دانلود پایان نامه مدیریت با عنوان مطالعه ماهیت دارایی ها و بدهی های بانکی و تاثیر ان بر ریسک بانکی (فایل word)

اين تحقيق درصدد يافتن پاسخ اين پرسش است كه "آیا رابطه معناداري میان ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها-بدهی‌هاي بانک‌ها در ایران وجود دارد؟" ایا میزان دارایی ها و بدهی های بانکی در ریسک بانک تاثیر گذار است؟ ریسک نقدینگی، یکی از متداول‌ترین ریسک‌هایی است که بانک‌ها با آن روبرو هستند و مديريت صحيح نقدينگي به منظور جلوگيري از هدر رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از مقادیر نقدینگی مازاد برای سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات جدید به منظور کسب بازدهی بیشتر، آمادگي براي رويارويي با شرايط بحراني و کسري منابع نقد، ضروري است. می توانید این تحقیق مدیریت کسب و کار و کارآفرینی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,955,000 ریال
شناسه محصول : 2010396
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 50
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 361 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت با عنوان مطالعه ماهیت دارایی ها و بدهی های بانکی و تاثیر ان بر ریسک بانکی (فایل word)

چکیده

اين تحقيق درصدد يافتن پاسخ اين پرسش است كه "آیا رابطه معناداري میان ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها-بدهی‌هاي بانک‌ها در ایران وجود دارد؟" ایا  میزان دارایی ها و بدهی های بانکی در ریسک بانک تاثیر گذار است؟ ریسک نقدینگی، یکی از متداول‌ترین ریسک‌هایی است که بانک‌ها با آن روبرو هستند و مديريت صحيح نقدينگي به منظور جلوگيري از هدر رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از مقادیر نقدینگی مازاد برای سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات جدید به منظور کسب بازدهی بیشتر، آمادگي براي رويارويي با شرايط بحراني و کسري منابع نقد، ضروري است. می توانید این تحقیق مدیریت کسب و کار و کارآفرینی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

بانك ها و مؤسسات پولی-اعتباری نيز مانند هر بنگاه انتفاعی دارای ریسک میباشند.میزان دارایی ها وبدهی های بانکی و نیز  سر و كار داشتن آنها با مشتریان حقیقی و حقوقی ومفاهيمي مانند اعتبار، نظام پرداخت ونرخهاي سود و بهره، اين گونه مؤسسات را در برابر ريسک هاي ويژه اي قرار داده است که مطالعه ان میتواند برای بانکها مثمر ثمر باشد.لذا بدین منظور با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی بانک‌های فعال کشور طي سال‌های 1394 تا 1397 بر روی بيست بانک دولتي و خصوصي  پژوهش صورت گرفت. محقق براي نمونه‌گيري اقدام به سرشماری اعضاي جامعه نموده است.همچنین در این پژوهش ،محقق از 5 نسبت نقدينگي و 4 نسبت دارايي-بدهي براي 20بانك و طي 4 سال متوالي و به طور کلی شامل 800 مشاهده استفاده نموده است.  در نهایت با استفاده از رگرسیون و براورد مدل   و ازمون فرضیه ،وجود رابطه معنادار ميان ريسک بانکی و ماهیت دارايي‌ها-بدهي‌ها در بانک‌ها مورد اثبات قرار گرفته است.و در پایان پیشنهاداتی توسط محقق ارایه گردید.                    

مقدمه

بانك ها و مؤسسات مالي نيز مانند هر بنگاه اقتصادي ديگر با ريسك مواجه هستند.ماهيت فعاليتهاي مالي و سر و كار داشتن آن با مفاهيمي نظير اعتبار، سيستم هاي پرداخت ونرخهاي مختلف، اين گونه مؤسسات را در برابر ريسک هاي ويژه اي قرار مي دهد و از سوي ديگر روند پرشتاب توسعه فعاليتهاي مالي، نوآوريهاي فني و پيچيد ه تر شدن سيستم هاي مالي باعث شده اصول مديريت ريسك به صورت جزء اجتناب ناپذيري از هر مؤسسه مالي درآيد(همتی،محبی نژاد،1388: 35). با توجه به اينكه بانك ها واسطه وجوه هستند، فعاليت وام دهي يكي از فعاليتهاي مهم بانك ها محسوب مي شود. اين بخش از فعاليت های  بانك در معرض ريسك اعتباري قرار دارد و مستلزم بررسي وضعيت اعتباري وام گيرندگان توسط   بانك ها است. به منظور كاهش اين نوع ريسك و هزينه هاي ناشي از افزايش مطالبات معوق، بانك ها و مؤسسات اعتباري در سالهاي اخير با عنايت به توصيه هاي كميته بال، توجه زيادي به مقوله ريسك اعتباري داشته اند.

وقوع بحرانهاي بانكي در دهه هاي اخير در كشورهاي صنعتي و بويژه در كشورهاي در حال توسعه به دلايلي همچون فرار سپرده ها، افزايش مطالبات معوق بانك ها،ركود اقتصادي و غيره باعث اختلال در نظم بازارهاي مالي شده و زمينه ورشكستگي بسياري از بانك ها را فراهم مي آورد. طي بررسيهاي بعمل آمده، علت اصلي وقوع اين موضوع عدم كفايت سرمايه بانك ها شناسايي شده است.

امروزه، مديريت نقدينگي يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هايي است که سيستم بانکداري با آن روبروست. دليل اصلي اين چالش اين است که بيشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌هاي کوتاه مدت تامين مالي مي‌شود. علاوه بر اين تسهيلات اعطايي بانک‌ها صرف سرمايه‌گذاري در دارايي‌هايي مي‌شود که درجه نقدشوندگي به نسبت پاييني دارند(رستميان و حاجي بابايي، 1388). از همين رو براي شناخت هر چه بيشتر ريسک‌هاي بانکي و عوامل مؤثر بر ريسک‌ها، اين تحقيق درصدد يافتن پاسخ اين پرسش است كه "آیا رابطه معناداري میان ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها-بدهی‌هاي بانک‌ها در ایران وجود دارد؟"

اهمیت و ضرورت موضوع

ریسک نقدینگی، یکی از متداول‌ترین ریسک‌هایی است که بانک‌ها با آن روبرو هستند و مديريت صحيح نقدينگي به منظور جلوگيري از هدر رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از مقادیر نقدینگی مازاد برای سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات جدید به منظور کسب بازدهی بیشتر، آمادگي براي رويارويي با شرايط بحراني و کسري منابع نقد، ضروري است.

براي مديريت صحيح نقدينگي لازم است ابزار مناسب و عوامل موثر اين کار به درستي مورد شناسايي قرار گيرد. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثير‌گذار بر نقدینگی بانک‌ها، موقعيت دارايي و بدهي‌هاي بانک‌ها است. از سوي ديگر، مديريت دارايي-بدهي يکي از عوامل کليدي در توضيح پايداري مالي بخش بانکي و اقتصاد است (جايسوال ، 2010).

مديريت دارايي-بدهي تلاشي براي تطابق دارايي‌ها و بدهي‌ها در خصوص سررسيدها و حساسيت آن‌ها نسبت به نرخ بهره است و اساساً ريسک¬هاي نقدينگي و نرخ بهره از چنين عدم تطابق‌هايي سرچشمه مي‌گيرد (مهاپاترا و چاکرابورتي ، 2009). در اين تحقيق سعي شده است تا رابطه میان تركيب دارايي- بدهي و ريسک نقدينگي توضیح داده¬شود.

روش تحقیق

از نظر طبقه‌بندي تحقيق بر مبناي هدف، اين پژوهش از نوع تحقيقات كاربردي است؛ چرا كه در پي آن است كه نتيجه تحقيق را براي حل مسائل اجرايي و واقعي بكار گيرد. اندازه‌گیری ریسک نقدینگی و ارتباط آن با ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها مورد استفاده كليه تحلیل‌گران مالی و بانکی می¬باشد؛ به همین خاطر نیز ماهیت کاربردی و عملی این پژوهش غیر قابل انکار است.

استفاده کنندگان از نتایج پژوهش(اشخاص حقیقی و حقوقی)

* بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی

* دانشجویان

*کارافرینان و سرمایه گذاران

* پژوهشگران

می توانید این تحقیق مدیریت کسب و کار و کارآفرینی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات      1

1-1- مقدمه          2

2-1-اهمیت و ضرورت موضوع        3

3-1- اهداف تحقیق:            4

4-1-سوالات تحقیق:           4

5-1-فرضیات تحقیق:          4

6-1- روش تحقیق: 4

7-1-ابزار گرداوری اطلاعات:           5

8-1-جامعه آماری تحقیق:     5

9-1-محدوديت‌هاي تحقيق:    5

11-1-واژه های کلیدی:       6

فصل دوم ادبیات تحقیق        7

1-2-مقدمه           8

2-2- مباني نظري و پيشينه تحقيق      8

ریسک اعتباری:    12

نظريه‌هاي مديريت نقدينگي:  13

نظريه وام‌هاي تجاري:         14

نظريه انتقالپذيري:  14

نظريه درآمد مورد انتظار:    14

نظريه مديريت تعهدات:        14

نظريه مديريت دارايي-بدهي: 15

تاريخچه اندازه‌گيري ريسك:   15

روش‌هاي اندازه‌گيري ريسك نقدينگي:   16

مديريت دارايي براي كاهش ريسك نقدينگي:        17

مديريت بدهي براي كاهش ريسك نقدينگي:         17

فصل سوم روش اجرایی تحقیق           18

1-3-مقدمه           19

2-3- اهداف تحقیق:            19

3-3 سوالات تحقیق            19

4-3- فرضیه های پژوهش :  19

5-3 ابزار گرداوری اطلاعات و روش تحقیق:    20

جامعه اماری تحقیق:           20

ابزار گردآوری اطلاعات:     21

3 نقاط ضعف و قوت روش تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي:            21

خالص وام‌ها به كل دارايي‌ها: 23

نسبت دارايي‌هاي نقد به كل دارايي‌ها:   24

حاشيه بهره خالص: 24

كل بدهي‌ها به كل دارايي‌ها:   24

بكارگيري نسبت‌هاي نقدينگي جهت ارزيابي ريسک نقدينگي بانك‌ها:  24

6-3-محدوديت‌هاي تحقيق:    27

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها      28

1-4-مقدمه :         29

2-4- اهداف تحقیق:            29

3-4- سوالات تحقیق:          29

4-4- فرضیه های پژوهش:   29

5-4-روش تحقیق:  30

6-4-متغیرهای تحقیق          30

فصل پنجم نتیجه گیری        33

1-5-مقدمه:          34

2-5-خلاصه نتایج و بحث:   34

3-5- پيشنهادها:     35

منابع      37

پیوست:   40

 

 

 


Keywords: ریسکهای بانکی ریسکهای اعتباری میزان دارایی ها میزان بدهی های بانک کسب وکار سرمایه گذاری
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links