دانلود پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان مدل سازی ساختاری تفسیری اصول مدیریت اسلامی (فایل word)

هدف از انجام این تحقیق سطح بندی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت اسلامی، بررسی تاثیر بعد خداوندی بر مدیریت اسلامی، بررسی تاثیر بعد ارزشها بر مدیریت اسلامی می باشد. نگرش به انسان در مکاتب مختلف مبنای بسیاری از رفتارها را در آن جامعه تشکیل می دهد. در اسلام تفکیکی بین دنیا و آخرت صورت نگرفته است و آخرت ادامه حیات دنیوی محسوب می شود لیکن اصالت دادن به دنیا و محبوب و مقدم داشتن آن مذموم شمرده شده است. می توانید این پژوهش رشته مدیریت دولتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,085,000 ریال
شناسه محصول : 2010393
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 160
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 3 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان مدل سازی ساختاری تفسیری اصول مدیریت اسلامی (فایل word)

چکیده

نگرش به انسان در مکاتب مختلف مبنای بسیاری از رفتارها را در آن جامعه تشکیل می¬دهد. در اسلام تفکیکی بین دنیا و آخرت صورت نگرفته است و آخرت ادامه حیات دنیوی محسوب می¬شود لیکن اصالت دادن به دنیا و محبوب و مقدم داشتن آن مذموم شمرده شده است. بر این اساس هر نوع فعالیت دنیوی با نیت اخروی، عبادت بوده و در انسان مسلمان برای تلاش و اصلاح امور دنیوی و خدمت به بندگان خدا یک تعهد محسوب می¬شود. مدیریت اسلامی در سطحی بالاتر از مدیریت غربی به مسائل مدیریت و محور آن (انسان) توجه دارد. چه اینکه مدیریت غربی بیشتر به روش¬ها و فنون مدیریتی پرداخته است، در حالیکه مدیریت اسلامی و قرآن ضمن توجه به این موارد، به انسان نیز توجه اکید و خاص داشته و کلیه فعالیت¬ها و وظایف مدیریت را حول انسان طراحی می¬کند. لذا در این پژوهش به مدله نمودن اصول مدیریت اسلامی، پرداخته شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات روش ترکیبی pls و ISM می باشد. در این پژوهش به منظور پر کردن پرسشنامه¬ها، از 10 فرد خبره در این زمینه استفاده می¬گردد. مطابق مدل ساختاری تفسیری استخراج شده سطح اول سلسله مراتب متعلق به " به بعد مدیریتی (3)" ، سطح دوم سلسله مراتب متعلق به " بعد انسان (1) و بعد اجتماعی (2)"  و سطح سوم سلسله مراتب متعلق به " بعد ارزشها (3)" می¬باشد، این بدان معنا است که این متغیرها از باقی متغیرها اثر می¬پذیرد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بعد خداوندی، بعد مدیریتی، بعد انسان، بعد ارزشها، بعد اجتماعی بر مدیریت اسلامی تاثیر مثبت و معنادار دارد. می توانید این پژوهش رشته مدیریت دولتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

مدیریت یکی از علوم با اهمیت و از جمله مسائل بسیار مهم و خطیر و از دشوارترین و در عین حال از ظریف-ترین کارهای انسانی است. به طوری که امروزه در جوامع صنعتی، اولین عامل در پیشرفت کارها و به طور کلی توسعه و پیشرفت هر جامعه¬ای مرهون موفقیّت¬های به دست آمده از ناحیه مدیریت می¬باشد. از این رو هر مؤسسه و سازمان برای نیل به اهداف مورد نظر، نیازمند نوعی مدیریت است.

فرایند مدیریت از جمله مسائل بسیار مهم و خطیر جوامع بشری است و از آنجا که انقلاب اسلامی ایران حاکمیت اصول و ارزش¬های الهی بر محیط اجتماعی از جمله نهادها و سازمان¬های مربوط به آن را ضروری ساخته است؛ بنابراین تبیین رسالت مراکز علمی و پژوهشی بویژه مراکز فعال در زمینه مدیریت اسلامی در تحقق اهداف نهضت تولید علم و ضرورت توجه به مدیریت اسلامی از آرمان¬های بسیار مهم این نظام محسوب می¬شود. با عنایت به لزوم حاکمیت ارزش¬های الهی در سازمان¬های اسلامی، لازم است تا شیوه خاص مدیریت اسلامی نیز در آنها اجرا گردد تا به موفقیت¬های منحصر به فرد خود، که همان تعالی انسانی می¬باشد، دست یابند. بدیهی است دستیابی به این مهم بایستی با نقشه راه تبیین شود.

