Skip Navigation Links

امور زراعی و باغی

محصولات غذايي همچون گندم، برنج، ذرت و ... كه عمده ترين موادغذايي انسانها خصوصا كشورهاي درحال توسعه و توسعه نيافته مي باشد در اين گروه جاي دارد. هنرجويان اين رشته با كاشت و پرورش محصولات زراعي مانند گندم، برنج، ذرت، چغندر قند و ... محصولات باغي مانند پرورش درختان ميوه، سبزي و گلكاري آشنا مي شوند.

باتوجه به اينكه بخش قابل توجهي از اين رشته جنبه عملي پيدا مي كند، داوطلب ورود به اين رشتـه بايستي با تلاش و كار در زمين هاي كشاورزي علاقه مند باشد. همچنين بايد شخصيتي برون گرا داشته باشد تا بتواند با طبقـات مختلف جامعـه به ويژه روستاييان ارتبـاط پيـدا كند. بطوركلـي دانش آموزانـي كه از بيـن روستـاييان جذب اين رشته مي گردند، موفق ترند. هنرجوي ايـن رشته بايد از توان فيزيكي مناسبي برخوردار باشد.

هنرجویان امور زراعی و باغی پس از ورود به دانشگاه های فنی و حرفه ای میتوانند در رشته های زیر ادامه تحصیل دهند:

- امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی

- امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات باغی

- امور زراعی و باغی-تکنولوژی گیاه پزشکی

- تولید و بهره برداری گیاهان دارویی معطر

- تولید نهال

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند :

- تولید کننده گیاهان صنعتی

- تولید کننده غلات و حبوبات

- تولید کننده گیاهان دارویی

- تولید کننده گیاهان مرتعی

- سرپرست مزارع گیاهان زراعی

- تولید کننده گیاهان علوفه ایتعداد بازدید : 5065


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید