عکس نوشته انگلیسی با موضوع یک شعر از حافظ

ترجمه فارسی:
بازآی که بی روی تو ای شمع دل افروز
در بزم حريفان اثر نور و صفا نيست


ترجمه انگلیسی:
The consoling of travelers is the cause of excellent mention; 
O soul! in your city, this rule is none

ارائه شده توسط گروه ترجمه تخصصی پورتال پویان

عکس نوشته انگلیسی با موضوع  یک شعر از حافظ

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید