دانلود تحقیق شهرسازی با عنوان فرایند آمایش سرزمین (فایل word)

آمایش سرزمین به چه معناست؟ آمایش سرزمین به معنای بهره‌برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص است. در این طرح مزیت‌های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و نظام بخشی می‌شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی‌های فضایی مناطق است. می توانید این تحقیق رشته شهرسازی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 615,000 ریال
شناسه محصول : 2009951
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 12
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 29 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق شهرسازی با عنوان فرایند آمایش سرزمین (فایل word)

چکیده

با توجه به این که اهداف خرد و شرایط محلی تفاوت زیادی دارند، بنابراین هر برنامۀ آمایشی نیز ملاحظات متفاوتی دارد. با این وجود دنبال کردن یک راهنمای ده مرحله ای، که هر مرحله یک فعالیت یا فعالیت های ویژه ای را نشان می دهد و خروجی آنها اطلاعاتی را برای مراحل بعدی فراهم می آورد، مفید به نظر می رسد. در ادامه مراحل ده گانۀ انجام فرآیند آمایش سرزمین طبق دستورالعمل فائو، به ترتیب ارائه و  توضیحات مربوط به هر مرحله به اختصار بیان می شود. می توانید این تحقیق رشته شهرسازی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مرحلۀ اول: تعیین اهداف و شرح خدمات

این مرحله که اولین گام اساسی است ، باید با تبادل در جانبۀ ایده ها و اطلاعات بین بهره برداران سرزمین و دولت با برنامه ریزان، انجام شود. تصمیم گیران و نمایندگان مردم ساکن در ناحیۀ برنامه ریزی باید برنامه ریز را از مشکلات ناحیه و خواسته های خود آگاه سازند. برنامه ریز باید روشن کند که چگونه یک برنامۀ امایش سرزمین می تواند مثمر ثمر باشد. یک بازدید به همراه نمایندگان مردم به منظور شناسایی میدانی می تواند بسیار مفید باشد.

مهمترین اقداماتی که در این مرحله انجام می شود، عبارت است از: تعریف و مشخص نمودن حوزۀ برنامه ریزی، اطمینان یافتن از وضعیت موجود، آشنایی با نیتزهای مردم و دولت، توافق پیدا کردن روی اهداف کلان و خرد برنامه و تعیین شرح خدمات. خروجی این مرحله، سندی خواهد بود که شرح خدمات برنامه را از قبیل اهداف کلان، اهداف خرد، زمان و بودجۀ لازم آن را ، ارائه می دهد.

مرحلۀ دوم: سازمان دهی اقدامات

سازماندهی خوب می تواند با تکیه بر مشارکت همۀ افراد در کار گروهی و تمرکز نیروها، از بروز بسیاری از مشکلات پیش گیری کند. این مرحله دستورالعمل کلی برنامه ریزی حاصل از مرحلۀ اول را به یک برنامۀ کاری مشخص تبدیل می کند. این مرحله اقدامات مورد نیاز را تشریح، روش ها را انتخاب، مجریان آن را مشخص و مسئولیت های هر یک از اعضای گروه را تعیین می کند، همچنین برنامه های زمان بندی شده ای برای کارکنان و فعالیت ها فراهم کرده و برای مراحل آتی در فرآیند برنامه ریزی به تخصیص منابع می پردازد.

فهرست مطالب

مرحلۀ سوم: تجزیه و تحلیل مشکلات

مشکلات بهره برداری از سرزمین (علائم و دلایل)

مرحلۀ چهارم: شناسایی فرصت هایی برای تغییر

مرحلۀ پنجم: ارزیابی توان سرزمین

مرحلۀ ششم: ارزیابی گزینه ها؛ تجزیه و تحلیل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی

مرحلۀ هفتم: انتخاب بهترین گزینه

مرحلۀ هشتم: آماده سازی برنامۀ آمایش سرزمین

مرحلۀ نهم: اجرایی کردن برنامه

مرحلۀ دهم: نظارت و بازنگری برنامه

منابع و مآخذ

 

Keywords: آمایش سرزمین
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links