معماری داخلی

رشته معماری داخلی یکی از رشته های گروه هنر می باشد. رشته معماری داخلی در ادامه مختصرا معرفی می گردد.
رشته معماری داخلی به بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان ها به منظور انجام فعالیت های روزانه می پردازد.معماری داخلی، آفرینش فضا است. رشته معماری داخلی از سویی همانند معماری یا ساختمان و اجزای آن سروکار دارد و از سویی دیگر همانند طراحی داخلی بر فضاهای داخلی تاکید می ورزد. عملگرایی و کار آمد بودن در عین زیبایی مهمترین هدف معماری داخلی است
.

دوره کارشناسی معماری داخلی یکی از دوره های آموزش عالی برای تربیت نیروهای آشنا به مبانی نظری معماری داخلی و متخصص به مبانی عملی آن است. ماهیت رشته معماری داخلی میان رشته ای بوده و به میزان بهره مندی از دانش معماری و علم محاسبات و دانش فنی تحلیل انسان-محیط-محصول، از ظرفیت های هنری برای زیباسازی بستر زیست انسان نیز استفاده می کند. دانش آموخته دوره کارشناسی معماری داخلی، در عین تسلط بر تاریخ هنرهای مرتبط با حرفه اش، می تواند با دستی قوی ایده های ذهنی خود را به تصویر کشیده و از ابزارهای راینه ای و فناوری های دیجیتال برای تجسم بخشی دقیق و استخراج نقشه های لازم بهره برده و نتیجه تحلیل های انسانی و زیباشناسانه خود را محاسبه کند و بسازد. محصول نهایی فعالیت های وی طراحی و تولید محیط های قابل استفاده و زیست فردی و جمعی است. تمامی بناهای معماری و برخی از محصولات مبلمان شهری و طراحی صنعتی می تواند در دایره فعالیت های یک کارشناس معماری داخلی بگنجد.


تعداد بازدید : 5926


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید