Skip Navigation Links

صنایع شیمیایی

ضرورت و اهمیت رشته ي صنايع شيميايي در كشور با توججه به حجم ذخاير و ميادين نفت و گاز و ساير مواد معدني و آلي توجـه صاحبنظران را به خود معطوف نموده است. به طوريـكه مفاهيـم بنيادي در علم شيمي به طور پيـوسته در حال افـزايش است و دانش شيـمي هم اكنـون بيشتـرين كاربـرد را در صنـايع امـروزي اعـم از صنعتي، كشـاورزي، پزشكـي، وسـايل خانگي، پوشاك و سـاير فـرآورده ها دارد. لـذا اين رشتـه از اهميـت قابـل توجهـي برخوردار است. هنرجويان اين رشته درطي دوران تحصيل بافرآيندهاي شيميايي صنايع شيميايي، مواد معدني و آلي، تجزيه مواد معدني و آلي، شيمي تجزيه، عمليات دستگاهي درصنايع شيميايي، بهداشت و ايمـنـي در صنـايع شيـميـايي، توليـد انواع شوينـده ها، انجـام آزمايشات شيميايي (معدني و آلي) و ...آشنا مي شوند. هنرجویان باید در دروس علوم پايه و به ويژه درس شيمي قوي باشد و به مواد شيميايي و تركيبات آنها حساس نباشد.

رشته های مرتبط با صنایع شیمیایی در مقطع کاردانی این رشته عبارتند از:

- صنایع شیمیایی-صنایع شیمیایی

- شیمی آزمایشگاهی (گرایش آرایشی بهداشتی)

- شیمی آزمایشگاهی (گرایش صنعتی)

- بهره برداری پالایش گاز

زمينه هاي شغلي رشته مذكور عبارت است از:

- كارخانجات پالايش گاز

- متصدي خط توليد مواد پاك كننده

- سرپرستي آزمايشگاههاي شيمي

- كارخانجات صنايع پليمر

- كارخانجات پتروشيمي

- كارخانجات توليد كننده مواد شوينده و پاك كننده

- آبكاري فلزات به روش هاي مختلف

- تصفيه آب مورد نياز صنايع شيميايي


تعداد بازدید : 5013


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید