عکس نوشته انگلیسی با موضوع آینده و گذشته

ترجمه فارسی:
آينده را دم و گذشته را بازدم كن.
در لحظه زندگى كن و نفس بكش

ترجمه انگلیسی:
in hale the future exhale
the past live in the moment and
just breathe

ارائه شده توسز گروه ترجمه تخصصی پورتال پویلن

عکس نوشته انگلیسی با موضوع آینده و گذشته

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید