دانلود پروپزال بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، سبک های دلبستگی با نگرش به سبک های مقابله با رضایت زناشویی

نتایج برخی مطالعات نیز حاکی از این است که بین سبک دلبستگی با ابعاد شخصیتی ارتباط وجود دارد به طوری که سبک دلبستگی ایمن با بعد برون گرایی ارتباط مثبت و سطح دلبستگی نا ایمن با بعد برون گرایی ارتباط منفی دارد. از آن جا که این دو عامل می تواند نقش تعیین کننده ای در رضایت زناشویی داشته باشد در این پژوهش به بررسی ویژگی های شخصیت، سبک های دلبستگی، سبک های مقابله با رضایت زناشویی می پردازیم.
قیمت : 465,000 ریال
شناسه محصول : 2007849
نویسنده/ناشر/نام مجله : ...
سال انتشار: 1399
تعداد صفحات فارسي : 11
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل :
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پروپزال بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، سبک های دلبستگی با نگرش به سبک های مقابله با رضایت زناشویی

چکیده

انسان به عنوان یک موجود اجتماعی و به واسطه قرار داشتن در یک محیط اجتماعی، اغلب در ارتباطات تعاملی همچون روابط دوستی، عشقی و خانوادگی شرکت دارد
( اوزترک و مولتو، 2010).
خانواده نخستین و منحصر به فردترین نهاد اجتماعی  و جایگاهی امن برای ارضای نیازهای گوناگون جسمانی، عقلانی و عاطفی است( خومیه  و تارزناش ، 2019) که سلامت و موفقیت یک جامعه را مرهون سلامت و رضایتمندی اعضای آن دانسته اند. از آن جا که بنیان اصلی خانواده را زن و شوهر می سازند، بنابراین روابط بین آن ها بسیار مهم است.

روابط زناشویی رضایت بخش، سنگ زیرین عملکرد خوب خانواده را بنا می نهد( الری  و وایدر ، 2005).به طور معمول روابط زناشویی به عنوان نوعی رابطه دلبستگی در بزرگسالان متاهل محسوب می شود و دوره ی گذاری به لحاظ تجارب واقعی (برای مثال؛ نقل مکان به خانه همسر، اتخاذ تصمیم های خرید) در دلبستگی به شمار می رود.

یکی از مهم ترین عواملی که بر بقاء، دوام و رشد خانواده اثر می گذارد، روابط  سالم و مبتنی بر سازگاری و تفاهم بین اعضاء به خصوص زن و شوهر است. روابط زناشویی رضایت بخش، زیربنای عملکرد خوب خانواده است و باعث رشد شایستگی و توانایی سازگاری و انطباق در بین اعضای خانواده می شود(عدالتی، 2010).  رضایت زناشویی به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تعیین عملکرد خانواده، به حالتی اطلاق می گردد که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند.
تجارب خانوادگی تاثر عمده ای بر تکامل فرد در طول زندگی و بعد از آن ارتباطات خانوادگی سایر جنبه های زندگی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد( بایرن  و همکاران،2014). از آن جایی که تاثیر شخصیت بر تعبیر و تفسیر پدیده ها یکی از مسلمات روانشناسی است، به ندرت می توان جنبه ای از رفتار انسان را یافت که در آن تفاوت های فردی نقش نداشته باشد.
ویژگی شخصیتی بدون شک یکی از مباحث اصلی و بنیادی علم روان شناسی است، از آن جا که این ویژگی ها زیربنای نظام روانی و رفتاری افراد را تشکیل می دهند، پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصی از ابعاد روانی و عملکردی افراد را در زمینه های مختلف روشن سازد(صالحی،2018). به طور کلی ویژگی های شخصیتی،  الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات، افکار و ویژگی های فردی هستند که موجب تمایز فرد از دیگران
می شوند(اسکاتز و همکاران، 2016). تفاوت های فردی در کیفیت روابط زناشویی نشان تاثیرگذاری می باشد و افراد با ویژگی های شخصیتی متفاوت واکنش های متفاوتی در تمایلات زناشویی نشان می دهند.

کیفیت  روابط زوجین
از جمله عوامل مهمی که بر کیفیت روابط زوجین تاثیر می گذاردصفات شخصیتی آن ها می باشد. افراد در زمینه های حل مساله، ارتباط نقش ها، پاسخ دهی عاطفی، حمایت عاطفی، کنترل رفتار، تفاوت های زیادی نشان می دهند که نشان دهنده ویژگی های شخصیتی آنان می باشد، شخصیت نقش عمده ای در بسیاری از زمینه های زندگی ایفا  می کند( لارس ن و همکاران، 2001).
شخصیت مفهومی کلی و پیچیده است که تاثیرات پایداری بر روابط زناشویی دارد. برخی از ویژگی های شخصیتی و اختلالات روانی، تنش ها و تعارضات بین زوج ها را افزایش می دهد و این تعارضات زناشویی می تواند نقش به سزایی در عدم موفقیت و ناپایداری کانون خانواده داشته باشد و تداوم رضایتمندی افراد را تهدید کند(حسینی، 1392).
از سوی دیگر تفاوت های فردی نیز ممکنن است حاصل شخصیت و صفات ژنتیکی باشد که تاثیر زیادی بر افکار، احساسات و رفتارهایی از جمله گرایش به اضطراب و نگرانی دارد( شاه محمدی، 1390).  یکی از مولفه های روان شناختی که به اعتقاد پژوهشگران نقش بنیادی در سازگاری و رضایت زناشویی افراد دارد، سبک دلبستگی است جانسون  و ویتبورن (2012) بیان داشتند سبک دلبستگی نقش اساسی در ایجاد رضایت زناشویی دارد( کامارا  و همکاران، 2012).
برخی از انواع روابط اجتماعی در دوران بزرگسالی به شدت تحت تاثیر دلبستگی های دوران کودکی فرد و مراقب اولیه اش قرار می گیرد(رن ، 2016). سبک دلبستگی یکی از مهم ترین عوامل در تعاملات بین فردی است که در دوران کودکی فرد شکل می گیرد و با توجه به محیطی که در آن تحول یافته در سنین بعد ادامه می یابد(بالبی ، 1969). 
یکی از عواملی که می تواند بر رضایت زناشویی تاثیرگذار باشد سبک های دلبستگی است. دلبستگی پیوندی هیجانی پایدار بین دو فرد می باشد، به طوری که یکی از دو طرف کوشش می کند نزدیکی و مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده به گونه ای عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه دارد( خانجانی، 2011).
سبک دلبستگی یکی از عوامل شخصی است که بر همسازی و ناهمسازی زناشویی تاثیر می گذارد(تولر، استولماچر، 2013). عوامل روانشناختی زیادی بر کیفیت ارتباط میان همسران تاثیر می گذارند، پژوهش ها نشان می دهد که مقابله زوجی از عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر روابط زناشویی به شمار می آید( الکساندرو ، 2008).
مهارت مقابله یکی از متغیرهای مهم برای رویارویی با شرایط استرس زای زندگی است که دارای مفهوم گسترده است و شامل مولفه های شناختی و رفتاری می شود. به طور کلی مقابله به عنوان کوششی برای افزایش سازگاری فرد با محیط یا تلاش به منظور پیشگیری از بروز پیامدهای منفی و شرایط فشارزا توصیف می شود( وایت  و همکاران، 2007).
رضایت زناشویی به عنوان یکی از پیامدهای ازدواج، وضعیتی پایدار از شادمانی است که با تعامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، توافق در مورد مسائل گوناگون، رضایت جنسی و ایجاد شرایط مناسب به دست می آید. رضایت زناشویی یک متغیر روان شناختی است و به عنوان یک ویژگی فردی برای زوجین در نظر گرفته می شود( دماوندیان و همکاران، 2015).

