دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران (فایل word)

هدف این تحقیق مدیریت بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران می باشد، بنابراین سوال اصلی این است که سواد مالی ، اقتصادی و تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران چگونه تاثیر گذار می باشند؟ آیا تحصیلات در سواد تجاری مدیران بانک انصار تاثیر داشته است؟ آیا سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصار تاثیر می گذارد؟ آیا سواد اقتصادی بر موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصار تاثیر می گذارد؟ می توانید این پژوهش رشته مدیریت صنعتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 985,000 ریال
شناسه محصول : 2010122
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات فارسي : 110
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 485 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران (فایل word)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شعب بانک انصار شهر شیراز می باشد، ،نمونه ی پژوهش شامل 100نفر بود که به روش سرشماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل صوری تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای 901/0 می باشد. فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادر بین سواد مالی ، اقتصادی و تجاری  و موفقیت حرفه ای مدیران بود که ازطریق رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد که سواد مالی و تجاری بروی موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصار تاثیر گذار بود است ولی سواد اقتصادی تاثیری در موفقیت حرفه ای آنان نداشته است . همچنین برای بررسی تاثیر متغیر های جمعیت شناختی(شامل سن ، تحصیلات و سابقه بروی  سواد تجاری ، مالی و اقتصادی و همچنین موفقیت حرفه ای مدیران از آزمون  آنوا استتفاده شد و این نتایج حاصل شد که سن بروی  هیچ کدام از متغیر ها تاثیر نداشته است . تحصیلات و سابقه کار بروی سواد تجاری و موفقیت حرفه ای تاثیر نداشته است ولی بروی سواد مالی و سواد اقتصادی تاثیر گذار بوده است. می توانید این پژوهش رشته مدیریت صنعتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

فناوريهاي نوين با سرعتي سرسام آور در حال پيشرفت هستند، به طوري که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابي وصف ناپذير به دنبال ترفند هايي مي گردند که بقايشان را در اين عرصه آشفته و متلاطم تضمين کنند. سازمانها بايد بپذيرند که فلسفه حياتشان تغيير کرده است و ديگر زنده بودن به معناي رسيدن به وضعيت سوددهي مداوم نمي تواند باشد و بايد به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتي در اين عرصه به صورت سنتي و به دور از قواعد جديد بازي فعالیت مي کند و براي اينکه بتوان پا به پاي رقبا باقي ماند يا شايد بسختي و با مهارت بسيار بتوان يک قدم از آنها پيشی گرفت، مي بايست به قواعد جديد بازي کاملا مسلط بود تا شايد روزي بتوان خود يک قاعده جديد انگاشت، بنابراين تسلط بر فناوريهاي جديدي مانند سواد مالی ، سواد اقتصادی و سواد تجاري در کسب و کارها يک الزام وضرورتي اجتناب ناپذير تلقي مي شود. هدف  این تحقیق بررسی تاثیر فزاینده سواد مالی ، سواد اقتصادی و سواد تجاري بر موفقیت مدیران در محیط هایی  با روند روبه رشد و توقف ناپذير نوآوري در فناوري و دگرگوني در نحوه کسب و کارهاست؛ تحولي که در اين انقلاب صورت پذيرفته است و دگرگونيهايي که در رويه تغييرات موجبات بروز اختلافات و پيدايش شکافهاي عميقي را بين فرداها با امروز فراهم آورده و خواهد آورد.

بیان مسئله

 امروزه پرداختن به شرایط و عوامل مختلف و متنوعی  که موجب افزایش راندمان و بهره وری امور و فعالیت های مختلف در سازمان های دولتی و خصوصی می گردد از چنان اهمیتی برخوردار  گردیده است  که توجه بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت را به خود متوجه و معطوف ساخته است . در این میان  صنایع کشور نیازمند  برخورداری و هدایت توسط مدیرانی هستند  که از سطح  سواد کسب و کار( مالی ، اقتصادی و تجاری) و هوش مناسب در زمینه های مورد فعالیت خود باشند، بنابراین موفقیت مدیران  تابع عوامل مختلفی است که می تواند موجبات رشد و توسعه بهینه را در سطوح مختلف تضمین نماید .آمار های منتشر شده از سوی صنایع کشور حکایت از این دارد که در ایران ضریب بهره وری و کارایی در میان صنایعی که مدیران آنها از اندیشه ها و رفتار های کارآفرینانه برخوردار بوده اند و داری ضریب بالایی در هوش های چندگانه هستند  به مراتب بالاتر از مدیرانی است که فاقد چنین ویژگی هایی هستند (سجادی ، 1381،45)؛ از سویی دیگر لزوم توجه به عوامل موثر بر  موفقیت مدیران ، دست اندرکاران و برنامه ریزان را بر آن می دارد که شناسایی دقیقی از آنها به عمل آورند و بستر مناسب را برای اقدامات عملی آنها ایجاد کنند .

موفقیت مدیران ایرانی  در صنایع مختلف می تواند زمینه ساز و حل کننده مشکلات و مسائل متعددی  در جامعه  نظیر رونق صنعت ، کاهش بیکاری و مسائل اجتماعی و افزایش امید به آینده  در میان افراد جامعه گردد .در حال حاضر متأسفانه صنایع مختلف و حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ...  با محدودیت ها ، چالش ها و بستر های  نامناسبی مواجهه هستند که میزان توفیق مدیران را  در عرصه های مختلف کاهش می دهد . طبیعتا  رفع این مسائل  در گرو شناخت  عوامل و علل موثری بر دانش و مهارت و ... مدیران می باشد(لوراسی  و میچل   ،2007، 23)

ايجاد يك كسب‌وكار جديد نيازمند مجموعه‌اي از مهارت در زمينه تعيين راهبرد، بازاريابي، تأمين مالي و تخصص اجرايي است. اهميت يادگيري فعال و مشاركت مستقيم با كسب‌وكارها، ويژگي مشترك تمام اقداماتي است كه اينك در نقاط مختلف جهان در حال اجرا است، زيرا براي آمادگي جوانان به منظور رويارويي با محيط‌هاي كاري در حال تغيير، يادگيري حين انجام فعاليت اهميت حياتي دارد.

بر اساس مطالب  فوق ،  هدف این تحقیق  بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران می باشد، بنابراین سوال اصلی این است که  سواد مالی ، اقتصادی و تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران چگونه تاثیر گذار می باشند؟

ضرورت تحقیق

موضوع سواد مالی، سواد اقتصادی و سواد تجاری از موضوعات با اهمیت است بعنوان مثال عدم کفایت سواد مالی، زندگی افراد، خانواده، دوستان و شرکای تجاری آنها را به سبب اتخاذ تصمیمات نامناسب مالی تحت الشعاع قرار می دهد و این امر اثرات نامناسب بر جامعه داشته و حتی سبب کاهش ثروت ملی و در نهایت کاهش سطح رفاه مالی در جامعه می گردد. رفاه مالی درجه کفایت یا امنیت اقتصادی افراد و خانوارهاست. به عبارت بهتر رفاه مالی سطح مورد نظر برای محافظت افراد در رویاروئی با مسائل روزمره زندگی نظیر از دست دادن شغل، بیماری، ورشکستگی، فقر و نیازمندی در سنین کهنسالی است. نتایج پژوهشهای مختلف نشان می دهد که مسائل و مشکلات مالی و فشارهای اقتصادی که طبعا بخشی از آن ناشی از ناکافی بودن سواد مالی افراد است می تواند با ناهنجاری های ذیل رابطه داشته باشد:

خصومت های خانوادگی ، رفتارهای تند و خشن والدین، کاهش توان جوانان برای مقابله با مشکلات و مسائل روزمره زندگی، افزایش رفتارهای نابهنجاری در سطح جامعه، اعتیاد به مشروبات الکلی، بروز رفتارهای شرارت آمیز(جعفری ندوشن،1389 ،43).

از طرف دیگر در محيطهاي رقابتي جهان امروز، شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت مديران و سازمانهاي متبوع آنها، اهميت خاصّي دارد. با شناخت اين عوامل، زمينه‌هاي لازم براي تصميم‌گيري هدفمند فراهم مي‌آيد و اِعمال راهبردهاي مناسب تسهيل مي‌شود. از طرفي، سازمانها و مؤسسه‌ها با در نظر داشتن اين عوامل مي‌توانند در آينده وضعيت خود را با سازمانهاي مشابه در سطح ملي و بين‌المللي به درستي و با دقت مورد مقايسه قرار داده و به طور مستمر به بهبود آن بپردازند. تاكنون براي شناسايي عوامل موثّر بر موفقيت مديران، تحقيقات متنوّعي به انجام رسيده كه هر يك نتايج مختلفي را در پي داشته‌ است. در بسياري از اين تحقيقات، معيارها و شاخصهايي نيز براي سنجش ميزان موفقيت مديران ارائه شده است. بررسي‌ نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد تأثير هر سه عامل موضوع سواد مالی، سواد اقتصادی و سواد تجاری  بر موفقیت مدیران در کمتر تحقیقی مورد بررسی قرارگرفته است، لذا تحقیق حاضر از ضرورت و اهمیت برخوردار است.

روش تحقیق

تحقيق حاضر از نظر هدف، تحقيقي کاربردي است. تحقيقات كاربردي تحقيقاتي هستند كه نظريه¬ها، قانونمندي¬ها، اصول و فنوني كه در تحقيقات پايه تدوين مي¬شوند را براي حل مسائل اجرايي و واقعي به كار مي¬گيرد(خاكي،1386 ،202). چون در اين تحقيق به توصيف و مطالعه آنچه هست پرداخته مي¬شود، لذا اين تحقيق از لحاظ روش اجراء، از نوع تحقيقات توصيفي است. مطالعه توصيفي براي تعيين و توصيف ويژگي¬هاي يک موقعيت صورت مي-گيرد(سکاران،1381 ،123). تحقيق توصيفي، آنچه را كه هست توصيف و تفسير مي¬كند و به شرايط و روابط موجود، عقايد متداول، فرآيندهاي جاري، آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به حال است، هرچند غالباً رويدادها و آثار گذشته را نيز كه به شرايط موجود مربوط مي‌شوند مورد بررسي قرار مي‌دهد(بست،1384 ،125)

در تحقيقاتي كه يك متغير تابعي از چندين متغير بوده كه به طور مشترك بر آن اثر مي گذارند روش تحقيق همبستگي بهترين روش محسوب مي گردد(پاشا شريفي و طالقانی ،1383، 100-90)؛ بر همين اساس روش تحقيق حاضر از نوع «همبستگي» مي باشد.

قلمرو مکانی

جامعه آماري عبارتست از گروهي از افراد يا اشياء كه در خاصيت يا خاصيت¬هاي مورد تحقيق مشترك باشند و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند. (سرمد و دیگران، 1386: 176). به عبارتي ديگر، جامعه به مجموعه اي از اشياء ،اشخاص،مکان ها،رويداد ها و اموري اطلاق مي شود  که در يک يا چند صفت مشترک باشند (پاشا شريفي و طالقانی،1383: 69) . جامعه آماری این تحقیق مدیران شعب  بانک انصار شهر شیراز می باشد که هم اکنون در حال فعالیت می باشند که تعداد 30 شعبه و 30 مدیر می باشد.

روش تجزيه و تحليل داده ها

در این تحقیق توصیف داده های دموگرافیک تحقیق با استفاده از آمار توصیفی ، جداول فراوانی و نمودارهای میله ای انجام شده است. از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای آزمون نرمال بودن متغیرها و با توجه به نرمال بودن داده ها  براي تحليل از روشهاي آماري پارامتريك استفاده شده است و  به منظور بررسی تفاوت بین سه گروه یا بیشتر برای متغیر ها از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) همچنین برای مقایسه زوجی بین میانگین گروه ها آزمون زوجی شفه و به منظور آزمون فرضيه ها با هدف سنجش روابط همزمان ميان متغيرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EXCEL و 18spss استفاده شده است.

سواد مالی 

سواد مالی را در اختیار داشتن دانش و درک از مسائل مالی تعریف نموده اند . سواد مالی است عمدتا در ارتباط با مسائل مالی شخصی استفاده می شود. سواد مالی اغلب مستلزم دانش درباره درستی تصمیم گیری های مربوط به امور مالی شخصی ویژه ای مانند املاک و مستغلات، بیمه، سرمایه گذاری، صرفه جویی (به خصوص برای دانشگاه)، برنامه ریزی مالیاتی و بازنشستگی می باشد . برخی صاحب نظران  آن را شامل دانش صمیمی از مفاهیم مالی مانند ترکیب علاقه، برنامه ریزی مالی، مکانیزم های استفاده از کارت های اعتباری   ، روش صرفه جویی سودمند، حقوق مصرف کننده، ارزش زمانی پول، و غیره دانسته اند.تعریف استاندارد سواد مالی عبارت است از «داشتن دانش، مهارت، و اعتماد به نفس برای اتخاذ تصمیمات مالیِ سخت». محیط نهادی نیز نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مالی دارد و بر انتخاب‌ها، و کمیت و کیفیت اطلاعات و محرک‌های مرتبط تاثیر بسیار دارد. سواد مالی، مورد توجه روزافزون دولت‌ها و سایر خط‌مشی‌گذاران دولتی است. پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای OECD  نشان می‌دهند که سواد مالیِ افراد و خانوارها، قطع‌نظر از میزان درآمد و تحصیلات، بسیار پایین است، اما در میان گروه‌های کم‌درآمد و با تحصیلات پایین، میزان آن، بسیار کمتر است. به نظر می‌رسد حتی مالکان سهام و معامله‌گران دارایی‌های مالی نیز در پی ارتقای سطح سواد مالی خود نیستند.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق        1

1-1- مقدمه          2

1-2- بیان مسئله    2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق          4

1-4- اهداف مشخص تحقيق  5

1-5- سؤالات تحقیق           6

1-6- مدل مفهومی تحقیق     7

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق       7

1-8- روش تحقیق  8

1-9- قلمرو مکانی 9

1-10- قلمرو زمانی            9

1-11- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه    9

1-12- ابزار گردآوري داده ها            9

1-13- روش تجزيه و تحليل داده ها     10

1-14- تعريف واژه‏ها          10

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13

2-1- مقدمه          14

2-2- بخش اول : ادبیات  تحقیق         15

2-2-1- سواد مالی 15

2-2-1-1- تعریف سواد مالی 15

2-2-1-2- تاریخچه  سواد مالی          16

2-2-1-3- رویکرد های ارتقا سواد مالی           17

2-2-1-4-  ضرورت های سواد مالی   19

2-2-1-5-  جهت گیری در سواد مالی  19

2-2-2- سواد اقتصادی        23

2-2-2-1-  تعریف و مفهوم سواد اقتصادی        23

2-2-2-2- ضرورت سواد اقتصادی     25

2-2-3- سواد تجاری           26

2-2-3-1- تعریف و مفهوم  سواد تجاري          26

2-2-3-2- ضرورت استفاده ازسواد تجاري در سازمانها     27

2-2-3-3- اجزا و مهارت هاي لازم براي ارتقاي هوشمندي کسب و کار         29

2-2-3-4- اهميت استراتژيک سواد تجاري در تصميمات سازمان      31

2-2-3-5- تکنيک‌هاي تسهيل تصميم گيري سواد تجاري    32

2-2-3-6- عوامل موثر برسواد تجاري سازمان   33

2-2-4- عملکرد حرفه ای     34

2-2-4-1-عملكرد چیست؟    34

2-2-5- موفقیت شغلی         38

2-2-5-1- موفقیت واقعی چیست؟       39

2-2-5-2- چهار كليد موفقيت شغلي     41

2-3 - بخش دوم : تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق (پيشينه تحقيق)   45

2-3-1 الف )پیشینه تحقیق در سطح ملی:          45

2-3-2 ب ) پیشینه پژوهش در سطح بین المللی:  46

فصل سوم روش تحقیق        50

3-1- مقدمه          51

3-2-  روش و طرح تحقيق   51

3-3 - قلمرو زماني تحقيق    52

3-4- قلمرو مکاني 52

3-5-  نمونه آماری و روش نمونه گيري           53

3-6-  متغيرهای تحقيق        54

3-7 - شيوه اجرا    54

3-7-1 - ابزار گردآوري داده ها         55

3-8 - روايی(اعتبار)  ابزار پژوهش    55

3-9- پايايي (قابليت اعتماد)  ابزار پژوهش         56

3-10 - روش تجزيه و تحليل آماری داده‌ها        57

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها      58

مقدمه:....................................................................................................................................59

4-1- آمار توصيفي:            60

4-2-آمار استنباطی :           62

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها      91

5-1- مقدمه:         92

5-2- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق: 93

5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق :          93

5-2-2- یافته های مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق :    93

5-3- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات جانبی تحقیق:     94

5-4- محدودیت های تحقیق:  98

5-5-پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش :        98

5-6- پیشنهاد به محققان آینده :           100

منابع:....................................................................................................................................101

پیوست1 :پرسشنامه            103

پیوست 2:آمار توصیفی...............................................................................................................106

Keywords: سواد مالی سواد تجاری سواد اقتصادی موفقیت حرفه ای بانک انصار
این برای گرایش های: مدیریت صنعتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت صنعتی > محصولات قابل دانلود مدیریت صنعتی > پروژه های آماده مدیریت صنعتی > پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران (فایل word)