دانلود تحقیق علوم تربیتی با عنوان بررسی روند تحول حافظه کاذب در دانش آموزان (فایل word)

پژوهش حاضر در پی آن است که به بررسی روند تحولی حافظه کاذب در کودکان بپردازد. به طور کلی با افزایش سن یادآوری کاذب افزایش می یابد اما این افزایش در دوره کودکی پررنگ و معنادار نیست و معمولاً فرآیند یادآوری کاذب از کودکی تا بزرگسالی روند افزایشی معنادار دارد و در دوره کودکی گاه روند کاهشی و گاه افزایشی دارد. می توانید این تحقیق رشته علوم تربیتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 615,000 ریال
شناسه محصول : 2010294
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 13
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 93 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق علوم تربیتی با عنوان بررسی روند تحول حافظه کاذب در دانش آموزان (فایل word)

چکیده

زمینه و هدف: حافظه، مفهوم گسترده¬ای است که نقش مهمی در ایجاد و حفظ هویت و شخصیت آدمی ایفا می¬کند و به راحتی در معرض تحریف و دستکاری قرار می¬گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی روند تحول حافظه کاذب در کودکان بود. 

روش: طرح پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری کلیه دانش¬آموزان پایه¬های اول، سوم و پنجم مقطع ابتدایی بودند که در مدارس دولتی استان سمنان در نیمسال دوم 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. شرکت¬کنندگان  393 نفر دانش¬آموز (195دختر و 198پسر) پایه¬های اول، سوم و پنجم مقطع ابتدایی بودند. از روش نمونه¬گیری تصادفی چندمرحله ای استفاده شد از برنامه دیس- رودیگر- مک¬درمت برای جمع¬آوری داده¬ها استفاده شد. داده¬ها بامدل تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شد. می توانید این تحقیق رشته علوم تربیتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

حافظه کاذب  یکی از خطاهای حافظه است. اگر ما یک خاطره واضح از افراد، مکان¬ها، رویدادها، موقعیت¬ها و غیره داشته باشیم که هرگز اتفاق نیفتاده است به این معنا است که دچار حافظه کاذب شده ایم (ایوانز، مک¬کار، ایسجار و کاستون ، 2019). این نوع تحریف¬ها، پدیده¬ای در تاریخچه پژوهش¬های حافظه می¬باشد و توجه محققان بسیاری را به خود جلب نموده است (ولز ، 2019؛ دنیز ، 2017 (. هدف مشترک این پژوهشگران، شناخت نحوه بوجود آمدن این خطاها بوده است. دو نظریه مهم در ارتباط با تحول حافظه کاذب مطرح شده¬اند: نظریه ردیابی مبهم  و نظریه همخوانی- فعال¬سازی ؛ بر اساس نظریه ردیابی مبهم، حافظه می¬تواند هم به صورت ردهای دقیق و هم ردهای موضوعی (کلی) ذخیره شود و هر دو رد با سن تحول می¬یابند. ردهای دقیق جزئیات ظاهری محرک¬های فیزیکی¬اند، در حالی که ردهای موضوعی، معنا یا موضوع محرک¬ها را نشان می¬دهند.حافظه صحیح در ارتباط با ردهای دقیق است اما حافظه کاذب، کلمه¬های مرتبط معنایی بر اساس ردهای موضوعی اند (ایلیا و دانیل ، 2016). پس، کلمه¬های مرتبط معنایی به این دلیل به یاد آورده می¬شوند که بازنمایی کلی کلمه¬های خوانده¬شده، همسان است (برینرد، رینا و سزی ، 2008). هوه، ویمر، گاگنون و پلامپتون  (2009) در پژوهش خود دریافتند که حافظه کاذب به وسیله مکانیزم فعال¬سازی گسترده ایجاد می¬شود. نظریه همخوانی- فعالسازی، حافظه کاذب را محصول فرآیندهای تداعی-کننده و فعالسازی می¬داند (دنیز، 2017). روابط تداعی¬کننده بین مواد فهرست و کلمات ارایه نشده درخطای حافظه کاذب نقش مهمی را ایفا می¬کنند  این نظریه با الهام از الگوهای پراکنده فعالسازی بیان می کند پردازش یک کلمه، مفهوم نظیر آن را در واژگان ذهنی (یا به طور کلی پایگاه دانش) فعال می¬کند و این فعال¬سازی به دنبال ارائه کلمه¬های فهرست ادامه دار می¬شود (ولز، 2019).

مطالعه در زمینه حافظه کاذب از این جهت حائز اهمیت است که می تواند بینش های مفیدی در زمینه توانایی های کودکان به دست دهد. یک نقص عمده در این دسته از مطالعات در مورد تمرکز بر یادآوری و بازشناسی است. مشخص نیست در بازه سنی 7 تا 12 سال روند تحول حافظه کاذب چگونه است؟ یادآوری و بازشناسی چطور تحول می یابند. شناسایی روند تحول حافظه کاذب برای بافت های آموزشی و ارزشیابی دارای تلویحات کاربردی است. به همین جهت پژوهش حاضر در پی آن است که به بررسی روند تحولی حافظه کاذب در کودکان بپردازد.

فهرست مطالب

·         چکیده

·         مقدمه

·         روش

·         ابزاراندازه گیری

·         روش جمع آوری داده ها

·         یافته ها

·         بحث

·         منابع

 


Keywords: حافظه کاذب بازشناسی یادآوری
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links