رضایتمندی زوجی یکی از جوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی است که همسران در ازدواج خود تجربه می کنند و می توانند نقش بسیار مهمی در استحکام و دوام آن داشته باشند( فاضل و همکاران، 2011). توجه به نیازها و درک دنیای کیفی یکدیگر منجر به بهبود کیفیت رابطه و از طرفی باعث می شود که زوج ها ادراک مثبت خوشایندتری نسبت به خود و یکدیگر و رابطه زناشویی شان پیدا کنند( رابی  و همکارن، 2017).

ضرورت و اهمیت پژوهش

یکی از عوامل مهمی که در سال های اخیر به آن توجه شده است و بر روی رضایت زناشویی تاثیر به سزایی دارد، سبک های دلبستگی است. اصولاً هرکس خصوصیات، منش، توانایی ها و ویژگی های منحصر به فردی دارد که الگوی رفتاری، شیوه های پاسخ دهی و واکنش های وی را به محیط درونی و بیرونی نشان می دهد، که این خصوصیات شخصیت وی را تشکیل می دهد، منظور از ویژگی یک خصوصیت نسبتاً پایدار است که باعث می شود افراد به شیوه های خاصی رفتار کنند( کرک ، 2015).

از آن جایی که نوع دلبستگی می تواند تا اندازه ای پیش بینی کننده کیفیت زندگی زناشویی، نحوه تعامل، نحوه نگرش فرد به رابطه بین فردی، رشد اجتماعی و هیجانی وی باشد( کالیل و همکاران 2014).بر همین اساس می توان گفت که این امر در بین زوجین بیشتر نمود عینی پیدا می کند چرا که در این حیطه به جای فرد، تعامل دو نفر است که هر دو می توانند برای افزایش سطح سازگاری تلاش کنند و در صورت تحقق این مسئله است که می توان در زندگی آنان از رضایتمندی زناشویی سخن گفت.
از جمله عوامل روانشناختی موثر بر سلامت جسم و روان ویژگی های شخصیتی وسبک های دلبستگی است( جونز  و همکاران، 2018). در همین راستا نتایج برخی مطالعات نیز حاکی از این است که بین سبک دلبستگی با ابعاد شخصیتی ارتباط  وجود دارد به طوری که سبک دلبستگی ایمن با بعد برون گرایی ارتباط مثبت و سطح دلبستگی نا ایمن با بعد برون گرایی ارتباط منفی  دارد. از آن جا که این دو عامل می تواند نقش تعیین کننده ای در رضایت زناشویی داشته باشد در این پژوهش به بررسی ویژگی های شخصیت، سبک های دلبستگی، سبک های مقابله با رضایت زناشویی  می پردازیم.

Keywords: دلبستگی شخصیت زناشویی سبک رضایت
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links
ترجمه متون تخصصی
ترجمه انگلیسی به فارسی
ترجمه فارسی به انگلیسی
ارسال سفارش ترجمه جدید

ترجمه متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات تخصصی پورتال پویان می باشد.
ویرایش مقالات انگلیسی
ویرایش مقاله ISI
ارسال سفارش ویرایش مقاله جدید

ویرایش مقاله انگلیسی و برطرف کردن اشکالات مربوط به زبان انگلیسی مقاله ازجمله اشتباهات گرامری یکی دیگر از خدمات پورتال پویان می باشد.
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید
آگهی و نیازمندی تخصصی
دعوت به همکاری
تماس با ما
ستارخان - خیابان دهقان - کوچه پارسائیان - پلاک 32 - واحد 7
البرز - نظرآباد - میدان شهدا - خیابان شهدای شمالی - کتاب فروشی پیام نور - روبروری کوچه شهید ترکیان
02144271488
02645366417
09124893953
09124390688
09212827886
info[at]daneshgahi.com