دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت (فایل word)

موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت چیست؟ رتبه بندی و درجه اهمیت هر یک از موانع بر تصمیم گیری چگونه است؟ هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت، شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران و رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران می باشد. می توانید این تحقیق رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 995,000 ریال
شناسه محصول : 2010161
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات فارسي : 120
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت (فایل word)

چکیده

در این تحقیق درصد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر رئیس، معاون و رؤسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده است. با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماري، اطلاعات کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای تحقیق و روایی و پایایی پرسش نامه، به بررسی تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداري کافی بر تصمیم گیری مؤثر بوده و فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی به منظور رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده است که عوامل فنی با وزن 44/0 در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن 3/0 در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن 26/0 در اولویت سوم تأثیرگذاری قرار داشته اند. شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق فرآیند FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آن ها مشخص گردید. در تحلیل هم خوانی نظرات بر اساس متغیرهای دموگرافیک به روش توصیفی، مشخص گردید مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی و سطح تحصیلات متفاوت در خصوص میزان تأثیرگذاری هر سه عامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند. می توانید این تحقیق رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

سیستم اطلاعات مدیریت معمولاً ارقام و اطلاعات را برای قسمت های مختلف سازمان پردازش می کند و قاعدتاً باید بتواند به شکلی اصولی با این قسمت ها ارتباط برقرار کند . به منظور اجرای اثربخش مأموریت و همچنین حفظ استقلال سازمانی خود ، سیستم اطلاعات مدیریت باید به خوبی سازماندهی و اداره شود و از پشتیبانی و تفویض اختیار توسط مدیریت سطح بالای سازمان برخوردار باشد (شباهنگ ، 1390). از طرف دیگر سازمان ها همزمان با ورود و خروج مدیران و کارکنان تغییر می کنند . علاوه بر این، اولویت ها و سیستم های ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمان ها باید خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دو نیروی اصلی مؤثر بر سازمان های امروزین عبارتند از تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی. سازمان هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند ، در بلندمدت قادر به ادامه ی حیات نخواهند بود. چنین سازمان هایی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز ، بر سیستم حسابداری مدیریت خود اتکاء می کنند. فرآیند حسابداری مدیریت نیز با ویژگی های سازمان که پیوسته در حال تغییر است مرتبط می باشد. درک مفاهیم حسابداری مدیریت مستلزم شناخت سازمان و نیروهای مؤثر بر آن است.

مدیران واحدهای انتفاعی در تصمیم گیری ها ، عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکاء می کنند. بنابراین درک ارتباط فرآیند تصمیم گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت حائز اهمیت بسیار است.

به رغم مشکلات موجود در مطالعه ی فرآیند تصمیم گیری افراد، دلایل بسیاری بر لزوم انجام این مطالعه در زمینه ی کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان از آن وجود دارد که احتمالا شامل بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیم های سرمایه گذاری و کاهش هزینه ی پردازش اطلاعات توسط افراد و سرمایه گذاران می شود. به عبارت دیگر، شاید با مطالعه فرایند تصمیم گیری افراد، بتوان کیفیت اطلاعاتی را که در اختیار آن ها و یا به طور کلی بازار سرمایه قرار     می گیرد بهبود بخشید. به هر صورت دستیابی به این هدف ها می تواند نحوه ی تخصیص منابع اقتصادی را بهبود بخشد و بنابراین در بالا بردن سطح رفاه جامعه و افراد نیز مؤثر باشد.

بیان موضوع تحقیق

يكي از مهمترين عوامل رشد و بقاي واحدهاي اقتصادي داشتن مديران لايق و كارآمد مي‌باشد كه بايد با استفاده بهينه از منابع، حداكثر كارايي را ايجاد نمايند. مديراني كه براي حصول به اين هدف بتوانند برنامه‌ريزي‌هاي دقيق داشته باشند و از طريق كنترل منابع و ارزيابي عملكرد، هنگام برخورد با وقايع پيش‌بيني نشده، بهترين تصميم را اتخاذ نمايند. در اين راستا مهمترين ابزار   ياري دهنده آن ها اطلاعات مي‌باشد كه به طور حتم بخش اعظم اين اطلاعات را حسابداري تهيه و در اختيار مديريت قرار مي‌دهد. سازمان هاي امروزي در عصر اطلاعات، فعاليت و رقابت مي كنند و اطلاعات تبديل به منبع كليدي اكثر سازمان ها شده است. در واقع، مبناي رقابتي از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغيير يافته است (مور و ژاديك،1377).

طرح مسأله ی تحقیق

سیستم اطلاعات حسابداری باید توانایی ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری مدیران در حوزه های مختلف را داشته باشد. این حوزه ها شامل بودجه بندی عملیاتی، بودجه بندی سرمایه ای، تجزیه و تحلیل های سر به سری، سنجش و ارزیابی عملکرد بخش های مختلف، هزینه یابی استاندارد و تحلیل انحرافات، تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده، کمک به مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین منابع سرمایه گذاری برای اجرای پروژه ها، پیش بینی صورت های مالی و تهیه برنامه راهبردی سازمان می باشد. از طرف دیگر، اطلاعات فراهم شده توسط سیستم باید توسط مدیران در حوزه های مختلف مورداستفاده قرار گیرد (سلیمانی، 1392).

در کشور ما از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران استفاده شده ولی بین کاربرد فعلی اطلاعات حسابداری و کاربرد بهینه، فاصله ای وجود دارد که در این تحقیق به بررسی این عوامل (رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت) آن ها از دیدگاه مدیران بانک تجارت پرداخته شده است. این عوامل در قالب جامع موانع فنی، رفتاری و فرهنگی بررسی شده اند.

روش کلی تحقیق

تحقیق حاضر بر حسب هدف ، از نوع کاربردی (بر پایه ی نظریات موجود با بکارگیری مدل ها ، روش ها ، فنون و تکنولوژی موجود ، به دنبال حل مسائل و مشکلات یا بهبود وضعیت در بانک تجارت بوده است).

بر مبنای روش استنتاج و گردآوری داده ها ، روش توصیفی و بر مبنای طرح تحقیق یا چارچوب کلی اجرای تحقیق از نوع پیمایشی بوده است (متغیرهای آن از نوع کیفی بوده و از طریق احراز یا نظرسنجی مورد سنجش قرار گرفته اند).

قلمرو تحقیق

تحقیق حاضر بر اساس قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی به شرح زیر صورت گرفته است:

قلمرو مکانی: کلیه شعب بانک تجارت در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

قلمرو زمانی:  نیمه ی اول سال 1392 و قلمرو موضوعی: مطالعات کتابخانه ای و میدانی در شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری مشتمل بر بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک بوده است.

ساختار تحقیق

در فصل اول این پژوهش کلیات تحقیق شامل تعریف موضوع و تبیین مسأله، ضرورت و اهمیت، اهداف و سؤالات، تعریف عملیاتی واژه ها، روش کلی و در نهایت قلمرو تحقیق ارائه شده است.

در فصل دوم مروری بر مطالعات به منظور دستیابی به جنبه های مختلف پژوهش ارائه و در پایان فصل پیشینه تحقیق مشتمل بر تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط بیان شده است.

در فصل سوم روش انجام تحقیق بیان شده و مبانی اندازه گیری متغیرها، جامعه آماری و روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شده است. 

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و بیان یافته های تحقیق پرداخته است. مدل FAHP بر روی داده های گردآوری شده اجرا شده و نتایج حاصل از آن ارائه شده است.

در فصل پنجم بحث، تفسیر، نتیجه گیری، جمع بندی و محدودیت هایی که انجام تحقیق با آن ها مواجه بوده، بیان شده و پیشنهادهایی برای استفاده کنندگان این تحقیق و محققان تحقیقات آتی ارائه شده است.

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                             1

فصل اول ـ کلیات تحقیق                                                                                                       2

1 ـ 1                 مقدمه                                                                                                     2

1 ـ 2                 بیان موضوع تحقیق                                                                                    4

1 ـ 3                 طرح مسأله ی تحقیق                                                                                   4

1 ـ 4                 ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                             5

1 ـ 5                 اهداف تحقیق                                                                                            6

1 ـ 6                 سؤالات تحقیق                                                                                           7

1 ـ 7                 تعریف عملیاتی واژه ها                                                                                7

1 ـ 8                 روش کلی تحقیق                                                                                        9

1 ـ 9                 قلمرو تحقیق                                                                                             9         

1 ـ 10           ساختار تحقیق                                                                                                9         

 فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق                                                                               11

2 ـ 1                 پیشگفتار                                                                                                 11

2 ـ 2                 مبانی و مفاهیم نظری                                                                                  12

2 ـ 2 ـ 1 اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان )                                                           12

2 ـ 2 ـ 2 اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها                                                              13       

2 ـ 2 ـ 3 تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری                                                                14

2 ـ 2 ـ 4 مربوط بودن اطلاعات  حسابداری در تصمیم گیری                                              15

2 ـ 2 ـ 5 نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری                                                    16

2 ـ 2 ـ 6 طبقه بندی تصمیم گیرندگان                                                                           19

2 ـ 2 ـ 7 اطلاعات غیر حسابداری                                                                               21

2 ـ 2 ـ 8 تئوری اقتصادی اطلاعات                                                                             22

2 ـ 2 ـ 9 موانع فني عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري                                            22

2 ـ 2 ـ 10           موانع فني مربوط به كاركنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداري مديريت                      26

2 ـ 2 ـ 11           موانع فرهنگی عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري مديريت                             30

2 ـ 2 ـ 12           موانع رفتاری عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري                                        33

2 ـ 3                 پیشینه تحقیق                                                                                            36

2 ـ 3 ـ 1 مرور تحقیقات داخلی                                                                                   36

2 ـ 3 ـ 2 مرور تحقیقات خارجی                                                                                 40

فصل سوم ـ روش ( متدولوژی ) تحقیق                                                                         51

3 ـ 1                 پیشگفتار                                                                                                  51

3 ـ 2                 روش کلی تحقیق                                                                                        52

3 ـ 3                 تعریف جامعه ی آماری                                                                                52

3 ـ 4                 تعریف نمونه و کفایت آن                                                                              52

3 ـ 5                 روش نمونه گيري و دلیل انتخاب                                                                    53

3 ـ 6                 روش های گرد آوری داده ها و کاربرد                                                  53

3 ـ 7                 ابزار تحقیق و کاربرد                                                                                  54

3 ـ 8                 پایایی و روایی پرسش نامه                                                                            54

3 ـ 8 ـ 1 روایی پرسش نامه                                                                                      55

3 ـ 8 ـ 2 پایایی پرسش نامه                                                                                       56

3 ـ 9                 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها                                                 57

3 ـ 9 ـ 1 روش های آماری                                                                                       57

3 ـ 9 ـ 2 سایر روش ها                                                                                            58

3 ـ 9 ـ 3 مدل تحقیق                                                                                               64

3 ـ 9 ـ 4 نرم افزارهای مورد استفاده                                                                            64

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق                                                                                               65

4 ـ 1                 پیشگفتار                                                                                                  65

4 ـ 2                 توصیف جامعه آماری                                                                                  66

4 ـ 2 ـ 1 توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسش نامه                                                    66

4 ـ 3                 توصیف یافته ها                                                                                        69

4 ـ 4                 تحلیل هم خوانی نظرات                                                                               70

4 ـ 4 ـ 1 تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف                                             70

4 ـ 4 ـ 2 تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سطح تحصیلات متفاوت                         72

4 ـ 5                 تحلیل عوامل                                                                                            74

4 ـ 5 ـ 1 سنجش تأثیر عوامل                                                                         74

4 ـ 5 ـ 1 ـ 1        سنجش تأثیر عوامل فنی                                                                               74

4 ـ 5 ـ 1 ـ 2        سنجش تأثیر عوامل رفتاری                                                                           75

4 ـ 5 ـ 1 ـ 3        سنجش تأثیر عوامل فرهنگی                                                                          76

4 ـ 5 ـ 2 رتبه بندی و ضریب اهمیت موانع اصلی با روش FAHP                                        77

4 ـ 5 ـ 3 رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص ها با روش FAHP                                          81

4 ـ 5 ـ 3 ـ 1        رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فنی                                                      81

4 ـ 5 ـ 3 ـ 2        رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های رفتاری                                     84

4 ـ 5 ـ 3 ـ 3        رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فرهنگی                                                85

4 ـ 5 ـ 4 جمع بندی ساختار سلسله مراتبی                                                                      87

فصل پنجم ـ تلخیص ، نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                           89

5 ـ 1                 پیشگفتار                                                                                                  89

5 ـ 2                 پاسخ به سؤالات پژوهش                                                                              90

5 ـ 2 ـ 1 پاسخ به سؤال فرعی اول                                                                              90

5 ـ 2 ـ 2 پاسخ به سؤال فرعی دوم                                                                              91

5 ـ 2 ـ 3 پاسخ به سؤال فرعی سوم                                                                             91

5 ـ 2 ـ 4 پاسخ به سؤال فرعی چهارم                                                                           92

5 ـ 2 ـ 5 پاسخ به سؤال فرعی پنجم                                                                             93

5 ـ 2 ـ 6 پاسخ به سؤال اصلی تحقیق                                                                           94

