنگ و پلات ( هسته داستان ):           43

حکایت زن پارسا بر اساس پاره ها ( فرازهای ) اصلی داستان           43

زبان داستان :        45

لحن داستان           46

نتیجه گیری          47

منابع      49

 


Keywords: زن پارسا الهی نامه عطار عناصر داستان
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links