بیان مسئله

بحث و مقوله مدیریت در معنای اعم آن، از کهن¬ترین مسایل بشری به شمار می¬آید. به یک اعتبار، تبار این مسئله به آفرینش آدمی و آغاز حیات انسان در کره خاکی می¬رسد. با تکثیر نسل انسان و شکل¬گیری نهادهایی چون خانواده، قوم، قبیله، طبقه اجتماعی و اقتضایاتی که نحوه حیات جمعی آدمی بدنبال داشت، عملاً مسئله مدیریت و لوازم و توابع مترتب بر آن در ذهن آدمی پدیدار گشت. در سالیان دور مباحثی که می¬توان امروزه آنها را از متفرعات علم مدیریت به حساب آورد، ذیل مسایل علوم دیگری همچون سیاست، الهیات، کلام و حتی عرفان مطرح می¬شد اما در عصر جدید و با گسترش دانش¬های مختلف و تعیین حد و مرز علوم، این مباحث پراکنده به اضافه یافته¬های جدید دانشمندان در حوزه¬های متنوع معرفتی، از جمله روانشناسی، جامعه¬شناسی، فلسفه، انسان شناسی و ... زیر چتر رشته¬ای بنام مدیریت درآمد.

به شمار مکاتب موجود در جهان، درباره انسان نظریه وجود دارد. به هر اندازه که این نگاه¬ها به انسان متفاوت باشند، علوم انسانی مترتب بر آن نیز تفاوت خواهد یافت. اسلام دینی است که به اقتضای زمان¬های مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی گوناگون، رهنمودهای خاصی را ارائه می¬دهد و مبتنی بر اصول و مبانی عقیدتی می-باشد. تعبیر مدیریت اسلامی حاکی از این است که مدیریت می¬تواند دارای دو وصف اسلامی و غیراسلامی باشد، مدیریت اسلامی واجد خصوصیات و ویژگی¬هایی است که می¬تواند در موفقیت سازمانها نقش اساسی ایفا نماید، این ویژگی¬ها در بطن دستورها، توصیه¬ها، نظرها و شیوه¬های به کار رفته شده توسط پیشوایان دین حضور و وجود عینی داشته است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

نگرش به انسان در مکاتب مختلف مبنای بسیاری از رفتارها را در آن جامعه تشکیل می¬دهد. در اسلام تفکیکی بین دنیا و آخرت صورت نگرفته است و آخرت ادامه حیات دنیوی محسوب می¬شود لیکن اصالت دادن به دنیا و محبوب و مقدم داشتن آن مذموم شمرده شده است. بر این اساس هر نوع فعالیت دنیوی با نیت اخروی، عبادت بوده و در انسان مسلمان برای تلاش و اصلاح امور دنیوی و خدمت به بندگان خدا یک تعهد محسوب می¬شود.

با مطالعه تاریخ زندگی بشر، متوجه خواهیم شد آنچه را که ما امروزه مدیریت می¬نامیم، از دیرباز برای انسان ضروری تلقی می¬شده و در اغلب فعالیت¬های وی حضور داشته است. از گذشته نظریه¬های مدیریت و سازمان بدون آنکه مدون و منظم شده باشند، به کار گرفته می¬شدند و در شرح احوال و اعمال پیامبران، رهبران، سرداران و بزرگان در عصرهای گذشته کاربرد آن مشهود است.

در جهت بومی¬سازی و توجه به بافت در علوم انسانی و با توجه به فرهنگ جامعه هدف، الگوهای مختلف مدیریت مبتنی بر روش¬های کاملاً علمی را طراحی و اجرا کرد. محققان زیادی به مسئله¬ی بافت اشاره می¬کنند و بر پرهیزکردن از الگوهای خارج از بافت در تحقیقات و تحلیل سیستم¬ها و موسسات آموزشی تاکید می¬کنند. با توجه به بافت اسلامی در فرهنگ ایران، استخراج اصول و راهبردها از منابع دینی (قرآن و سنت) از جمله مهمترین کارهایی است که پژوهشگران اسلامی باید انجام دهند تا علوم انسانی اسلامی محقق شود. مدیریت آموزشی با رویکرد اسلامی در یک جامعه اسلامی می¬تواند منشاء تحول در عرصه تعلیم و تربیت باشد.

فهرست مطالب

چکیده     1

فصل اول:کلیات تحقیق        2

1-1 مقدمه           3

1-2 بیان مسئله     4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق           5

1-4 اهداف تحقیق  7

1-4-1 هدف اصلی 7

1-4-2 اهداف فرعی           7

1-5 قلمرو تحقیق   7

1-5-1 قلمرو محتوائی         7

1-5-2 قلمرو زمانی            7

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژگان      8

1-6-1 تعاریف مفهومی       8

1-6-2 تعاریف عملیاتی       8

1-7 مراحل اجرایی تحقیق    10

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق         11

2-1 مقدمه           12

2-2 علم مدیریت    13

2-3 بررسی امکان تأثیر اندیشه اسلامی بر تصمیم گیري    15

2-4 فلسفه اخلاق در علم مدیریت        17

2-5 مدیریت در چارچوب فلسفه زندگی 19

2-6 دین اسلام و مدیریت     20

2-7 مدیریت اسلامی           22

2-8 پارادايم مديريت اسلامي 25

2-9 موضوع مدیریت اسلامی            27

2-10 رویکردها به مدیریت اسلامی    29

2-11 اهداف اصلی مدیریت اسلامی    30

2-12 عدالت اجتماعی در مدیریت اسلامی         31

2-13پیاده سازی مدیریت اسلامی        32

2-14 راه های رسیدن به مدیریت اسلامی          33

2-15 مدیریت رایج و کاستی ها         34

2-16 ضرورت جایگزین نمودن مدیریت اسلامی با مدیریت فعلی     35

2-17مقایسه اهداف مدیریت غربی با اهداف مدیریت اسلامی           36

2-18 مقایسه ویژگیهاي مدیران معمول و مدیران اسلامی   37

2-19 اهداف حکومت اسلامی چیست؟  38

2-20 شاخص های مدیریت اسلامی     39

2-21 الگوسازی و الگوپذیری در مدیریت اسلامی           41

2-22 اهمیت و ضرورت مدیریت اسلامی         42

2-23 مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان         46

2-24 مدیریت اسلامی در مقابل مدیریت غربی   49

2-25 نقاط قوت و ضعف رويکرد تطبيقي به علم مديريت اسلامي    51

2-26 موانع تحقيق در باب مديريت در اسلام      52

2-27 پیشینه پژوهش          53

2-27-1پیشینه تحقیقات داخلی            53

2-27-2پیشینه تحقیقات خارجی          59

2-28 ارائه لیست اصول مدیریت اسلامی          62

جمع بندی            73

فصل سوم:روش تحقیق        75

3-1 مقدمه           76

3-2روش تحقیق    77

3-3 جامعه آماري و نمونه آماری        77

3-4 روش گردآوری اطلاعات           78

3-5 ابزار جمع آوري اطلاعات          79

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     79

3-6-1 مدلسازی ساختاری تفسيری در پژوهشها   83

3-6-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: مدلیابی معادلات ساختاری     84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     86

4-1 مقدمه           87

4-2 وضعیت آماری پاسخ دهندگان      88

4-2-1 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات    88

4-2-2 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار 89

4-3  مدل سازی ساختاری تفسیری      90

4-3-1 تعیین متغیرها          90

4-3-2 به دست آوردن ماتریس خودتعاملی ساختاری         90

4-3-3 بدست آوردن ماتریس دستیابی   93

4-3-4 سازگار كردن ماتریس دستیابی  96

4-3-5 تعیین سطح متغیرها و تشکیل ماتریس مخروطی    100

4-3-6 تجزیه و تحلیل MICMAC      103

4-4 بررسی برازش مدل با مدلیابی معادلات ساختاری       107

4-4-1 بررسی برازش مدل های اندازه گیری      107

4-4-1-1 پایایی شاخص       107

4-4-1-2 روایی واگرا        112

4-4-2 بررسی برازش مدل ساختاری   113

4-4-2-1 فاکتور افزایش نرخ واریانس  113

4-4-2-2 ضرایب معناداری z (مقادیر t-values)           115

4-4-2-3 معیار R Squares یا R2     118

4-4-2-4 معیار اندازه تأثیر  (f2)       119

4-4-2-5 معیار Q2 (Stone-Geisser criterion)         121

4-4-3 بررسی برازش مدل کلی         122

4-4-3-1 معیار GOF         122

4-5 آزمودن فرضیه ها        123

4-5-1 بررسی ضرایب معناداری z مربوط به هریک از فرضیه ها   123

جمع بندی            126

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات     127

5-1 یافته های اصلی تحقیق  128

5-2 محدودیتهای پژوهش     135

5-3 پیشنهادات      135

5-3-1 پیشنهادهایی جهت بهبود          135

5-3-2 پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی       136

منابع و مآخذ         137

منابع فارسی         138

منابع انگلیسی       143

پیوستها   145

پیوست الف) پرسشنامه        146

پیوست ب) خروجی نرم افزار            152

 

 

 

 

 


Keywords: مدیریت اسلامی اصول مدیریت اسلامی مدلسازی ساختاری تفسیری مدل یابی معادلات ساختاری.
این برای گرایش های: مدیریت دولتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت دولتی > محصولات قابل دانلود مدیریت دولتی > پروژه های آماده مدیریت دولتی > پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان مدل سازی ساختاری تفسیری اصول مدیریت اسلامی (فایل word)