عکس نوشته انگلیسی با موضوع ذهن

ترجمه فارسی:
ذهنی که با تجربه های جدید شکل میگیرد هرگز نمیتواند به ابعاد قبلی اش بازگردد

ترجمه انگلیسی:

A mind that is stretched by a new experience can
never go back to its old dimensions
 


ارائه شده توسط گروه ترجمه تخصصی پورتال پویان

عکس نوشته انگلیسی با موضوع ذهن

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید