دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان عوامل موثر بر موفقيت پروژه های epc را با استفاده از رویکرد سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (فایل word)

هدف اين پژوهش مهندسی عمران عبارت است از مجموعه عوامل موثر بر موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پروژه هایepc را با رویکرد استفاده از سیستم های مدیریت پروژه شناسايي نموده و در ادامه آنها را به وسيله روش پارتو یا روش هاي تصميم گيري چند معياره اولويت بندي کرده تا بدين وسيله مديران پروژه را در امر تصميم گيري هر چه موثرتر ياري رساند. در اين راستا عملکرد پروژه به عنوان مبناي موفقيت پروژه در نظر گرفته شده است. در اين تحقيق برآنيم که بتوانيم عوامل موثر بر موفقيت پروژه های epc را با استفاده از رویکرد سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه توسط گروهي از کارشناسان خبره شناسايي وعوامل موثر را اولويت بندي نماييم. می توانید این پروژه مهندسی عمران را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,280,000 ریال
شناسه محصول : 2010171
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 110
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مهندسی عمران با عنوان عوامل موثر بر موفقيت پروژه های epc را با استفاده از رویکرد سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (فایل word)

چکیده

هدف اين پژوهش مهندسی عمران عبارت است از مجموعه عوامل موثر بر موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پروژه هایepc را با رویکرد استفاده از سیستم های مدیریت پروژه شناسايي نموده و در ادامه آنها را به وسيله روش پارتو یا  روش هاي تصميم گيري چند معياره اولويت بندي کرده تا بدين وسيله مديران پروژه را در امر تصميم گيري هر چه موثرتر ياري رساند. در اين راستا عملکرد پروژه به عنوان مبناي موفقيت پروژه در نظر گرفته شده است. در اين تحقيق برآنيم که بتوانيم عوامل موثر بر موفقيت پروژه های epc را با استفاده از رویکرد سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه توسط گروهي از کارشناسان خبره شناسايي وعوامل موثر را اولويت بندي نماييم. می توانید این پروژه مهندسی عمران را به صورت فایل word دانلود نمایید.

بیان مساله          

از مهم ترین عوامل موفقیت پروژ ه ها ، انتخاب روش اجراي آنها توسط کارفرما و بر اساس عوامل مختلفی مانند نوع،حجم ،مبلغ قرارداد پروژه، زمان اتمام، محدوده اختیارات وجودسیستم اطلاعاتی کارآمدومسئولیت هاي کارفرما و پیمانکار در انجام پروژه است.  ازاینرو کارفرمایان با بررسی روش هاي مختلف انجام پروژه ودرنظرگرفتن شرایط خود و دریافت مشاوره از خبرگان مربوطه درحیطه فعالیتشان، می توانند مناسب ترین نحوه انجام پروژه راانتخاب نمایند.در نتیجه کارفرمایان می بایست اجراي پروژه را باکمترین قیمت، بالاترین کیفیت و منطقی ترین زمان با استفاده ازفناوري های توسعه یافته وسیستم های اطلاعاتی مناسب وبه روزشده مورد توجه بسیار قرار دهند.(آخوندی علیرضاوهمکاران،1392).

قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت  EPC یکی از انواع قراردادهاي رایج در دنیاي امروز است به خصوص هنگامی که ، بخش دولتی بخواهد از تخصص پیمانکاران خصوصی داخلی و خارجی در طراحی و ساخت پروژه هاي زیربنایی استفاده کند  پروژههایی که به روش EPCانجام میپذیرند ویژگیهاي اجرایی خاصی دارند. کانون این ویژگیها در برنامه ریزي، کنترل و سرعت بخشیدن فعالیتهاي همزمان و حفظ کیفیت اجرابااستفاده ازسیستم اطلاعاتی به موقع قرار دارد. شرکتی که مسئولیت اجراي پروژه به روشEPC را عهده  دار میگردد، متعهد به اجراي یک سلسله فعالیتهاي موازي در قالب برنامه زمانبندي پروژه است به طوريکه همزمان با تکمیل شدن خدمات مهندسی، خدمات تحویل کالا و تجهیزات به کارگاه نیزانجام و اجراي عملیات ساختمانی و نصب به موازات آنها سرعت میگیرد.از آنجا که در روش EPC نظارت که یکی از عوامل افزایش هزینه و زمان است کاهش مییابد، لازم است سیستمهاي تضمین کیفیت در مهندسی پایه، تفصیلی ساخت و نصب به طور کامل در شرکتها پیاده شود در توزیع هزینه پروژههاي EPC بیشترین خطر را بخش کالا و تجهیزات پروژه دارد و لذا هماهنگی صحیح بخش مهندسی وبخش تدارکات کالا و تجهیزات، بسیار کلیدي و پراهمیت خواهدبود.(آخوندی علیرضاوهمکاران،1392)

