دانلود پایان نامه زیست شناسی با عنوان بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه (فایل word)

سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان در سراسر دنیا و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان است. اتصال استروژن به گیرنده استروژن آلفا باعث القا رشد تومور در اکثر سرطان های استروژن مثبت می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری بیان گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان است. می توانید این تحقیق رشته ي زیست شناسی گرايش علوم سلولی و مولکولی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,575,000 ریال
شناسه محصول : 2010234
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات فارسي : 95
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 4 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه زیست شناسی با عنوان بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه (فایل word)

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان در سراسر دنیا و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان است. اتصال استروژن به گیرنده استروژن آلفا باعث القا رشد تومور در اکثر سرطان های استروژن مثبت می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری بیان گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان است.

روش كار: در این مطالعه تعداد20 نمونه بافت پارافینه از زنان مبتلا به سرطان پستان و10 نمونه سالم جمع آوری شد. پس از پارافین زدایی، استخراج RNA با محلول RNX Plus انجام گردید. cDNA با روش رونویسی معکوس به وسیله آنزیم MMULV سنتز شد. بیان ژن با روش Real timePCR نسبی سنجیده شد. ژن گلیسر آلدهید فسفات دهیدروژناز(GAPDH) نیز به عنوان کنترل داخلی استفاده گردید.

يافته ها: گیرنده استروژن آلفا هم در بافت های سرطانی و هم سالم بیان شد اما بیان آن در بافت های سرطانی54/3برابر بیشتر از غیرسرطانی بود.نتایج نشان داد که با افزایش مرحله بیماری میزان بیان گیرنده استروژن آلفا افزایش می یابد((P<0.0001.تجزیه تحلیل آماری با نرم افزار Grafpad prism 6صورت گرفت.

نتيجه گيري: با توجه به نتایج می توان بیان نمود که میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در نمونه های سرطانی به شدت افزایش می یابد. بنابراین،اندازه گیری بیان ژن گیرنده استروژن آلفا می تواند به عنوان یک عامل پیش آگهی دهنده ارزشمند برای تشخیص اولیه و مدیریت درمان به حساب آید. می توانید این تحقیق رشته ي زیست شناسی گرايش علوم سلولی و مولکولی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

سرطان نوعی بیماری است که باعث می شود سلول های بدن تغییر کرده و به صورت غیر قابل کنترل رشد کنند.اکثر انواع سلول های سرطانی سرانجام تشکیل یک بر آمدگی  یا توده ای می دهند که تومور نام دارد و بعدا با بخشی از بدن که تومور از آن جا آغاز به شکل گرفتن کرده نامگذاری می شوند. سرطان پستان از بافت پستان شروع می شود و بافت پستان از غدد تولید کننده شیرکه لوبول  نامیده می شود و مجاری  که لوبول ها را به نوک پستان وصل می کنند تشکیل شده است.باقی مانده پستان هم از چربی، بافت های لنفاوی و هم بند تشکیل شده است .

علائم و نشانه ها

سرطان پستان معمولا وقتی تومور کوچک است علامتی ندارد و درمانش آسان است. وقتی سرطان پستان پیشرفت می کند و تومور به حدی می رسد که قابل لمس است،نشانه فیزیکی عمومی یک توده بدون درد است. گاهی سرطان پستان به غدد لنفاوی زیر بغل گسترش می یابد و حتی قبل از این که تومور اصلی پستان قابل لمس باشد،ایجاد یک توده یا آماس می کند(Alteria et al.,2013-2014)

نشانه های کمتر عمومی و علائم شامل:

           ترشح شفاف یا خونی از پستان

           پوسته‌ریزی در نوک پستان

           فرورفتن نوک پستان به داخل

           قرمزی و یا تورم پستان

           فرو رفتگی پوست پستان که در آن پوست، حالتی شبیه به پوست پرتقال پیدا می‌کند

           وقوع تغییر شکل پستان که موجب متفاوت شدن آن با پستان دیگر شود

           تحریك پوست یا تغییراتی مثل چروك شدن ، فرورفتن، پوسته پوسته شدن

           گرمی ، قرمزی، و تورم همراه با جوش و دانه دانه شدن پوست پستان

           زخم در پوست پستان که بهبود پیدا نکند

سرطان پستان بطور عموم یا با روش های تشخیصی،قبل از اینکه نشانه ها توسعه یابند، یا بعد از اینکه علایم توسعه یافتند، وقتی که یک خانم برآمدگی (توده) را حس می کند،تشخیص داده می شود.اکثر توده هابا استفاده از ماموگرام دیده می شوندو اکثر بر آمدگی ها ی پستان که خارج می شوند خوش خیم هستند و خطری برای فرد ندارند.وقتی بر پایه آزمون های کلینیکی یا عکس از پستان به سرطان مشکوک می شوند آنالیز میکروسکوپی بافت پستان برای تشخیص قطعی و تعیین میزان گسترش (درجا یا تهاجمی بودن)ضروری است و الگوی بیماری را مشخص می کند. بافت برای آنالیز های میکروسکوپی یا با سوزن یا با جراحی به دست می آید. نوع بیوپسی نیز بر پایه فاکتور های کلینیکی  اختصاصی بیمار و وجود اسباب و وسایل بیوپسی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده.........................................................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق..........................................................................................................................................................................2

1-1-مقدمه................................................................................................................................................................................................3

1-2-انواع سرطان پستان ......................................................................................................................................................................3

1-2-1-درجا ............................................................................................................................................................................................3

1-2-2-  تهاجمی.....................................................................................................................................................................................5

1-3- مرحله .............................................................................................................................................................................................5

1-4-علائم و نشانه ها..............................................................................................................................................................................7

1-5- فاکتور های  خطر سرطان پستان..............................................................................................................................................7

1-5-1-سابقه فامیلی سرطان پستان...................................................................................................................................................7

1-5-2-وضعیت ژنتیکی..........................................................................................................................................................................8

1-5-3-سابقه شخصی سرطان پستان.................................................................................................................................................8

1-5-4- Lobular carcinoma in situ................................................................................................................................................9

1-5-5- Benign breast cancer..........................................................................................................................................................9

1-5-6-حجم پستان ............................................................................................................................................................................10

1-5-7-میزان هورمون های ا ندوژن.................................................................................................................................................10

1-5-8-سیکل های قائدگی................................................................................................................................................................10

1-5-9-حاملگی.....................................................................................................................................................................................10

1-5-10-شیر دادن...............................................................................................................................................................................10

1-5-11-تراکم استخوان.....................................................................................................................................................................11

1-5-12-فاکتور های وابسته به شیوه زندگی.................................................................................................................................11

1-5-13-سایر فاکتور های خطر........................................................................................................................................................11

1-6- فاکتورهای ژنتیکی مرتبط با سرطان پستان.........................................................................................................................11

1-6-1- ژن های BRCA1,BRCA2................................................................................................................................................13

1-7- اپی ژنتیک....................................................................................................................................................................................15

1-8- مسیر های انتقال پیام سرطان پستان....................................................................................................................................16

1-8-1- مسیر PI3K............................................................................................................................................................................17

1-9-رگزایی............................................................................................................................................................................................18

1-10- عامل های پیش آگهی مولکولی...........................................................................................................................................18

1-11- تنظیم هورمونی........................................................................................................................................................................20

1-12- توالی گیرنده استروژن............................................................................................................................................................22

1-13- عملکرد استروژن......................................................................................................................................................................24

1-13-1- تاثیرات مستقیم روی رونویسی.......................................................................................................................................25

1-13-2- عملکرد خارج¬هسته-ای.......................................................................................................................................................25

1-14- ماهیت استروژن های خارج¬هسته-ای...................................................................................................................................25

1-14-1-ایزوفرم¬های بومی استروژن ؛ نقش پا لمیتوئیلاسیون گیرنده.....................................................................................25

1-14-2- GPR30.................................................................................................................................................................................26

1-15-مولکول¬های گیرنده جدید.......................................................................................................................................................27

1-16-پیام¬رسانی استروژن...................................................................................................................................................................28

1-16-1-پیام رسانی هسته¬ای: نقش هم¬تنظیم¬کننده¬ها و شاتل گیرنده...................................................................................28

1-16-2-پیام¬رسانی خارج¬هسته-ای....................................................................................................................................................29

1-17-روش های تشخیص آزمایشگاهی..........................................................................................................................................31

1-17-1-روش ایمونوهیستوشیمی....................................................................................................................................................31

1-17-2-روش های مولکولی..............................................................................................................................................................32

1-17-2-1-سیستم های تکثیر هدف..............................................................................................................................................32

1-17-2-1-الف-RT-PCR.................................................................................................................................................................33

1-17-2-1-ب- Real timePCR......................................................................................................................................................34

1-18-هدف............................................................................................................................................................................................38

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق................................................................................................................................39

فصل سوم : بخش تجربی ;مواد و روش های تحقیق.....................................................................................................................47

3-1- وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز..................................................................................................................................................48

3-2- مواد مورد نیاز..............................................................................................................................................................................49

3-3-مراحل انجام کار...........................................................................................................................................................................50

3-4-تهیه نمونه.................................................................................................................................................................................... 51

3-5-استخراج RNA .......................................................................................................................................................................... 51

3-6-پارافین زدایی................................................................................................................................................................................51

3-7-خرد کردن و هضم بافت .......................................................................................................................................................... 52

3-8-مراحل استخراج RNA از بلوک پارافینه ...............................................................................................................................52

3-9-آشکارسازی کمی RNA توسط دستگاه اسپکتروفتومتر......................................................................................................53

3-10-سنتز cDNA..............................................................................................................................................................................53

3-11- ژن کنترل داخلی.....................................................................................................................................................................54

3-12-پرایمر های ویژه Real TimePCR........................................................................................................................................54

3-13- انجام واکنش Real timePCR  ...........................................................................................................................................55

3-14-بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در نمونه های سالم و سرطانی................................................................56

فصل چهارم: بحث و بررسی داده های تحقیق.................................................................................................................................57

4-1-نتایج جذب نوری RNA توسط دستگاه اسپکتروفتومتر......................................................................................................58

4-2-منحنی تکثیر ...............................................................................................................................................................................58

4-3-نمودار منحنی ذوب.....................................................................................................................................................................59

4-4- نتایج میزان بیان ژن ESR1.....................................................................................................................................................60

4-5- آنالیز و بررسی ارتباط داده ها..................................................................................................................................................61

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.............................................................................................................................................63

منابع و مآخذ...........................................................................................................................................................................................74

Abstract..................................................................................................................................................................................................86

 فهرست جداول

جدول                                                                                                                             صفحه

جدول(3-1) مشخصات و مرحله بیماری در نمونه های مورد بررسی........................................................................................51

جدول(3-2) توالی و مشخصات پرایمرهای ویژه Real timePCR..............................................................................................54

جدول(3-3)مواد به کار رفته برای واکنش Real timePCR........................................................................................................55

جدول(3-4) برنامه حرارتی برای تکثیر دو ژن GAPDH وESR1..............................................................................................55

جدول(4-1) نتایج بیان ژن افراد بیمار نسبت به افراد نرمال.......................................................................................................60

 فهرست شکل ها

شکل                                                                                                                              صفحه

شکل (1-1)داکتال کارسینومای درجا.................................................................................................................................................4

شکل (1-2) لوبولار کارسینومای درجا................................................................................................................................................4

شکل (1-3) سرطان پستان تهاجمی...................................................................................................................................................5

شکل (1-4)ژنتیک سرطان ارثی پستان...........................................................................................................................................12

شکل (1-5)مسیر PI3K.......................................................................................................................................................................17

شکل (1-6)دومین های مختلف گیرنده استروژن..........................................................................................................................23

شکل (1-7)مدل سلولی فعالیت استروژن........................................................................................................................................24

شکل(1-8) عملکردGPR30 به عنوان یک پروتئین جدید متصل¬شونده به استروژن.............................................................27

شکل (1-9)ایمونوهیستوشیمی..........................................................................................................................................................32

شکل(1-10) RT PCR........................................................................................................................................................................33

شکل(1-11) منحنی ذوب...................................................................................................................................................................36

شکل(4-1) نمودار منحنی تکثیر ......................................................................................................................................................58

شکل(4-2) نمودار منحنی ذوب تک باند برای ژن ESR1...........................................................................................................59

شکل(4-3)نمودار منحنی ذوب  تک باند برای ژن GAPDH......................................................................................................59

شکل(4-4) نمودار نشان دهنده میزان بیان ژن ESR1 در افراد بیمار در مقایسه با افراد نرمال..........................................61

شکل(4-5)نمودار مقایسه بیان ژن  ESR1در افراد مبتلا به سرطان و نرمال..........................................................................61

شکل(4-6)نمودار مقایسه بیان ژن ESR1در افراد بیمار درstage  های مختلف بیماری در مقایسه با افراد سالم...........62

 

Keywords: سرطان پستان گیرنده استروژن آلفا Real timePCR
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links