Skip Navigation Links

ماشین های کشاورزی

ازدیاد روز افزون جمعیت جهان و نیاز شدید آنها به غذا و محدودیت منابع، انسان را بر آن داشت تا برای پاسخ به نیاز های روزافزون جوانع بشری، دانش خود را به کار گیرد و در جستجوی روش های جدید و متناسب با زمان باشد. محدودیت زمین های کشاورزی موجب گردید تا انسان امروزی بتواند از ابزار و ماشین های کشاورزی پیشرفته در زمینه های تهیه زمین، کاشت و برداشت و همچنین ماشین های پیچیده در زمینه های دامپروری و فراورده های آن، صنایع غذایی و فراورده های لبنی، امور زراغی و باغی و فراورده های آن حداکثر استفاده را داشته باشد و بر مشکلات خویش فایق آید. کار دقیق و استفاده اقتصادی از این ماشین های پیچیده، مستلزم آشنایی کامل با قسمت های مختلف، تنظیم دستگاه، نحوه کار، سرویس و نگهداری آن ها می باشد. مدرنیزه شدن این ماشین ها احتیاج به تکنسین ها و متخصصینی دارد که در هنرستان ها و مراکز عالی تحصیل کرده باشند.

برای ادامه تحصیل در مقطع کاردانی فنی در دانشگاه های فنی و حرفه ای، سه رشته مرتبط وجود دارد:

- ماشین های کشاورزی-مکانیک ماشین های کشاورزی

- ماشین های کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی

- انتقال و توزیع آب کشاورزیتعداد بازدید : 4877


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید