دانلود پژوهش علوم تربیتی با عنوان تقویت یا بهبود سواد خواندن درکودکان دبستانی (فایل word)

سواد خواندن یکی از مهمترین توانایی هایی است که دانش آموزان درطول یادگیری های خود در سال های اولیه ی دبستان کسب می کنند ودررشد هرکودک نقش حیاتی دارد . خواندن دربرگیرنده ی مجموعه ای از مهارت ها ست که پایه ی مشترک موفقیت در همه ی زمینه های تحصیلی محسوب می شود . محور اصلی سوادآموزی ،خواندن است وازهرکسی انتظار می رود که خواندن ونوشتن را بداند. می توانید این پژوهش رشته علوم تربیتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 430,000 ریال
شناسه محصول : 2010235
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات فارسي : 75
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 340 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پژوهش علوم تربیتی با عنوان تقویت یا بهبود سواد خواندن درکودکان دبستانی (فایل word)

چکیده

امروزه همه می دانند که کودکان قبل از دبستان علاقه ی زیادی برای خواندن ازخودنشان می دهند وازورق زدن ومشاهده کردن کتا ب ها ومجله ها وبه ویژه ازتصاویرآنها لذ ت  می برند وازاین که بزرگترها برایشان کتاب بخوانند خوشحال می شوند ودرباره ی واژه ها ونوشته ها سوال هایی مطرح می کنند . این موارد وشبیه آن ها می تواند نشانه هایی ازآمادگی های کودک برای خواندن باشد که با تشویق وترغیب کودکان وپاسخگویی به سوالات آنان می توان آموزش خواندن راآغازکرد. بدیهی است آموزش نباید با اجباروفشارتوأم گردد ، چنان چه کودک آمادگی های لازم را ازخود نشان نداد باید آموزش را به تعویق انداخت ، درغیراین صورت به شکست ونا کامی کودک منجر خواهد شد ومیل به خواندن را دراوکم خواهد کرد یا از بین خواهد برد ؛ چنین کودکی احساس سرخوردگی می کند درزمان مناسب هم پیشرفت لازم را نخواهد داشت .اگرخواهان تربیت دانش آموزانی خلاق ، متفکر، مستقل وکنجکاوهستیم واگردرپی کشف علل کاهش افت تحصیلی وارتقای انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان ، باید جهت گیری برنامه ریزی درسی را ازنظرمحتوای درسی وشیوه های تدریس به سمت آموزش خلاق سوق دهیم وبا استفاده ازروش های فعال نحوی تد ریس راازشیوه ی معلم محوری  به سمت دانش آموزمحوری هدایت نمائیم . می توانید این پژوهش رشته علوم تربیتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه  

سواد خواندن یکی از مهمترین توانایی هایی است که دانش آموزان درطول یادگیری های خود در سال های اولیه ی دبستان کسب می کنند ودررشد هرکودک نقش حیاتی دارد . خواندن دربرگیرنده ی مجموعه ای از مهارت ها ست که پایه ی مشترک موفقیت در همه ی زمینه های تحصیلی محسوب می شود . محور اصلی سوادآموزی ،خواندن است وازهرکسی انتظار می رود که خواندن ونوشتن را بداند . اکثر کودکان به شوق یادگیری خواندن به مدرسه می روند وتحصیلات رسمی خود رابا خواندن ونوشتن شروع می کنند .

بنابراین می توان گفت دانایی فرزندان ما درگرو«خواندن » است و خواندن در«زبان مادری» ما ریشه دارد .  زبان مادری ما پرازنکته ها ، حکایت ها وقصه های شیرین است که با روح وجان ما پیوندخورده است . زبان ما را زبان عشق وعرفان نامیده اند . زبان هرملتی ، بهترین نمادهویت آن قوم وسرزمین است . آشنایی عمیق بازبان مادری ، راهی است برای توسعه سواد خواندن درهمه جامعه .

معلم باید برای آموزش سواد خواندن روشی اتخاذ نماید که علاقه دانش آموزان را برانگیزد وبه نحوی عمل کند که آنان رامجذوب خود سازد تا قادرباشد قدرت تفکر، تمیزوقضاوت دانش آموزان را پرورش داده ورشد آنان راتسهیل سازد .یادتان باشد که رشد و بالندگی کودکان در گرو کیفیت آموزش هایی است که در دوران کودکی به آنهاعرضه می شود .

توصیف وضعیت موجود وبیان مساله

در ابتدای سال تحصیلی از دانش آموزان کلاس انتظارداشتم درحد توان وانتظاری که ازآنان می رود بتوانند مطالب را بخوانند وازآن درک مطلب نمایند . اما متأسفانه می دیدم که  دانش آموزان درروان خوانی مطالب ضعیف هستند وگاه مطالب را فقط طوطی وار حفظ کرده اند اما درک مطلب درستی ازآن ندارند . بی دقتی ، بی علاقگی ومکث های طولانی (بیش ازسه ثانیه ) ازدیگرضعف های آنان بود  . علت این مشکل برایم جای سؤال بود . با خودم فکر کردم چگونه می توانم مشکل آن ها ازبین ببرم ، اعتماد به نفس درآن ها راافزایش بدهم ووضع موجود را بهبود ببخشم ؟ لذا به عنوان یک معلم تصمیم گرفتم که به فکرچاره اندیشی برای رفع این مشکل برآیم  وازآن جا بود که این طرح به ذهنم رسید .البته هدف من ازاجرای این طرح تقویت یا بهبود سطح خواندن دردانش آموزان است که در نهایت به روان خوانی وسپس به درست نویسی می انجامد .

فهرست مطالب

چکیده پژوهش                                                                              5

مقدمه                                                                                        12

بیان مساله                                                                                     13

گرد آوری اطلاعات  1(شواهد )                                                          13

تجزیه وتحلیل اطلاعات                                                                     14

خلاصه یافته های اولیه                                                                     14

اصول ومبانی خواندن                                                                      14

انتخاب یک راه موقتی وپیشنهادی                                                         33 

چگونگی اجرای راه جدید                                                               34                                 

بازبینی وکنترل                                                                           57                        

گردآوری اطلاعات 2( شواهد )                                                       57

ارزشیابی تأثیر اقدام جدید وتعیین اعتبارآن                                            58

نتایج                                                                                       58

نتیجه گیری                                                                                59

پیشنهاد                                                                                    59

منابع ومآخذ                                                                              61

 

          

Keywords: سواد خواندن کودکان دبستانی نوشتن مدرسه دانش آموز
این برای گرایش های: آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، کاربرد دارد. [ برچسب: ]