5 ـ 3                 مقایسه با نتایج تحقیقات مشابه                                                             95

5 ـ 4                 نتیجه گیری                                                                                              96

5 ـ 4 ـ 1 نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی                                                         96

5 ـ 4 ـ 2 موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران                           96

5 ـ 4 ـ 3 نتایج حاصل از تحلیل هم خوانی نظرات                                                            97

5 ـ 5                 پیشنهادات                                                                                                98

5 ـ 5 ـ 1 پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق                                                          98

5 ـ 5 ـ 2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                              99

5 ـ 6                 محدودیت های تحقیق                                                                                  100

فهرست منابع                                                                                                                    101

پیوست ها                                                                                                                        106     

پرسش نامه                                                                                                                       107     

چکیده انگلیسی                                                                                                      113

2 ـ 1                 جدول جمع بندی سوابق تحقیق                                                           44

3 ـ 1                 محاسبه آلفای کرونباخ برای 19 سؤال پرسش نامه به صورت کلی                            57

3 ـ 1                 محاسبه آلفای کرونباخ برای تک تک سؤالات پرسش نامه                           57

4 ـ 1                 آمار توصیفی متغیرهای سن و سابقه خدمت                                                        66

4 ـ 2                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سن                                                66

4 ـ 3                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب جنسیت                               67

4 ـ 4                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب مدرک تحصیلی                                 68

4 ـ 5                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سمت                                             69

4 ـ 6                 بررسی دیدگاه های کارمندان با سمت های مختلف                                     71

4 ـ 7                 محاسبات تحلیل عوامل با سمت های مختلف                                                       71

4 ـ 8                 بررسی دیدگاه های کارمندان با سطح تحصیلات مختلف                                          72

4 ـ 9                 محاسبات تحلیل عوامل با سطح تحصیلات مختلف                                                73

4 ـ 10               تعاریف عملیاتی متغیر مستقل سؤال اول                                                74

4 ـ 11               فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال اول                                                                 74

4 ـ 12               شاخص های متغیر عوامل رفتاری                                                                   75

4 ـ 13               فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال دوم                                                                  75

4 ـ 14               شاخص های متغیر عوامل فرهنگی                                                                  76

4 ـ 15               فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال سوم                                                                 76

4 ـ 16               اعداد فازی متناظر با ارجحیت‌ها درمقایسات زوجی                                               77

4 ـ 17               تعیین درجه اهمیت موانع اصلی از دید پاسخگوی اول                                           78

4 ـ 18               ماتریس مقایسات زوجی فازی عوامل اصلی از دید پاسخگوی اول                 78

4 ـ 19               اولويت بندي عوامل اصلی با استفاده از روش FAHP                                            81

4 ـ 20               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فنی                                            82

4 ـ 21               اولويت بندي شاخص های موانع فنی با استفاده از روش FAHP                                83

4 ـ 22               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع رفتاری                                                    84

4 ـ 23               اولويت بندي شاخص های موانع رفتاری با استفاده از روش FAHP               85

4 ـ 24               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فرهنگی                                       86

4 ـ 25               اولويت بندي شاخص های موانع رفتاری با استفاده از روش FAHP               86

4 ـ 26               فراوانی پاسخ به سؤالات عوامل اصلی                                                             87

4 ـ 27               فراوانی پاسخ به سؤالات تحقیق                                                                      88

5 ـ 1                 اولویت بندی شاخص های عوامل فنی                                                              92

5 ـ 2                 اولویت بندی شاخص های عوامل رفتاری                                              92

5 ـ 3                 اولویت بندی شاخص های عوامل فرهنگی                                                         93

5 ـ 4                 درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی                                                               93

5 ـ 5                 درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی                                                         94

5 ـ 6                 درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری                                              94

5 ـ 7                 جدول نهایی تحقیق                                                                                     97

پ ـ 1                 اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت هر یک از موانع اصلی                         109

پ ـ 2                 اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی                                    110

پ ـ 3                 اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری                               111

پ ـ 4                 اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی                              112

3 ـ 1                 تقاطع 1M  و 2M                                                                                     62

4 ـ 1                 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب سن                                                             67

4 ـ 2                 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب جنسیت                                                        67

4 ـ 3                 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب مدرک تحصیلی                                                          68

4 ـ 4                 خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فنی           83

4 ـ 5                 خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع رفتاری       85

4 ـ 6                 خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فرهنگی      86

 

 

Keywords: تصمیم گیری مدیران موانع فنی موانع فرهنگی موانع رفتاری
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت (فایل word)