پروژه هاي ساختماني به دليل ماهيت خود، همواره مولد حجم زيادي از اطلاعات توسط منابع بسيار و در سطح بالايي از پراكندگي و جزئيات هستند. از طرفي مديران پروژه براي تصميم گيري هاي خودنياز به دريافت اطلاعات صحيح، به موقع و مفيد دارند. هرگونه نارسايي در ورود اطلاعات، پردازش وجريان آن، منجر به ايجاد مشكلاتي چون تأخيرات پروژه، افزايش هزينه، كاهش كيفيت و بروز ادعاها وتعارضات خواهد شد. اين در حالي است كه روند ثبت، نگهداري، ارزيابي و انتقال اطلاعات در اغلب شركت هاي ساختماني كشور از شيوه هاي سنتي پيروي مي كند و هنوز چارچوب مشخص واستانداردي براي سازماندهي، يكپارچه سازي و مديريت اطلاعات وجود ندارد.(حسینعلی پورسیدمجتبی وهمکاران 1387). 

 این پژوهش بارویکرداستفاده وبکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت پروژه مناسب عوامل موثردرموفقیت پروژه های EPC رابررسي و شناسایی خواهدکرد. و در ادامه آنها را به وسيله روش پارتو یا روش هاي تصميم گيري چند معياره  مانند AHP یا TOPSIS اولويت بندي کرده تا بدين وسيله مديران پروژه را در امر تصميم گيري هر چه موثرتر ياري رساند.

ضرورت و اهميت تحقيق

امروزه پروژه ها به جزء لاينفک زندگي بشر تبديل شده اند، در پروژه بايستي مجموعه عوامل فني، مالي و انساني به گونه اي دقيق در کنار يکديگر قرار بگيرند تا بتوانند همچون چرخ دنده اي قوي فعاليت نمايند و  پروژه را در جريان اجرا ياري رسانند. به منظور اينکه حرکات چرخ دنده به گونه اي مطلوب صورت گيرد و حرکت آن با اطمينان باشد بايستي  به گونه اي يکپارچه حرکت نمايند. در پروژه ها يکي از عوامل ايجاد کننده يکپارچگي مديريت پروژه مي باشد که مي تواند ميان مسائل فني، مالي و انساني هماهنگي ايجاد نمايد. لازمه موفقيت در امر مديريت، در اختيار داشتن اطلاعات به منظور استفاده در فرايند تصميم گيري و مقدم بر آن مجهز بودن به مسيرهاي سريع و مطمئن اطلاعاتي براي دريافت داده ها و ابلاغ دستورها مي باشد. جريان اطلاعات نقش بسزايي در ميزان كارايي، اثربخشي و سرعت بهره برداري از منابع اطلاعاتي براي دستيابي به هدف پروژه دارد، اين داده ها شامل اطلاعات گذشته، روند جاري و برنامه هاي آينده مي باشد.

وجود يک سيستم دقيق و کامل اطلاعات مديريت پروژه براي فراهم آوردن شالوده عملکرد پروژه ضروري است. مدير پروژه-يا هر مدير ديگري در آن مقام- بدون در اختيار داشتن اطلاعات دقيق و بهنگام، نمي تواند تصميمات معني دار  اتخاذ و اجرا کند. گزارشات مديريتي سهم زيادي در زمينه مديريت اثربخش پروژه ها دارند. روش هاي متفاوت و غيرمدون مديريت اطلاعات، عدم تکنواختي و عدم به روز بودن اطلاعات و عدم ارائه گزارشات در قالب يکسان و ... را به وجود آورده است. درکنار اين مسائل، در دنياي امروز پروژه ها بزرگ شده و از طرفي با وجود پروژه هاي چندگانه مديريت اطلاعات و ارتباطات مشکل تر شده است. علاوه بر اين ابزارهاي کاربردي مانند Excel در مواجهه با حجم زياد اطلاعات ناکارا خواهند بود. در اين شرايط سيستم اطلاعاتي مي تواند بسياري از دغدغه هاي مطرح شده را پاسخ گو باشد و به طور خاص سيستم اطلاعات مديريت پروژه به عنوان مرجع و مخزن کاملي از اطلاعات که براساس نيازهاي پروژه و مدير پروژه ساماندهي شده است مي تواند پروژه را در مسير تحقق در قالب کيفيت، زمان و هزينه مطلوب ياري رساند.

روش و طرح تحقیق

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرای آن دارد. به سخن دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه سریع تر، دقیق¬تر،آسان¬تر و ارزان¬تر در دستیابی به پاسخ برای پرسش یا پرسش¬های تحقیق مورد نظر کمک کند(حافظ نیا،64:1384). از آنجا که این تحقیق در یک سازمان واقعی صورت گرفته است و از نتایج آن می¬توان به طور عملی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی می¬باشد. بنابراین با توجه به مطالب مذکور، می¬توان گفت که تحقیق حاضر، از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحقیق توصیفی-پیمایشی  می باشد

توصیفی از این لحاظ که هدف این تحقیق ،توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع یا یک موقعیت است. به عبارت دیگر در این تحقیق سعی شده است تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش شود و نتایج عینی از موقعیت به دست آید پژوهش پیش روی از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی و معادلات ساختاری و به لحاظ هدف کاربردی است، نوع این تحقیق بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است و در تحقیق پیمایشی از روش های مقطعی استفاده خواهد شد و با بررسی داده ها جمع آوری شده، شیوه ارتباط و بر هم کنش ابعاد مختلف مدل ها تحلیل می گردند.

روش نمونه¬گیری و حجم نمونه

در این تحقیق با توجه به تعداد اندک جامعه آماری از روش سرشماری استفاده می گردد و به هر 56 نفر پرسشنامه اختصاص داده می شود.

جامعه آماری

بخشی از جامعه که معرف آن جامعه است نمونه نامیده می¬شود. هرچه نسبت نمونه به کل بیشتر باشد آن نمونه بهتر می¬تواند ویژگی¬های جمعیت مورد نطر را توصیف کند و در نتیجه اعتبار علمی بالایی دارد(بست،ترجمه فارسی،54:1381). جامعه آماری این تحقیق  شامل کلیه مشاورین،کارفرما و پیمانکار  و دست اندرکاران شرکت  های اجرا کننده  EPC به تعداد 14 شرکت و  56 نفر  می باشد.

خلاصه اي از پژوهش

فصل اول: در اين فصل خلاصه اي از پژوهش، اهداف و ضرورت تحقيق تشريح مي گردد.

فصل دوم: در این فصل ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق تشریح می گردد.

فصل سوم: در اين فصل روش تحقيق، شيوه تجزيه و تحليل داده ها و تکنيک مورد استفاده تشريح مي‌گردند.

فصل چهارم: در اين فصل اقدامات صورت گرفته در زمينه پاسخ به سوالات پژوهش در راستاي اهداف پژوهش به صورت کامل تشريح مي گردد به گونه اي که تمامي تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته بر روي داده هاي گرآوري شده ارائه مي گردد.

فصل پنجم: در اين فصل نتايج حاصل از پژوهش تشريح مي گردد و پيشنهادات برآمده از نتايج ارائه مي‌گردند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

·         بیان مساله

·         ضرورت و اهميت تحقيق

·         اهداف تحقیق

·         نوآوری تحقیق

·         اهداف تحقیق

·         مدل و فرضیه تحقیق

·         تعریف واژگان

·         خلاصه اي از پژوهش

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

·         مقدمه

·         مفهوم پروژه

·         معناي لغوي پروژه

·         تعريف پروژه

·         مديريت پروژه

·         مديريت پروژه، مديريت طرح و مديريت پورتفوليو

·         چرخه حيات پروژه

·         مديريت پروژه هاي بزرگ به روش EPC

·         چالش هاي اجراي پروژه با استفاده از قرارداد EPC

·         تعريف سيستم اطلاعاتي

·         عناصر سيستم اطلاعاتي

·         تصميم گيري و سيستم هاي اطلاعات مديريت

·         ارزش سيستم اطلاعات مديريت پروژه

·         تشريح يک سيستم اطلاعات مديريت پروژه

·         موارد کاربرد سيستم اطلاعات مديريت پروژه

·         اصول ضروري سيستم اطلاعات مديريت پروژه

·         پيشينه تحقيق

فصل سوم: روش تحقیق

·         مقدمه

·         روش و طرح تحقیق

·         جامعه آماری

·         روش نمونه¬گیری و حجم نمونه

·         روایی و پایایی پرسشنامه

·         روش تجزيه و تحليل اطلاعات

·         آزمون‌های برازندگی مدل کلی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

·         مقدمه

·         تحلیل توصیفی تحقیق

·         آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف -اسمیرنف)

·         آزمون فرض ها

·         برازش مدل مفهومی

·         مدل سازی معادلات ساختاری

·         آزمون برازش الگوی مفهومی

·         تفسیر نتایج ارزیابی تناسب مدل

·         مدل یابی معادلات ساختاري ابزارهاي تحقيق

·         نتايج تحليل عاملي تائيدي متغیر  ماموریت پروژه

·         نتايج تحليل عاملي تائيدي مقياس  منابع انسانی

·         نتايج تحليل عاملي تائيدي مقياس  برنامه ریزی پروژه

·         نتايج تحليل عاملي تائيدي مقياس حمایت مدیران ارشد 

·         نتايج تحليل عاملي تائيدي مقياس وظایف فنی

·         بار عاملي استاندارد تحليل عاملي مقياس وظایف فنی

·         مدل نهایی تحقیق

·         نيکوئي برازش مدل

·         تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق

·         بررسی میزان تبیین¬شوندگی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و ابعادش

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

·         مقدمه

·         مرور مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار

·         نتایج تحقیق

·         نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها

·         نتایج نيکوئي برازش مدل

·         نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین

·         توصيه ها و پيشنهادات

·         محدودیت های تحقیق

·         پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

Keywords: سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه وش هاي تصميم گيري چند معياره پروژه های epc
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links