دانلود پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان شناسائی تنگناهای موجود در بهینه سازی انرژی الکتریکی مشترکین صنعتی شرکت برق و ارائه راهکارهای مطلوب (فایل word)

این پژوهش رشته مدیریت به دنبال پاسخ به این سؤال است که مؤلفه های اثر گذار بر موانع بهینه سازی انرژی الکتریکی کدام اند؟ مهمترین موانع بهینه سازی انرژی در مشترکین صنعتی شرکت برق منطقه ای سمنان چیست؟ می توانید این پژوهش رشته مدیریت دولتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 950,000 ریال
شناسه محصول : 2010271
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 150
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 3 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان شناسائی تنگناهای موجود در بهینه سازی انرژی الکتریکی مشترکین صنعتی شرکت برق و ارائه راهکارهای مطلوب (فایل word)

چکیده

در دنیای واقعی بسیاری از کالاها و خدمات عملاً تحت شرایط رقابت کامل تولید و عرضه نمی شوند و بیشتر تاسیسات عمومی نظیر‌آب ، برق ، گاز وتلفن تحت شرایط انحصاری اداره می شوند که در این میان صنعت برق دارای جایگاه ویژه ای است. با توجه به قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور، یارانه‌ی پرداختی دولت، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه‌ی انواع حامل‌های انرژی در ایران، عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی، و مشکلات مرتبط با محیط زیست ناشی از مصرف غیر منطقی و ناکارای سوخت، بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور تبدیل به یک ضرورت شده است. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی و ارجحیت موانع بهینه سازي انرژي الکتریکی مشترکین صنعتی شرکت برق منطقه اي سمنان با رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی می باشد. روش تحقیق، روش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. شرکت‌کنندگان پژوهش در بخش مصاحبه تعداد 35 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه برق و الکترونیک به عنوان مشارکت‌کنندگان بالقوه با روش نمونه‌گیری هدفمند صاحب‌نظران کلیدی  و تکنیک اشباع نظری  انتخاب شدند.در بخش کمی نیز پرسشنامه ای با 54 سوال طراحی و در اختیار  20 خبره قرار گرفت. در این  بخش از روش دلفی فازی جهت اجماع نظر صاحبنظران در رابطه با 6 بعد مدیریتی، اطلاعاتی، مالی، سیاسی/ قانونی، فرهنگی/سازمانی، و فنی/تکنولوژیکی استفاده شد. در روش دلفی فازی پس از سه‌راند خبرگان به اجماع رسیدند و 30 زیر عامل تایید شدند.آنگاه،  از  رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی استفاده شد. با استفاده از تکنیک دیمتل فازی روابط میان عوامل و تاثیر پذیری انها مشخص شد که عامل موانع فنی تاثیر پذیرترین و عامل سیاست گداری/ قانونی تاثیر گذار ترین عامل شناخته شدند.سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای وزن عوامل محاسبه و اهمیت آنها مشخص گردید.بدین صورت که، موانع فنی در اهمیت اول (با وزن266/0) و موانع مدیریتی در اهمیت آخر(با وزن 113/0) قرار گرفتند. می توانید این پژوهش رشته مدیریت دولتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

در دنیای واقعی بسیاری از کالاها و خدمات عملاً تحت شرایط رقابت کامل تولید و عرضه نمی شوند و بیشتر تاسیسات عمومی نظیر‌آب ، برق ، گاز وتلفن تحت شرایط انحصاری اداره می شوند که در این میان صنعت برق دارای جایگاه ویژه ای است .صنعت برق دارای مصارف گوناگون و وسیع به صورت کالای  نهایی یا واسطه ای در بخشهای مختلف اقتصادی نقش مهمی را ایفاء می کند به علاوه به دلیل عدم ذخیره سازی اقتصادی برق در تمام اوقات ، نرخ لحظه ای تولید برق طبق اصول حاکم بر بازار می بایست با نرخ لحظه ای تقاضای آن برابر باشد در حالی که در شرایط حاضر قیمت خدمات توسط تاسیسات برق با توجه به لزوم رفع نیازهای اجتماعی و تامین مخارج ، با دخالت دولت و در شرایط انحصاری تعیین می گردد. اگر چه برق به طور طبیعی نیز شرایط انحصاری دارد و انحصار طبیعی صنعت برق از یک سو لزوم دخالت دولت را در بردارد و از سوی دیگر علم اقتصاد عدم کارایی قیمت تعیین شده در شرایط انحصاری رامطرح می سازد اما به طور عموم آن چه که در امر تعیین قیمت در شرایط انحصاری مد نظر قرار می گیرد کسب حداکثر سود توسط انحصارگر است لذا تعیین قیمت در شرایط انحصاری و با در نظر گرفتن دخالت دولت و به شرط تامین حداکثر رفاه اجتماعی و نه صرفاً کسب حداکثر سود و منافع مادی ، می بایست با بررسی کامل هزینه  ها صورت گیرد تا دستیابی به قیمت تمام شده واقعی امکان پذیر گردد زیرا در شرایط مذکور برخورد متقابل عرضه و تقاضا در محیط اقتصادی تعیین کننده مقدار تولید و ارائه کالا و خدمات و قیمت آنها نمی باشد . در کنار محور مدیریت سمت عرضه‌ی انرژی،‌ بخشی که در کشور ما کمتر نامی از آن به‌میان می‌آید، مدیریت سمت تقاضای انرژی است. در حالی‌که مدیریت تقاضای انرژی و تلاش در جهت استفاده‌ی بهینه از آن در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا از مهم‌ترین عوامل پیشرفت صنعتی پایدار بوده است. رابطه‌ی تنگاتنگ انرژی و محیط ‌زیست،‌ توجه به مقوله‌ی بهینه‌سازی مصرف انرژی را عمق بیشتری بخشیده است. با توجه به قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور، یارانه‌ی پرداختی دولت، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه‌ی انواع حامل‌های انرژی در ایران، عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی، امکان صادرات فرآورده‌های نفتی در صورت صرفه‌جویی و مشکلات مرتبط با محیط زیست ناشی از مصرف غیر منطقی و ناکارای سوخت، بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور تبدیل به یک ضرورت شده است.لذا شناسائی تنگناهای موجود در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در مشترکین خصوصا مشترکین صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بنابراین با عنایت به نقش مهم نیروی برق در اقتصاد و شرایط خاص مصرف و تولید آن ، لزوم برنامه ریزی جامع برای استفاده بهینه از شبکه های توزیع انرژی برق و هدایت درست و به هنگام سرمایه گذاریها به خوبی روشن است . به عبارت دیگر اﻧﺮژي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ عوامل ضروری برای ﺗﻮﺳﻌﻪکشورها می باشد. استفاده بهینه و ممانعت از هدررفتن امکانات امری اساسی است و این نکته هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می کند که موضوع انرژی مطرح شود. به همین دلیل استفاده بهینه از انرژی در فرآیند توسعه اقتصادی همواره به عنوان یک هدف مهم در توسعه پایدار مدنظر بوده است. منظور از بهینه سازی انرژی، انتخاب الگوی صحیح و ایجاد و بکارگیری روش ها و سیاست های درست تولید و مصرف انرژی است که علاوه بر تضمین استمرار رشد اقتصادی موجب کاهش تخریب انرژی و نیز کاهش اثرات سوء از استفاده ناصحیح انرژی بر محیط زیست و جامعه می گردد.

بیان مسئله

برای تعیین وضعیت انرژی کشور لازم است تا از شاخص های مناسب استفاده گردد. یکی از شاخصهای مهم برای بررسی وضعیت مصرف انرژی، شدت انرژی است که انرژي را به اقتصاد پيوندمي دهد)مبيني دهكردي و همکاران ، 271،1388). مقایسه شدت انرژی ایران با سایر کشورها نشان می دهد که وضعیت انرژی در ایران فاصله زیادی با شرایط بهینه آن دارد. بطوریکه مقایسه شدت انرژی ایران با سایر کشورها نشانگر این مسئله است که ، شدت انرژی ایران حدود 3.6 برابر میانگین جهانی، 6.4 برابر کشورهای توسعه یافته و حتی 1.8 برابر کشورهای خاور میانه است.

از دیدگاه بسیاری از مردم و حتی برخی کارشناسان، اصلی ترین دلیل مصرف زیاد انرژی در ایران، قیمت بسیار پایین انرژی می باشد. در صورت صحیح بودن این فرضیه، اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی بایستی منجر به کاهش قابل توجهی در مصرف انرژی در سازمان های مختلف می شد. در حالیکه بر اساس آمارها و اخبار معتبر ارائه شده (سازمان بهره وری انرژی) و (خانه صنعت معدن وتجارت) چنین اتفاقی رخ نداده و تغییر چندانی در روند مصرفی انرژی کشور روی نداده  است. از این رو بایستی مطالعه بیشتری در این راستا انجام پذیرد. وچرا بهینه سازی در مصرف انرژی الکتریکی در کشور اجرا نشده ،بعبارت دیگر موانع متعددی برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد که این پروژه سعی در شناسایی و دسته بندی آنها دارد.

انتخاب يك روش مديريت بار براي صنعت خاص بستگي به عوامل مختلفي همچون شكل فعلي منحني بار ، تغييرات مطلوب و مورد نظر در آن ، فرآيندها و ساختار بارهاي غير ضروري ، نرخهاي ديماند و انرژي و … دارد. به هنگام مطالعه مديريت بار ضروري است بدانيم كدام بارها مديريت پذيرند و چگونه ويژگيهاي آنها بر انتخاب روش مديريت بار تأثير دارد. لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مؤلفه¬های اثر گذار بر موانع بهینه سازی انرژی الکتریکی کدام¬اند؟ مهمترین موانع بهینه سازی انرژی در مشترکین صنعتی شرکت برق منطقه اي سمنان چیست؟

اهمیت و ضرورت

احداث تأسیسات تولید انرژی الکتریکی و شبکه های برق رسانی نیاز به هزینه های زیادی دارد. هزینه احداث تأسیسات تولید و انتقال و توزیع برق برای هر کیلووات ساعت معادل ۸۰۰ دلار می باشد . علاوه بر بار مالی زمان لازم برای احداث نیروگاه ۳ تا ۸ سال است. همچنین هزینه های جاری و ثابت سالانه نیروگاه ها گاهی بالغ بر ۲۰ درصد سرمایه گذاری اولیه می شوند. از این رو کاهش مصرف انرژی الکتریکی به میزان قابل ملاحظه ای در حفظ و بقاء سرمایه های ملی مؤثر است. با توجه به پتانسیل های صرفه جویی موجود در بخش صنعت سالانه می توان ۶۷۰ میلیارد تومان در این بخش صرفه جویی کرد. در بخش خانگی نیز می توان با بکارگیری راهکارهای استفاده بهینه از لوازم خانگی انرژی بر تا حد زیادی از اتلاف سرمایه های ملی جلوگیری کرد. لازم به ذکر است در کشور ما در خانه و مکان های تجاری ، سالانه در حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام برای تولید حرارت و سرما مصرف می شود. در صورتیکه اگر با روشهای صرفه جویی فقط ۱۰ درصد در طول سال در مصرف انرژی وسایل گرمازا و سرمازای خود صرفه جویی کنیم در حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی کرده ایم که ارزش این مقدار انرژی (با احتساب قیمت هر بشکه نفت خام 50 دلار و هر دلار 4200 تومان) چهارهزار و دویست میلیارد تومان است. همچنین، براساس نتایج دورنمای انرژی کشور در افقِ چشم اندازِ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تقریباً در حدود ۳۰ میلیارد دلار جهتِ تحققِ کاهشِ شدتِ مصرف انرژی در سناریویِ بهینه سازیِ مصرف، لازم است. همچنین برای اینکه بتوان امنیتِ انرژی در داخل کشور را تامین نمود بطور همزمان به حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادیِ ۸% در قالب برنامه ششم توسعه، احتیاج می باشد. از آنجایی که اولین گام در جهت تحقق بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی را می توان شناسایی تنگناهای موجود برسر راه این مسئله و رفع آن بیان کرد، تحقیقات فراوانی در کشورها و سازمان های مختلف در این زمینه صورت گرفته است اما متاسفانه در استان سمنان ، هنوز تحقیقی جامع در زمینه شناسایی تنگناهای موجود در بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت برق منطقه ای استان سمنان صورت نگرفته است و همین امر جنبه نوآورانه تحقیق محسوب می شود.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق        1

1-1) مقدمه          2

۲-۱)بیان مسئله     2

۳-۱) اهمیت و ضرورت      4

۴-۱)  اهداف و سوالات       6

1-4-1( اهداف پژوهش        6

۵-۱) قلمرو تحقیق  7

1-5-1)قلمرو مکانی تحقیق:  7

2-5-1) قلمرو زمانی تحقیق: 7

3-5-1 )قلمرو موضوعی تحقیق:        7

۶-۱) استفاده کنندگان از تحقیق           7

۷-۱) تعریف اصطلاحات و واژه های کلیدی تحقیق          7

۸-۱)روش و مدل اجرایی تحقیق         8

۹-۱) سازماندهی تحقیق       10

فصل دوم مروری بر پیشینه  11

1-2) مقدمه          12

2-2) اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی از دیدگاه جهانی   12

1-2-2) محدود بودن منابع انرژی       12

2-2-2( مسائل اقتصادی و افزایش قیمت حاملهای انرژی    13

3-2-2) مشکلات محیط زیست           14

3-2) اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته  14

1-3-2) تدوین قانون و مقررات مدیریت انرژی   14

2-3-2) برنامه بهینه سازی انرژی      15

3-3-2) استاندارد مدیریت انرژی        17

4-3-2) مشوقهای مالی و مالیاتی        18

5-3-2) یارانه بهینه سازی انرژی       18

6-3-2)آموزش و آگاهسازی  18

7-3-2)اجرای ممیزی انرژی 18

8-3-2)  ارزیابی سیستم مدیریت انرژی            18

9-3-2) مدیر انرژی اجباری 19

10-3-2)خلاصه اقدامات صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته   19

4-2) تاثیر اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته       20

5-2)اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی از دیدگاه ملی       21

6-2)اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در ایران           23

7-2) پیشینه تحقیق 25

1-7-2) بررسی موانع بهینه سازی مصرف انرژی           25

2-7-2) موانع مدیریتی        26

3-7-2) موانع اطلاعاتی      27

1-3-7-2)دانش و اطلاعات محدود      27

2-3-7-2) اطلاعات ناقص   28

3-3-7-2) اطلاعات نامتقارن در بازار خدمات انرژی        29

4-7-2) موانع مالی            32

1-4-7-2) محدودیت های مالی          32

2-4-7-2) گریز از ریسک های مالی   32

3-4-7-2)هزینه های پنهان   33

4-4-7-2)دسترسی محدود به سرمایه   33

5-7-2) موانع سیاست گذاری و قانونی 35

1-5-7-2)فقدان قانونگذاری و سیاست های اجرایی           35

2-5-7-2)سیاست های اتخاذ شده درمدیریت مصرف انرژی درایران  36

6-7-2) موانع فرهنگی و سازمانی      37

1-6-7-2)شکاف انگیزه ها   37

2-6-7-2)عقلانیت محدود    37

3-6-7-2)ارتباط مدیر - عامل            38

4-6-7-2)انتخاب متناقض    38

5-6-7-2)ارزش ها            38

6-6-7-2)اینرسی و وضعیت تعصب موجود      39

8-2) سوابق مربوط            40

۹-۲) چارچوب مفهومی پژوهش         46

10-2( خلاصه فصل          46

فصل سوم روش تحقيق        47

1-3( مقدمه          48

2-3) روش تحقيق  48

3-3( رویکرد تحقیق           49

4-3) استراتژی تحقیق         49

۵-۳) روش پژوهش بخش کیفی          50

1-5-3) طرح پژوهش         50

2-5-3)  روششناسی           50

3-5-3) جامعه آماری، مشارکت‌کنندگان و روش نمونه‌گیری            51

4-5-3)روش نمونه گیری    51

۱-۴-5-۳) سیمان شاهرود     51

۲-۴-5-3) کارخانه ذوب آهن فجر سمنان           51

3-4-5-3) شرکت فولاد کویر دامغان   52

4-4-5-3) شرکت فروسیلیس ایران      52

5-4-5-3) شرکت تولیدی کلران         52

5-5-3) ابزار پژوهش         52

6-5-3) روش تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات بخش کیفی           52

7-5-3)  اعتبار سنجی موانع بهینه سازی انرژی الکتریکی 54

8-5-3) مصاحبه نیمه ساختار یافته و باز           54

6-3) مراحل انجام تحقیق کمی           65

1-6-3)روش گردآوری اطلاعات        66

2-6-3) تجزیه و تحلیل اطلاعات        66

7-3)خلاصه فصل سوم       70

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها       71

1-4) مقدمه          72

2-4) ارزیابی و انتخاب  موانع           72

3-4) نتایج حاصل از دیمتل فازی        86

4-4) نتایج حاصل از فرآیند تحلیل شبکهای        95

فصل پنجم جمع‌بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها    101

1-5) مقدمه          102

2-5)   خلاصه مباحث         102

3-5) بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد          108

1-3-5) پیشنهادات در مورد موانع مدیریتی        114

2-3-5) پیشنهادات در موانع مالی       115

4-3-5) پیشنهادات در مورد موانع دانش و اطلاعاتی        116

5-3-5) پیشنهادات در مورد موانع فنی و تکنولوژیک       116

6-3-5) پیشنهادات در موانع فرهنگی و سازمانی 117

4-5) راهکار های بهینه سازی در شرکت های مورد مطالعه بر اساس نظر کارشناسان صنعت مورد مطالعه و یافته های تحقیق در بخش فنی           117

1-4-5) شرکت کلران          117

2-4-5) شرکت سیمان شاهرود           118

3-4-5)  شرکت های فولاد   119

5-5)پیشنهاد به محققان آتی   120

6-5) محدودیت های تحقیق   120

1-6-5)محدوديت های تحت کنترل تحقیق          120

2-6-5) محدوديت های غیر قایل کنترل تحقیق    120

فهرست منابع و مأخذ مطالعاتي           121

فهرست جداول

جدول 1-1 مراحل اجرایی تحقیق        9

جدول2-1) روند تدوین قوانین مرتبط با انرژی را در تاریخچه مدیریت انرژی ژاپن(ک.فومیو، 2005)        15

جدول2-2)استانداردهای مدیریت انرژی(گردآوری توسط محقق)       17

جدول2-3)خلاصه وضعیت مدیریت انرژی و بهینه سازی انرژی در کشورهای نمونه (مک کین، 2009)    19

جدول2-4)موانع مدیریتی بهینه سازی انرژی درشرکت توزیع نیروی برق استان سمنان(جمع آوري توسط محقق)       27

جدول 2-5) موانع اطلاعاتی بهینه سازی انرژی در شرکت برق منطقه ای استان سمنان (جمع آوري توسط محقق)      31

جدول2-6) موانع مالی بهینه سازی انرژی در صنایع (جمع آوري توسط محقق)            35

جدول2-7) موانع سیاست گذاری و قانونی بهینه سازی انرژی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان     36

(جمع آوري توسط محقق)     36

جدول2-8)موانع فرهنگی/ سازمانی بهینه سازی انرژی در صنایع (جمع آوري توسط محقق)        40

جدول 2-9 )طبقه بندی موانع بهره وری انرژی بر اساس مدل سورل و همکاران           41

جدول2-10)پنج مانع عمده برسرراه بهره وری انرژی صنایع آسیا ورتبه هریک درکشور های موردبررسی   42

جدول 2-11) دسته بندی موانع بهره وری انرژی از یک منظر میان رشته ای  43

جدول2-12)طبقه بندی موانع بهره وری انرژی، طرح تحقیقاتی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد     44

جدول 2-13)خلاصه مهمترین موانع شناسایی شده در موردهای مطالعاتی بررسی شده     45

جدول(1-3). شرایط مناسب برای استراتژی های تحقیق گوناگون(کوپر و اسچیندلر، 2003)         50

جدول 3-2)جامعه آماری ، مشارکت کنندگان       51

جدول 3-3 مشخصات کلی مشارکت کنندگان بر حسب تعداد 55

جدول 3 4)کدها و نکات کلیدی موجود در متون (مضمونهای پایه)   56

جدول 3 5) مضمونهای سازماندهنده الگوی موانع بهینه سازی انرژی صنعتی  59

جدول3-6) شواهد همسوسازی دادههای پژوهش  63

جدول3-7). مقیاس مقایسات روش DEMATEL    66

جدول 4- 1. نتایج دور اول نظر سنجی به همراه ميانگين ديدگاه هاي خبرگان   73

جدول 4- 2. نتایج دور دوم نظر سنجی به همراه ميانگين ديدگاه هاي خبرگان    78

جدول 4- 3. نتایج دور سوم نظر سنجی به همراه ميانگين ديدگاه هاي خبرگان   84

جدول 4- 4. موانع اصلی و فرعی بهینه سازی انرژی الکتریکی مشترکین صنعتی        85

جدول 4- 5. گزینه های زبانی و اعداد فازی برای سنجش شدت اثرات            86

جدول 4- 6. ماتریس مستقیم فازی موانع اصلی   86

جدول 4- 7. ماتریس مستقیم فازی موانع فرعی   87

جدول 4- 8. ماتریس روابط نرمالیزه بین موانع اصلی       88

جدول 4- 9. ماتریس روابط نرمالیزه بین موانع فرعی       89

جدول 4- 10. ماتریس روابط کلی فازی بین معیارهای اصلی          90

جدول 4- 11. ماتریس روابط کلی فازی بین زیر موانع      91

جدول 4- 12. اهمیت و تأثیرگذاری معیارها       92

جدول 4- 13. اهمیت و تأثیرگذاری موانع فرعی 93

جدول 4- 14. سوپرماتریس موزون فازی          96

جدول 4- 15. سوپرماتریس موزون حد دار        97

جدول 4- 16. وزن و اولویت موانع بهینه سازی انرژی الکتریکی مشترکین صنعتی      98

جدول 5- 1. موانع اصلی و فرعی بهینه سازی انرژی الکتریکی مشترکین صنعتی        104

جدول 5-2. اهمیت و تأثیرگذاری موانع فرعی    105

جدول 5-3  وزن و اولویت موانع بهینه سازی انرژی الکتریکی مشترکین صنعتی         106

جدول 5-4 شواهد همسوسازی دادههای پژوهش  112

فهرست اشکال

شکل  2-1)میزان عرضه انرژي اوليه مناطق مختلف جهان در سالهای 1973 تا 2011 (BP، 2013)          12

شکل2-2) سهم مناطق مختلف جهان از عرضه انرژي اوليه در سالهای 1973 و 2011(IEA، 2013)         13

شکل2-3)تغییرات قیمت انواع نفت خام در در سالهای 1973 تا 2013  (IEA ، 2014)   13

شکل2-4) میزان عرضه انرژي اوليه انواع حاملهای انرژی در سالهای 1973 تا 2011   (BP، 2013)       13

شکل2-5) میزان CO2تولیدی مناطق مختلف دنیادر سالهای 1973 تا 2011 (IEA، 2013)          14

شکل2-6) سهم مناطق مختلف جهان از CO2تولیدی در سالهای 1973 و 2011 (IEA، 2013)      14

شکل2-7) مراحل انجام بهینه سازی و مدیریت پایدار انرژی در ژاپن(هیروشی، 2004 ) 16

شکل2-8)مراحل انجام بهینه سازی و مدیریت پایدار انرژی در استرالیا(براون، 2004)   16

شکل2-9)مراحل انجام بهینه سازی و مدیریت پایدار انرژی در آمریکا(راسل، 2005)     17

شکل2-10 ) نمونه یک ماتریس مدیریت انرژی(رضاپور، 1391)   19

شکل2-11 ) تغییرات شدت انرژی در دانمارک در سالهای 1975 تا 2003 (DOE، 2005)          20

شکل2-12 ) تغییرات مصرف انرژی کانادا در سالهای 1980 تا 2003  (DOE، 2005) 20

شکل2-13 ) تغییرات شدت انرژی کانادا در سالهای 1980 تا 2003  (DOE، 2005)     20

شکل2-14 ) تغییرات مصرف انرژی انگلستان در سالهای 1980 تا 2003  (DOE، 2005)         21

شکل2-15 ) تغییرات شدت انرژی انگلستان در سالهای 1980 تا 2003  (DOE، 2005) 21

شکل2-16) میزان تولید، مصرف، صادرات و واردات انرژی در سالهای اخیر 22

(استخراج شده از تراز انرژی1384 تا 1391 توسط محقق)            22

شکل2-17)پیش بینی میزان تولید و مصرف انرژی کشور در صورت ادامه روند کنونی 22

(استنتاج شده از تراز انرژی1384 تا 1391 توسط محقق)  22

شکل2-18) سهم صادرات از تولید انرژی کشور(استخراج شده از تراز انرژی1384 تا 1391 توسط محقق) 22

شکل 2-19)میزان عرضه كل انرژي اوليه ایران درسالهای 1351 تا 1390 (معاونت اموربرق و انرژي، 1392)      23

شکل2-20)توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال1376به ميلياردريال(معاونت اموربرق وانرژي، 1392)  23

شکل 2-21)  میزان شدت انرژی ایران در سالهای 1351 تا 1390 (معاونت امور برق و انرژي، 1392)   23

شکل2-22) تاریخچه مقررات و قوانین مرتبط با انرژی در ایران (گردآوری توسط محقق)           24

شکل2-23)چارچوب موانع بهینه سازی انرژی درشرکت برق منطقه ای سمنان (ارائه شده توسط محقق)      25

شکل 2-24 : چارچوب مفهومی پژوهش (ماخذ: یافته های تحقیق)     46

شکل 3-1 فرایند پذیرش مقالات          53

شکل 3-2) چارچوب ساختاری و اجرایی در روش کمی     66

شکل 3-3- روش‌های تحلیل داده‌ها       70

شکل 4- 1. نمودار علی و معلولی و روابط بین موانع       94

شکل 4- 2. نمودار علی و معلولی و روابط بین زیر موانع 94

شکل 4-3. مدل با ساختار شبکه ای پژوهش       95

شکل 4- 4. نمودار اولویت نسبی موانع اصلی    100

شکل 4- 5. نمودار اولویت نهایی موانع فرعی    100

شکل 5- 1نمودار اولویت نسبی موانع اصلی      108

شکل 5-2: چارچوب مفهومی پژوهش  109

شکل 5- 3. نمودار علی و معلولی و روابط بین موانع       109

شکل5-4 مدل طراحی شده موانع بهینه سازی انرژی الکتریکی برق با نظرات خبرگان    112

 

 


Keywords: انرژي الکتریکی بهینه‌سازی موانع بهینه‌سازی مصارف انرژي صنعتی برق منطقه‌ای سمنان
این برای گرایش های: مدیریت دولتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت دولتی > محصولات قابل دانلود مدیریت دولتی > پروژه های آماده مدیریت دولتی > پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان شناسائی تنگناهای موجود در بهینه سازی انرژی الکتریکی مشترکین صنعتی شرکت برق و ارائه راهکارهای مطلوب (فایل word)