دانلود تحقیق جامع باموضوع تفاوت زن و مرد(فایل word)

موضوع تحقیق تفاوت های بین زن و مرد از جهت جسمی، روحی و کارآمدی است، جسم به معنای تنو بدن است روح به معنی روان است و کارآمدی به معنای قابلیت و توانایی کاری را داشتن است و منظور ما بررسی تفاوت هایی است که از نظر جسمی و روحی در بین زن و مرد وجود دارد؛ و با توجه به این تفاوت های جسمی، قوای بدنی و همچنین خلقیات وروحیه متفاوتی که دارند به کارآمدی آن ها پرداخته می شود.
قیمت : 365,000 ریال
شناسه محصول : 2007823
نویسنده/ناشر/نام مجله : ...
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات فارسي : 39
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل :
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق جامع باموضوع تفاوت زن و مرد(فایل word)

چکیده

تفاوت های قبل از تولد

تقسیم سلولی

تقسیم سلولی به معنای رشد و نمو و تکثیر سلول های بدن است. بدن انسان از اعضای مختلف و مرتبط با یکدیگر تشکیل شده است و بافت سلولی اعضای بدن با یکدیگر متفاوت می باشد. تمامی بافت های بدن انسان، و یا به عبارتی، تمامی بدن انسان و دیگر موجودات از واحدی به نام سلول تشکیل شده است. رشد و نمو انسان از رشد و نمو سلولی و یا در بعضی بافت ها از تکثیر و جایگزینی سلول های جدید به جای سلول های قدیم به وجود می آید.

تقسیم سلولی به معنی تکثیر سلولی می باشد. تقسیم سلولی به دو صورت انجام می گیرد :

1-تقسیم میتوز

2-تقسیم میوز

در تقسیم سلولی میتوز، تقریبا یک عمل مشابه سازی انجام می گیرد. کروموزوم که مهم ترین عامل انتقال صفات است عینا تکثیر شده و دو سلول مشابه با صفات یکسان را تشکیل می دهد و تعداد کروموزوم ها تغییری نمی کند. ولی در تقسیم سلولی میوز، یک سلول به دو بخش تقسیم شده و کروموزوم های سلول جدید نصف تعداد کروموزوم های سلول اولیه است. برای روشن شدن این موضوع بیان این مطلب ضروری است که تعداد کروموزوم های موجود در سلول های بدن انسان 23 جفت (46 عدد) می باشد که در تقسیم میتوز این تعداد ثابت می ماند ولی در تقسیم سلولی میوز (که فقط در سلول جنسی صورت می گیرد) تعداد کروموزوم ها نصف می شود و به تعداد 23 عدد تقلیل می باید.

تمامی سلول های بدن انسان، به جز سلول های جنسی، به روش میتوز تقسیم می شوند و فقط سلول های جنسی بدن به طریقه میوز تقسیم می شوند. بنابراین در هر سلول جنسی انسان 23 عدد کروموزوم وجود دارد که در هنگام ترکیب سلول جنسی مرد و زن، دو سلول جنسی هر یک با 23 کروموزوم با همدیگر ترکیب می شوند (سلول اسپرماتوزوئید و سلول تخمک) و یک سلول با تعداد 23 جفت کروموزوم (46 عدد) به وجود می آید و بدین صورت تعداد کروموزوم های سلول انسان ثابت می ماند.

لازم به ذکر است که ژن ها عامل انتقال صفات می باشند، روی کروموزوم ها قرار دارند و وقتی کروموزوم های جنسی مونث و مذکر با یکدیگر ترکیب می شوند در حقیقت صفات مختلفی به اشتراک گذاشته می شود و صفات غالب در بدن فرزند نمود پیدا می کند. این روند تغییرات دائما ادامه دارد و جالب این است که این روند تغییرات به سمت ثبات، تعادل و پایداری می رود. این حکمت خلقت خداوند است.

انسان دارای 23 جفت کروموزوم است. 22 جفت از این کروموزوم ها غیر جنسی و یک جفت از آن ها جنسی است. هر یک از سلول های جنسی انسان حاوی نیمی از این کروموزوم هاست. سلول جنسی مرد، «اسپرماتوزوئید» و سلول جنسی زن، «تخمک» نام دارد. ترکیب تخمک با اسپرماتوزوئید موجب به وجود آمدن «سلول تخم» می شود. به این ترتیب نیمی از 23 جفت کروموزوم موجود در سلول تخم متعلق به مادر و نیم دیگر متعلق به پدر است.

نقش مرد در تعیین جنسیت

نقش مرد در تعیین جنسیت برجسته تر از زن است. خداوند در سوره قیامت آیه 39 می فرماید :

فجعل منه الزوجین الذکر و الانثی

هر دو جفت نر و ماده را از او (نطفه مرد) قرار داد.

کروموزوم های جنسی زن XX و کروموزوم های جنسی مرد XY است.همانطور که گفته شد سلول های جنسی حاوی نیمی از کروموزوم ها می باشند؛ بنابراین سلول جنسی ماده یا تخمک فقط دارای کروموزون X است. ولی اسپرماتوزوئید یا سلول جنسی نر می تواند یک کروموزوم X و یا این که یک کروموزوم Y داشته باشد. به عبارت دیگر مرد ها دو نوع سلول جنسی تولید می کنند. نیمی از آن ها کروموزوم Y و نیم دیگر حامل کروموزوم X است. اما تمام تخمک هایی که زن تولید می کند، یک کروموزوم X دارند. حال اگر تخمکی با اسپرماتوزوئید حاوی کروموزوم X بارور شود، نوزاد، دختر (دارای کروموزوم های XX) و اگر با اسپرماتوزوئید محتوی کروموزوم Y ترکیب شود، نوزاد گسر (دارای کروموزوم XY) می شود. به این ترتیب جنسیت در انسان به هنگام لقاح تعیین می شود و در این میان، نقش موثر را اسپرماتوزوئید بازی می کند. طبق آمار های به دست آمده میزان تولد نوزاد های پسر اندکی بیشتر از نوزادان دختر است. ولی دلیل آن هنوز نامشخص است.

Keywords: تفاوت جسمی روحیه زن و مرد تقسیم تحقیق تحقیق آماده تحقیق جدید
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]