Skip Navigation Links

صنایع غذایی

عمده تولیدات صنایع غذایی ما در واحدهای تولیدی کوچک انجام می گیرد. در اینگونه صنایع تعداد ماشین آلات خط تولید محدود بوده بنابراین سبب می شود که بخش عمده ای از مراحل تولید توسط نیروی کار غیر ماهر انجام می گیرد. در اغلب کارخانه ها و واحدهای تولیدی کوچک بی توجهی به نکات تکنیکی توسط نیروی کار و عدم اشتغال افراد ماهر در آنها، دقت و کنترل کافی در فرایندها صورت نگرفته و موجب افزایش ضایعات در مراحل تولید و کاهش کیفیت از حد استاندارد می شود. در نتیجه میزان آلودگی و تقلبات افزایش می یابد. از این رو برای جلوگیری از ضایعات و اعمال کنترل های بهداشتی و بیولوژیکی مطلوب و با توجه به اصل توجه به سلامت جامعه تربیت نیروی انسانی ماهر با تخصص کنترل کیفیت ضروری می باشد.

در حال حاضر در مقطع کاردانی این رشته در دانشگاه های فنی و حرفه ای، شاخه کنترل کیفیت مواد غذایی ارائه می شود. هدف از این رشته ایجاد مهارت در انجام آزمایش های مربوط به کنترل کیفیت و نظارت بر خطوط تولید مواد غذایی و نگهداری آنها می باشد.

پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی پیوسته کنترل مواد غذایی، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :

- کنترل عوامل فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی موثر بر کیفیت مواد غذایی

- انتخاب مواد اولیه مناسب برای تولید فراورده ها

- کنترل عوامل زیان آور در مواد اولیه و محیط کار و فراورده ها

- توانایی انجام آزمونهای سریع ارزیابی مواد غذایی

- نمونه برداری از مواد حین تولید و فراورده ها و انجام آزمون های مربوطه

- ارزیابی حسی مواد غذایی

- نگهداری مواد اولیه و فراورده های غذایی با روشهای مناسب

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند:

- کاردان آزمایشگاه های کنترل کیفیت

- نمونه بردار مواد اولیه حین تولید و فرآورده ها در کارخانجات مواد غذایی

- کاردان نگهداری مواد غذایی در انبارها و سردخانه ها

- کمک بازرس مراکز کنترل مواد غذایی

- کاردان آزمایشگاه های میکروبیولوژی و ارزیابی فیزیکی مواد غذایی


تعداد بازدید : 5397


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید